Autor: Marian Skowyra

Minął rok bez kardynała Mariana Jaworskiego fot. Grzegorz Jaworski
Historia

Minął rok bez kardynała Mariana Jaworskiego

5 września br. minął rok, odkąd przeszedł do wieczności dawny metropolita lwowski kardynał Marian Franciszek Jaworski. Centralne uroczystości upamiętniające postać wybitnego człowieka i hierarchy kościelnego odbyły się w Kalwarii Zebrzydowskiej, gdzie zgodnie z wolą zmarłego 11 września 2020 roku pogrzebano jego doczesne szczątki. W przeddzień rocznicy śmierci uroczystą mszę św. odprawił i homilię wygłosił bp […]

Kościół rzymskokatolicki na terenie obwodu tarnopolskiego w latach 1945–1991. Część 4 W trakcie mszy św. jubileuszowej ks. Bronisława Mireckiego, z archiwum autora
Historia

Kościół rzymskokatolicki na terenie obwodu tarnopolskiego w latach 1945–1991. Część 4

W kręgu kardynała Mariana Franciszka Jaworskiego Parafia w Borszczowie i jej duszpasterz ks. Jakub Macyszyn Zagrożenie zlikwidowania borszczowskiej wspólnoty wydawało się rzeczywistością po śmierci tutejszego duszpasterza ks. Józefa Adamczyka (1893–1963). Na terenie całego obwodu tarnopolskiego pozostał już tylko jeden zarejestrowany kapłan – ks. Jakub Macyszyn (1911–1973). Ks. Macyszyn do 1945 roku pracował na stanowisku proboszcza […]

Kościół rzymskokatolicki na terenie obwodu tarnopolskiego w latach 1945–1991. Część 3 Zakończenie mszy św. jubileuszowej ks. Bronisława Mireckiego, fot. z archiwum autora
Historia

Kościół rzymskokatolicki na terenie obwodu tarnopolskiego w latach 1945–1991. Część 3

W kręgu kardynała Mariana Franciszka Jaworskiego Działalność żeńskich zgromadzeń zakonnych Obwód tarnopolski w odróżnieniu od czerniowieckiego i stanisławowskiego wyróżniał się podziemną działalnością żeńskich zgromadzeń zakonnych. Oficjalnie w statystykach aparatu komunistycznego relacjonowano, że ostatnimi zakonnicami były szarytki z Czortkowa, które wyjechały 16 czerwca 1946 roku. W okresie komunistycznym na terenie obwodu tarnopolskiego pracowało 9 sióstr zakonnych […]

Lubaczów uczcił kardynała Mariana Jaworskiego Fot. Grzegorz Jaworski
Wydarzenia

Lubaczów uczcił kardynała Mariana Jaworskiego

W ramach Ogólnopolskiego Spotkania Środowisk Kresowych w konkatedrze pw. bł. Jakuba Strzemię w Lubaczowie 25 lipca 2021 roku odbyło się poświęcenie i odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku czci Kardynała Mariana Jaworskiego biskupa archidiecezji w Lubaczowie w latach 1984-1990. Na to wydarzenie do Lubaczowa obok stowarzyszeń miłośników Lwowa i Kresów z całej Polski przyby szereg przedstawicieli władz […]

Kościół rzymskokatolicki na terenie obwodu tarnopolskiego w latach 1945-1991. Część 2 Kościół w Strzałkowcach
Historia, Zabytki

Kościół rzymskokatolicki na terenie obwodu tarnopolskiego w latach 1945-1991. Część 2

W kręgu kardynała Mariana Franciszka Jaworskiego Po pierwszych powojennych prześladowaniach Kościoła katolickiego, jakie przypadły na 1945 rok, w następnym roku zamknięto kolejnych 12 kościołów. W Zaleszczykach i Nowej Hucie koło Monasterzysk kościoły poddano desakralizacji po śmierci ich proboszczów ks. Józefa Adamskiego (1884–1946) i ks. Pawła Sulatyckiego (1872–1946). Kolejne świątynie zamknięto w Chmieliskach, Kaczanówce, Kołodziejówce, Kozowej, […]

