Kontakt

Sekretariat redakcji we Lwowie:
+380 980 712 564
Lwów 79013 skrytka pocztowa nr 1565

e-mail:    nowykuriergalicyjski@gmail.com

 

Skład redakcji Grupy Medialnej Kuriera Galicyjskiego:

założyciel Kuriera Galicyjskiego
Mirosław Rowicki (pseudonim Marcin Romer)

Maria Basza, redaktor naczelny; e-mail: mariabasza@wp.pl

Anna Gordijewska, zastępca red. naczelnego, dziennikarz; e-mail: batiarka@gmail.com

Andrzej Borysewicz, operator zdjęć, obsługa techniczna radio i tv

Konstanty Czawaga, dziennikarz; e-mail: konstantyczawaga@wp.pl

Aleksander Kuśnierz, operator zdjęć, obsługa techniczna radio i tv; e-mail: oleksandr.kusnezh@gmail.com

Eugeniusz Sało, dziennikarz, koordynator tv i mediów elektronicznych; e-mail: eugene.salo@gmail.com

Jurij Smirnow, dziennikarz; e-mail: smirnowjura@gmail.com

Krzysztof Szymański, dziennikarz, tłumaczenia; e-mail: krzszymanski@wp.pl

Alina Wozijan, dziennikarka, szef redaktor portalu internetowego, tłumaczenia; e-mail: alina.wozijan@gmail.com

Karina Wysoczańska, dziennikarz, operator zdjęć, obsługa techniczna radio i tv; e-mail: kvusochanska@gmail.com

Czesława Żaczek, korekta; e-mail: czeslawa.zaczek@gmail.com

Współpracują:
Artur Żak, Artur Deska, Dmytro Antoniuk, Leon Tyszczenko, Natalia Kostyk, Beata Kost, Marian Skowyra, Katarzyna Łoza, Agnieszka Sawicz, Tomasz Lachowski, Dariusz Materniak, Elżbieta Lewak, Helena Krasowska, Włodzimierz Bartkowiak, Michał Piekarski, Leonid Golberg, Andrzej Pietruszka, Sabina Różycka, Tadeusz Kurlus, Renata Klęczańska, Dmytro Wesołowski, Irena Kulesza, Witold Dzięciołowski, Jan Skłodowski, Zbigniew Kulesza, Natalia Tarkowska, Jerzy Lubach, Natalia Tkaczuk, Iwona Boruszkowska, Iwan Bondarew, Dmytro Poluchowycz, Petro Hawryłyszyn i inni.

 

Drukujemy również teksty autorów, z którymi się nie zgadzamy!
Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności, niezamówionych rękopisów nie zwraca i pozostawia sobie prawo do skrótów.

Szanowni Państwo,

W związku z reorganizacją działalności grupy medialnej Nowego Kuriera Galicyjskiego zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie dla naszej redakcji.

Sprawa dotyczy przede wszystkim prenumeraty gazety drukowanej. Dla pokrycia przede wszystkim wydatków związanych z przesyłką przez Pocztę Polską zostało założone subkonto nasze redakcji w banku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na które Państwo mogą wpłacać darowiznę w złotych polskich.

Roczny koszt dostawy do naszych szanownych Czytelników wersji drukowanej dwutygodnika Nowy Kurier Galicyjski (dawna nazwa Kurier Galicyjski) wynosi 168 zł,

koszt dostawy miesięcznika Kto ty jesteś? (dawna nazwa Polak Mały) wynosi 72 zł na rok.

Pracujemy dla Państwa, staramy się donieść informację o życiu Polaków na Ukrainie. Będziemy bardzo wdzięczni za każdą złotówkę przekazaną dla naszej redakcji. Darowiznę można wpłacać na konto:

Darowizna na rzecz Kuriera Galicyjskiego
mBank O/Warszawa
BREX PL PW
68 1140 1010 0000 5060 3200 1004
Właściciel
Fundacja Wolność i Demokracja
Al. Jerozolimskie 30/14
00-024 Warszawa

Wszystkie pytania prosimy kierować do
sekretariatu redakcji we Lwowie:
+380 980 712 564
Lwów 79013 skrytka pocztowa nr 1565

e-mail: nowykuriergalicyjski@gmail.com

X