Autor: Marian Skowyra

Starania arcybiskupa Mariana Franciszka Jaworskiego o zwrot dóbr kościelnych sprzed 1939 roku. Część 10 Wnętrze kościoła w Malechowie, który przez lata pełnił funkcję mieszkań dla nauczycieli. Oddany w stanie ruiny. Stan 2010
Historia, Zabytki

Starania arcybiskupa Mariana Franciszka Jaworskiego o zwrot dóbr kościelnych sprzed 1939 roku. Część 10

W 1995 roku ostatecznie została zlikwidowana placówka sióstr józefitek w Domu Starców we Lwowie – Majerówce. Przyczyną był brak życzliwości władz zakładu wobec rzymskokatolickich sióstr. Opiekę nad starcami w zakładzie niebawem przejęły greckokatolickie siostry. W okresie letnim 1996 roku jeden z roczników lwowskich kleryków rzymskokatolickich pełnił praktykę duszpasterską, jednak tym razem u boku greckokatolickich sióstr. […]

Starania arcybiskupa Mariana Franciszka Jaworskiego o zwrot dóbr kościelnych sprzed 1939 roku. Część 9 Malechów. Uczestnicy pierwszej mszy św. z udziałem kard. Mariana Jaworskiego, 29.09.2002, z archiwum autora
Historia

Starania arcybiskupa Mariana Franciszka Jaworskiego o zwrot dóbr kościelnych sprzed 1939 roku. Część 9

Do grekokatolików należał pierwotnie kościół w niewielkiej wsi Pohorylce, który dzięki staraniom ks. Kazimierza Kwiatkowskiego został odzyskany, a w następnych latach odnowiony. Rzymskokatolicka wspólnota w Tartakowie otrzymała rejestrację w 1991 roku. Jednak władze po 1994 roku przekazały kościół na rzecz wspólnoty prawosławnej, która przez wiele lat nie podejmowała trudu odnowy zrujnowanej świątyni. Do 1994 roku […]

Starania arcybiskupa Mariana Franciszka Jaworskiego o zwrot dóbr kościelnych sprzed 1939 roku. Część 8 File source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Yazlovets-palats-14097373.jpg
Historia, Zabytki

Starania arcybiskupa Mariana Franciszka Jaworskiego o zwrot dóbr kościelnych sprzed 1939 roku. Część 8

Prawdziwym wyjątkiem w zabiegach o zwrot dawnej własności Kościoła stał się Jazłowiec, gdzie przed wojną mieścił się dom generalny sióstr niepokalanek. Po zakończeniu II wojny światowej pierwsze siostry niepokalanki dotarły do Jazłowca w 1988 roku. Wówczas udało się częściowo wysprzątać grobowiec z doczesnymi szczątkami ich założycielki s. Marceliny Darowskiej. Następnie siostry poczynając od 1991 roku […]

Starania arcybiskupa Mariana Franciszka Jaworskiego o zwrot dóbr kościelnych sprzed 1939 roku. Część 7 Plebania w Starej Soli. 2008 r.
Historia

Starania arcybiskupa Mariana Franciszka Jaworskiego o zwrot dóbr kościelnych sprzed 1939 roku. Część 7

Na 16 stycznia 2002 roku na mocy decyzji Ministerstwa Sprawiedliwości Ukrainy wyznaczono przymusowe wykonanie decyzji o zwrocie kościoła w Chyrowie. Jednak tym razem nie doszło do przekazania kościoła, zaś 20 lutego 2002 abp Marian Jaworski przeprowadził we Lwowie rozmowę z merem Chyrowa w sprawie zwrotu kościoła. Kolejne przymusowe przekazanie ogłoszono na 25 września 2002 roku. […]

Starania arcybiskupa Mariana Franciszka Jaworskiego o zwrot dóbr kościelnych sprzed 1939 roku. Część 6 Kościół w Wyżnianach, z archiwum autora
Historia, Zabytki

Starania arcybiskupa Mariana Franciszka Jaworskiego o zwrot dóbr kościelnych sprzed 1939 roku. Część 6

Z powodu braku dobrej woli oddania kościoła parafialnego władze państwowe na podstawie uchwały z dnia 26 marca 1993 roku zezwoliły jedynie na budowę na cmentarzu w Przemyślanach nowej kaplicy dla sprawowania nabożeństw. Jednak już trzy miesiące później powyższą uchwałę uznały miejscowe władze za niebyłą i tym samym zabroniły budownictwa kaplicy. Zakazano też doprowadzania do kaplicy […]

