Kontakt

Skład redakcji Grupy Medialnej Kuriera Galicyjskiego:
Mirosław Rowicki (pseudonim Marcin Romer)

Maria Basza, zastępca red. naczelnego; e-mail: mariabasza@wp.pl

Konstanty Czawaga; e-mail: konstantyczawaga@wp.pl

Krzysztof Szymański; e-mail: krzszymanski@wp.pl

Eugeniusz Sało, koordynator tv i mediów elektronicznych; e-mail: eugene.salo@gmail.com

Alina Wozijan, szef redaktor portalu internetowego; e-mail: alina.wozijan@gmail.com

Jurij Smirnow; e-mail: smirnowjura@gmail.com

Anna Gordijewska; e-mail: batiarka@gmail.com

Wojciech Jankowski, szef redaktor radia; e-mail: wojjan@wp.pl

Karina Wysoczańska; e-mail: kvusochanska@gmail.com

Aleksander Kuśnierz, operator zdjęć; e-mail: oleksandr.kusnezh@gmail.com

Andrzej Borysewicz, operator zdjęć

Leon Tyszczenko, operator zdjęć

Czesława Żaczek, korekta; e-mail: czeslawa.zaczek@gmail.com

Współpracują:
Artur Deska, Dmytro Antoniuk, Beata Kost, Marian Skowyra, Katarzyna Łoza, Agnieszka Sawicz, Tomasz Lachowski, Dariusz Materniak, Elżbieta Lewak, Helena Krasowska, Włodzimierz Bartkowiak, Michał Piekarski, Leonid Golberg, Andrzej Pietruszka, Sabina Różycka, Tadeusz Kurlus, Renata Klęczańska, Dmytro Wesołowski, Irena Kulesza, Witold Dzięciołowski, Jan Skłodowski, Zbigniew Kulesza, Natalia Tarkowska, Jerzy Lubach, Natalia Tkaczuk, Iwona Boruszkowska, Iwan Bondarew, Dmytro Poluchowycz, Petro Hawryłyszyn i inni.

Sekretariat redakcji we Lwowie:
+38 (032) 253 15 20
+38 094 993 35 20
e-mail: kuriergalicyjski@wp.pl
Lwów 79013 skrytka pocztowa nr 1565

Drukujemy również teksty autorów, z którymi się nie zgadzamy!
Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności, niezamówionych rękopisów nie zwraca i pozostawia sobie prawo do skrótów.

X