Kategoria: Historia

Do stratosfery
UPAMIĘTNIENIA

Do stratosfery

Żyjemy pomiędzy niebem a ziemią i dlatego, gdziekolwiek byśmy się nie znaleźli, zawsze będziemy mieli pod nogami ziemię, a nad głowami niebo. Ziemia była łatwa do poznawania, ale niebo zdawało się być przed ludźmi całkowicie zamknięte. Nie pomagało wchodzenie na coraz wyższe wzniesienia, bo pomimo wysiłków, ziemia wciąż była pod nogami, a niebo ciągle wznosiło […]

Zamach majowy
UPAMIĘTNIENIA

Zamach majowy

Wiele jest wydarzeń w historii Polski, które wywołują emocje i odmienny punkt widzenia historyków, nawet w dniu dzisiejszym. Do takich należy, niewątpliwie, tzn. „Przewrót majowy”, który wiele zmienił w międzywojennej Polsce. Na lepsze, czy na gorsze – o to do dziś toczą się spory. 85. rocznica tych wydarzeń godna jest przypomnienia.

Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”
UPAMIĘTNIENIA

Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” zostało założone 7 lutego 1867 r. przez polskich patriotów we Lwowie. Powstało na wzór „Sokoła” czeskiego, założonego przez Mirosława Tyrsza w 1862 r. Celem towarzystwa – zgodnie z ideałami twórców – było podtrzymywanie i rozwijanie świadomości narodowej oraz podnoszenie sprawności fizycznej polskiej młodzieży. Lwowski „Sokół” rozpoczął pracę, pielęgnując tradycję narodową, rozwijając ćwiczenia […]

Powstanie listopadowe
UPAMIĘTNIENIA

Powstanie listopadowe

Królestwo Polskie było połączone unią personalną z panującą w Cesarstwie Rosyjskim dynastią Romanowów. Nadana przez cara konstytucja gwarantowała pewną niezależność. Królestwo posiadało oddzielne wojsko, administrację, szkolnictwo. Pod koniec lat 30. XIX w. powszechniejsze stały się naruszenia konstytucji i prawa przez cara Mikołaja I oraz jego urzędników. 

Ciotka Unrra
UPAMIĘTNIENIA

Ciotka Unrra

Wojna miała się ku końcowi. 9 listopada 1943 r. w Waszyngtonie powstała Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Pomocy i Odbudowy – U.N.R.R.A. Paczki, które dostawaliśmy, wydawały się zaczarowane. Unrra stawała się w naszych myślach konkretną kobietą, nie organizacją, czy instytucją. Coraz bardziej wierzyło się w ciotkę Unrrę z Ameryki – wojennego świętego Mikołaja.

Kolekcja Klasyczna
Zabytki

Kolekcja Klasyczna

Na obszarze ziem Ukrainy wchodzących niegdyś w skład Rzeczypospolitej wielu narodów znajdowała się moc domów szlacheckich – pałaców i dworów, wybudowanych w XVIII i XIX w.

X