Autor: Marian Skowyra

Zmiany polityczne po 1991 roku. Część 11 Kardynał Marian Jaworski w imieniu Konferencji Episkopatu Ukrainy przemawia do papieża Benedykta XVI
Historia

Zmiany polityczne po 1991 roku. Część 11

Wizyty ad limina w 1999 i 2007 roku W 1999 roku papież Jan Paweł II, przemawiając do biskupów z Ukrainy, zauważył, że uwaga biskupów w minionych latach była skierowana w większości na odbudowę kościołów i zniszczonych klasztorów. Tym razem wskazał na potrzebę głoszenia Słowa Bożego dostosowanego do potrzeby czasów. Papież wskazał również na szczególną troskę […]

Zmiany polityczne po 1991 roku. Część 10 25.03.1999. Rzym – Biskupi Ukrainy na czele z przewodniczącym Konferencji Episkopatu Kościoła łacińskiego Arcybiskupem Marianem Jaworskim odbyli pierwszą wizytę ad limina
Historia

Zmiany polityczne po 1991 roku. Część 10

Reorganizacja terytorialna archidiecezji lwowskiej Pod koniec 1991 roku liczba czynnych kościołów w czterech obwodach archidiecezji lwowskiej wzrosła do 123 z największą liczbą poświęconych w tym roku świątyń w obwodzie tarnopolskim. Dane statystyczne sporządzone przez ks. Mariana Buczka na 16 października 1991 wymieniały 117 czynnych kościołów, łącznie z terenem diecezji łuckiej. Różnice te wynikały stąd, że […]

Zmiany polityczne po 1991 roku w archidiecezji lwowskiej. Część 9 Dawideny 1.09.1991. Odpust ku czci św. Róży
Historia

Zmiany polityczne po 1991 roku w archidiecezji lwowskiej. Część 9

Reorganizacja terytorialna archidiecezji lwowskiej. Wraz ze wskrzeszeniem struktur metropolii lwowskiej papież Jan Paweł II 16 stycznia 1991 roku wyznaczył biskupa Mariana Jaworskiego, dotychczasowego administratora apostolskiego archidiecezji lwowskiej z siedzibą w Lubaczowie, na arcybiskupa metropolitę archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego we Lwowie, wraz ze wszelkimi przywilejami i obowiązkami do tego stanowiska przywiązanymi. Ponadto dla pomocy w podstawowym […]

Zmiany polityczne po 1991 roku w archidiecezji lwowskiej. Część 8 Jan Paweł II i abp Marian Jaworski w czasie pielgrzymki do Lubaczowa
Historia

Zmiany polityczne po 1991 roku w archidiecezji lwowskiej. Część 8

Nominacja dotychczasowego administratora apostolskiego w Lubaczowie biskupa Mariana Jaworskiego na metropolitę archidiecezji lwowskiej. W odpowiedzi na listy bpa Mariana Jaworskiego o stację papieża Jana Pawła II w Lubaczowie w czasie pielgrzymki do Polski w 1991 roku prymas Polski kard. Józef Glemp wykazywał brak aprobaty dla myśli przyszłego lwowskiego metropolity, a nawet miał przyjąć stanowisko, aby […]

Zmiany polityczne po 1991 roku w archidiecezji lwowskiej. Część 7 Procesja na rozpoczęcie mszy św., z archiwum autora
Historia

Zmiany polityczne po 1991 roku w archidiecezji lwowskiej. Część 7

Nominacja dotychczasowego administratora apostolskiego w Lubaczowie biskupa Mariana Jaworskiego na metropolitę archidiecezji lwowskiej. Pierwsze święcenia biskupie we Lwowie Nie mogąc odbyć przypisanego prawem kościelnym ingresu biskupiego, abp Marian Jaworski udzielił w katedrze lwowskiej 2 marca 1991 roku pierwszych od czasów II wojny światowej święceń biskupich o. Rafałowi Kiernickiemu OFM Conv, ks. Marcjanowi Trofimiakowi, nominowanym biskupom […]

Zmiany polityczne po 1991 roku w archidiecezji lwowskiej. Część 6 W domu kardynała Jaworskiego 6.02.2005. Bp Marian Buczek (od prawej), abp Ivan Jurkovič, kard. Lubomir Huzar, kard. Marian Jaworski i abp John Foley
Historia

