Kontakt

Skład redakcji Grupy Medialnej Kuriera Galicyjskiego:

założyciel Kuriera Galicyjskiego
Mirosław Rowicki (pseudonim Marcin Romer)

Wojciech Jankowski, redaktor naczelny, szef redaktor radia; e-mail: wojjan@wp.pl

Maria Basza, zastępca red. naczelnego; e-mail: mariabasza@wp.pl

Konstanty Czawaga, dziennikarz; e-mail: konstantyczawaga@wp.pl

Krzysztof Szymański, dziennikarz, tłumaczenia; e-mail: krzszymanski@wp.pl

Eugeniusz Sało, dziennikarz, koordynator tv i mediów elektronicznych; e-mail: eugene.salo@gmail.com

Alina Wozijan, dziennikarz, szef redaktor portalu internetowego, tłumaczenia; e-mail: alina.wozijan@gmail.com

Jurij Smirnow, dziennikarz; e-mail: smirnowjura@gmail.com

Anna Gordijewska, dziennikarz; e-mail: batiarka@gmail.com

Karina Wysoczańska, dziennikarz, operator zdjęć, obsługa techniczna radio i tv; e-mail: kvusochanska@gmail.com

Aleksander Kuśnierz, operator zdjęć, obsługa techniczna radio i tv; e-mail: oleksandr.kusnezh@gmail.com

Andrzej Borysewicz, operator zdjęć, obsługa techniczna radio i tv

Leon Tyszczenko, operator zdjęć

Czesława Żaczek, korekta; e-mail: czeslawa.zaczek@gmail.com

Współpracują:
Artur Deska, Dmytro Antoniuk, Beata Kost, Marian Skowyra, Katarzyna Łoza, Agnieszka Sawicz, Tomasz Lachowski, Dariusz Materniak, Elżbieta Lewak, Helena Krasowska, Włodzimierz Bartkowiak, Michał Piekarski, Leonid Golberg, Andrzej Pietruszka, Sabina Różycka, Tadeusz Kurlus, Renata Klęczańska, Dmytro Wesołowski, Irena Kulesza, Witold Dzięciołowski, Jan Skłodowski, Zbigniew Kulesza, Natalia Tarkowska, Jerzy Lubach, Natalia Tkaczuk, Iwona Boruszkowska, Iwan Bondarew, Dmytro Poluchowycz, Petro Hawryłyszyn i inni.

Sekretariat redakcji we Lwowie:
+380 980 712 564
Lwów 79013 skrytka pocztowa nr 1565

Drukujemy również teksty autorów, z którymi się nie zgadzamy!
Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności, niezamówionych rękopisów nie zwraca i pozostawia sobie prawo do skrótów.

X