Kategoria: Historia

70 lat temu powstała Armia Krajowa
UPAMIĘTNIENIA

70 lat temu powstała Armia Krajowa

14 lutego 1942 r. Naczelny Wódz gen. Władysław Sikorski wydał rozkaz o przekształceniu Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. Decyzja o powstaniu AK była podyktowana koniecznością scalenia polskich konspiracyjnych oddziałów zbrojnych i podporządkowania ich rządowi RP w Londynie.

„Zapomniano” o kasie na pałac Potockich
Zabytki

„Zapomniano” o kasie na pałac Potockich

Jak obiecaliśmy, Kurier Galicyjski stale monitoruje sprawę przekazania miastu pałacu Potockich, niegdyś ozdoby Stanisławowa (obecnie Iwano-Frankowska). Dziś pałac jest w stanie ruiny. Na kolejnej sesji Rady Miejskiej deputowani przyjęli petycję do władz wojewódzkich i prywatnego właściciela Olega Bachmatiuka z apelem o przekazanie zabytku.

Huta Pieniacka – pamiętamy
UPAMIĘTNIENIA

Huta Pieniacka – pamiętamy

W 68. rocznicę zagłady polskiej wsi Huta Pieniacka, 26 lutego 2012 r. z inicjatywy „Stowarzyszenia Huta Pieniacka” odbyła się wspólna modlitwa Polaków i Ukraińców z udziałem duchowieństwa katolickiego i prawosławnego. Przyjechały osoby urodzone w Hucie Pieniackiej i potomkowie tam pomordowanych. Przybyła również delegacja z Lublina i pielgrzymi z innych miast.

Zmarł bohater zamachu na Kutscherę
UPAMIĘTNIENIA

Zmarł bohater zamachu na Kutscherę

Zmarł Michał Issajewicz ps. Miś – jeden z ostatnich żyjących uczestników zamachu na Franza Kutscherę. Miał 91 lat. W pamiętnej akcji Armii Krajowej z 1 lutego 1944 r. Issajewicz był tym, który strzałem z pistoletu dobił znienawidzonego przez Polaków szefa SS.

Biały Słoń w Czarnohorze
UPAMIĘTNIENIA

Biały Słoń w Czarnohorze

Górując nad pasmem Czarnohory, wygląda jak średniowieczny szkocki zamek. Wzniesiona na szczycie góry Pop Iwan, 2022 m nad poziomem morza budowla (niektórzy naukowcy określają tę wysokość na 2028 m), to ukończone tuż przed drugą wojną światową Obserwatorium Astronomiczno-Meteorologiczne im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

X