Starania arcybiskupa Mariana Franciszka Jaworskiego o zwrot dóbr kościelnych sprzed 1939 roku. Część 5 Dawny kościół w Świrżu
Historia

Starania arcybiskupa Mariana Franciszka Jaworskiego o zwrot dóbr kościelnych sprzed 1939 roku. Część 5

Władze Borysławia od samego początku dały do zrozumienia, że kościół pw. św. Barbary nie zostanie przekazany odradzającej się wspólnocie rzymskokatolickiej. W wyborze, komu należało przekazać kościół, miejscowi łacinnicy podtrzymali grekokatolików, wierząc, że bratnia wspólnota zezwoli na wspólne użytkowanie. Jednak prośba o zezwolenie na odprawienie przez księdza rzymskokatolickiego jednej mszy św. w tygodniu została stanowczo odrzucona. […]

Starania arcybiskupa Mariana Franciszka Jaworskiego o zwrot dóbr kościelnych sprzed 1939 roku. Część 4 Przebudowany kościół w Bartatowie, z archiwum autora
Historia, Zabytki

Starania arcybiskupa Mariana Franciszka Jaworskiego o zwrot dóbr kościelnych sprzed 1939 roku. Część 4

Od 1991 roku lwowscy rzymskokatolicy prowadzili starania o zwrot kościoła św. Marii Magdaleny. Po długich staraniach pierwsza  od 1962 roku msza św. została odprawiona w tym kościele 22 lipca 1998 roku przez  ks. Władysława Derunowa z Kamionki Buskiej. Warto zaznaczyć, że również w 1992 roku ks. Derunow sprawował w dniu odpustu parafialnego mszę św. przed […]

Starania arcybiskupa Mariana Franciszka Jaworskiego o zwrot dóbr kościelnych sprzed 1939 roku. Część 3 Dawny kościół na Sichowie, z archiwum autora
Historia

Starania arcybiskupa Mariana Franciszka Jaworskiego o zwrot dóbr kościelnych sprzed 1939 roku. Część 3

W maju 1990 roku Rada miasta Lwowa, po pozytywnych odpowiedziach z Moskwy i Kijowa, uchwaliła, aby największą lwowską świątynię pw. św. Elżbiety przekazać łacinnikom. Ostatnim etapem starań miało być otrzymanie zezwolenia na przejęcie obiektu przez Radę Wojewódzką. Sprawę jednak przeciągano. Dopiero 11 lutego 1991 roku Przewodniczący Rady Wojewódzkiej Wiaczesław Czornowił, anulując poprzednie postanowienie, przekazał świątynię […]

Starania arcybiskupa Mariana Franciszka Jaworskiego o zwrot dóbr kościelnych sprzed 1939 roku. Część 2 Dawny i jedyny oddany kościół we Lwowie-Zboiskach, z archiwum autora
Historia, Zabytki

Starania arcybiskupa Mariana Franciszka Jaworskiego o zwrot dóbr kościelnych sprzed 1939 roku. Część 2

Proces rewindykacji dawnego mienia kościelnego na terenie archidiecezji lwowskiej szczególnie w latach 1991 – 2001 napotykał rozliczne trudności, a w wielu miejscowościach poróżnił na lata mieszkających tam ludzi. Mimo wielości ustaw, które miały na celu ułatwić proces przekazania obiektów sakralnych na rzecz ich dawnych właścicieli, proces oddawania nieruchomości odbywał się nie zawsze zgodnie z wolą […]

Starania arcybiskupa Mariana Franciszka Jaworskiego o zwrot dóbr kościelnych sprzed 1939 roku. Część 1 Strzałkowice. 30.09.1989, o. Rafał Kiernicki dokonał ponownego poświęcenia kościoła
Historia

Starania arcybiskupa Mariana Franciszka Jaworskiego o zwrot dóbr kościelnych sprzed 1939 roku. Część 1

Przebłyski wolności Początki odrodzenia życia religijnego należy upatrywać w drugiej połowie lat 80. XX wieku. Wówczas to na terenie archidiecezji lwowskiej rozpoczęto na szeroką skalę odzyskiwanie zamkniętych świątyń katolickich. Pierwszoplanową osobą w tym odrodzeniu był niewątpliwie proboszcz lwowskiej parafii katedralnej o. Rafał Kiernicki OFM Conv. On też wraz ze swym wikariuszem ks. Ludwikiem Kamilewskim rozpoczął […]

X