Kościół rzymskokatolicki na terenie obwodu tarnopolskiego w latach 1945–1991. Część 1 Jazłowiec. Widok miasteczka z 1936 roku
Historia

Kościół rzymskokatolicki na terenie obwodu tarnopolskiego w latach 1945–1991. Część 1

W kręgu kardynała Mariana Franciszka Jaworskiego W 2021 roku mija 30. rocznica odnowienia przez Jana Pawła II struktur Kościoła rzymskokatolickiego na Ukrainie oraz mianowanie pierwszego po II wojnie światowej metropolity lwowskiego arcybiskupa Mariana Jaworskiego. Wkroczył on na tereny wyniszczone działaniami wojennymi oraz wojującym ateizmem, gdzie należało podjąć odbudowę Kościoła. Z tej też racji istnieje potrzeba […]

Kościół rzymskokatolicki na terenie obwodu stanisławowskiego w latach 1945–1991. Część 3 Sambor, msza św. prymicyjna ks. Kazimierza Halimurki (od lewej ks. Kazimierz Mączyński,
Historia

Kościół rzymskokatolicki na terenie obwodu stanisławowskiego w latach 1945–1991. Część 3

W kręgu kardynała Mariana Franciszka Jaworskiego W sprawozdaniach państwowych z 1960 roku zapisano, że 10 kwietnia 1960 roku pełnomocnik Rady ds. Religijnych Kultów I. Ruban usunął z państwowej rejestracji proboszcza stanisławowskiego kościoła ks. Jozuasa Pawilonisa jakoby za złamanie radzieckiego prawa w sprawach kultów, a mianowicie za systematyczne kontakty z niejakim pokutnikiem, dawnym greckokatolickim kapłanem o. […]

Kościół rzymskokatolicki na terenie obwodu stanisławowskiego w latach 1945–1991. Część 2 Kościół w Strzeliskach Nowych, z archiwum autora
Historia

Kościół rzymskokatolicki na terenie obwodu stanisławowskiego w latach 1945–1991. Część 2

W kręgu kardynała Mariana Franciszka Jaworskiego Wydalenie ks. Olszowskiego ze Stanisławowa W sprawozdaniu z 3 grudnia 1949 roku urzędnik tak konkludował na temat ks. Olszowskiego: „Będąc uprzedzonym przez Przewodniczącego Rady o zakazie wyjazdów w powiaty bez odpowiedniego pozwolenia, Olszowski 14 sierpnia 1949 roku samowolnie wyjechał do Bursztyna i odprawił tam mszę w kościele oraz odwiedził […]

Tablica nagrobna kardynała Mariana Jaworskiego Fot. Grzegorz Jaworski
Wydarzenia

Tablica nagrobna kardynała Mariana Jaworskiego

W 37. rocznicę podpisania przez Ojca Świętego papieża Jana Pawła II nominacji biskupiej dla ks. prof. Mariana Franciszka Jaworskiego, przypadającą na 21 maja 2021 roku, w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Kalwaryjskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej została poświęcona tablica nagrobna kardynała Jaworskiego, gdzie 11 września 2020 roku spoczęły doczesne szczątki zmarłego metropolity lwowskiego w latach 1991–2008. […]

Kościół rzymskokatolicki na terenie obwodu stanisławowskiego w latach 1945–1991. Część 1 o. Kazimierz Lendzion CSsR z wiernymi, archiwum autora
Historia

Kościół rzymskokatolicki na terenie obwodu stanisławowskiego w latach 1945–1991. Część 1

W kręgu kardynała Mariana Franciszka Jaworskiego W 2021 roku mija 30. rocznica odnowienia przez Jana Pawła II struktur Kościoła rzymskokatolickiego na Ukrainie oraz mianowanie pierwszego po II wojnie światowej metropolity lwowskiego arcybiskupa Mariana Jaworskiego. Wkroczył on na tereny wyniszczone działaniami wojennymi oraz bezbożnym ateizmem, gdzie należało podjąć odbudowę struktur Kościoła. Z tej też racji istnieje […]

X