Zmiany polityczne po 1991 roku w archidiecezji lwowskiej. Część 6

Nominacja dotychczasowego administratora apostolskiego w Lubaczowie biskupa Mariana Jaworskiego na metropolitę archidiecezji lwowskiej. Odnowienie stosunków dyplomatycznych Ukrainy z Watykanem Na etapie państwowo-kościelnym 1 grudnia 1991 roku zostały odnowione kontakty ze Stolicą Apostolską, a 8 lutego 1992 roku między tymi dwoma państwami były na nowo ustanowione stosunki dyplomatyczne. Po Rosji Ukraina była pierwszym postsowieckim państwem, które […]

Przeszła do wieczności pedagog i dyrektor polskiej szkoły w Samborze Krystyna Husarz (1962-2022)
Wydarzenia

Przeszła do wieczności pedagog i dyrektor polskiej szkoły w Samborze Krystyna Husarz (1962-2022)

W hołdzie wdzięczności od dawnego ucznia 15 września 2022 roku Ziemię Samborską obiegła wstrząsająca wiadomość, że we Lwowie po długich cierpieniach odeszła do wieczności wieloletni dyrektor centrum kulturalno-oświatowego im. św. Jana Pawła II i dyrektor Szkoły Języka Polskiego w Samborze Krystyna Husarz. Zmarła była w mieście i powiecie osobą powszechnie znaną i szanowaną, toteż jej […]

Zmiany polityczne po 1991 roku w archidiecezji lwowskiej. Część 5 Papież Jan Paweł II przed domem arcybiskupów lwowskich, z archiwum autora
Historia

Zmiany polityczne po 1991 roku w archidiecezji lwowskiej. Część 5

Nominacja dotychczasowego administratora apostolskiego w Lubaczowie biskupa Mariana Jaworskiego na metropolitę archidiecezji lwowskiej. Mówiąc o zadaniach, jakie stawiał przed sobą pierwszy w powojennej historii Lwowa arcybiskup Marian Jaworski, należy zauważyć, że widział wśród nich „troskę o zabezpieczenie ponad sześćsetletniego dziedzictwa błogosławionego Jakuba Strzemię – arcybiskupa halicko-lwowskiego”. Do tego zadania niesienia Ewangelii wszystkim potrzebującym, wyrażonego w […]

Zmiany polityczne po 1991 roku w archidiecezji lwowskiej. Część 4 Bp Marian Jaworski i o. Rafał Kiernicki w czasie mszy w katedrze lwowskiej, 1990 r., archiwum autora
Historia

Zmiany polityczne po 1991 roku w archidiecezji lwowskiej. Część 4

Nominacja dotychczasowego administratora apostolskiego w Lubaczowie biskupa Mariana Jaworskiego na metropolitę archidiecezji lwowskiej Pierwsza ustawa o wolności religijnej W nowej sytuacji społeczno-religijnej na płaszczyźnie państwowej 23 kwietnia 1991 roku przyjęto nową ustawę „O wolności religijnej i religijnych organizacji”, regulującą stosunki państwowo-kościelne. W następnych latach dokonano szeregu zmian i dopełnień w powyższej ustawie (ostatnie w grudniu […]

Zmiany polityczne po 1991 roku i ich wpływ na sytuację religijną w archidiecezji lwowskiej. Część 3 Lwów, katedra, spotkanie prezydenta Łodzi z kard. Marianem Jaworskim. Ambasador Wiesław Osuchowski (drugi od lewej)
Historia

Zmiany polityczne po 1991 roku i ich wpływ na sytuację religijną w archidiecezji lwowskiej. Część 3

Nominacja dotychczasowego administratora apostolskiego w Lubaczowie biskupa Mariana Jaworskiego na metropolitę archidiecezji lwowskiej. Polski Konsulat we Lwowie i jego misja w dziele ratowania spuścizny duchowej Zmiany społeczno-religijne na Ukrainie wymagały również ułożenia dobrych stosunków pomiędzy Ukraińcami i Polakami, czego od 1987 roku podjął się Konsulat Polski we Lwowie. Obok wykonywania czynności typowych dla konsulatu – […]

X