Autor: Marian Skowyra

Struktury archidiecezji lwowskiej i jej rządca Marian Franciszek Jaworski (1991-2008). Część 7 Jubileusz 80-lecia kard. Mariana Jaworskiego
Historia

Struktury archidiecezji lwowskiej i jej rządca Marian Franciszek Jaworski (1991-2008). Część 7

350-lecie lwowskich ślubów królewskich Jednym z ważniejszych wydarzeń 2006 roku były obchody 350. rocznicy ślubów Jana Kazimierza. Do lwowskiej katedry 1 kwietnia 2006 roku przybył prezydent Rzeczypospolitej Polski Lech Kaczyński, który wraz z małżonką uczestniczył we mszy św. sprawowanej przez kard. Mariana Jaworskiego. W czasie liturgii odczytano specjalny list, wystosowany przez papieża Benedykta XVI. Papież, […]

Struktury archidiecezji lwowskiej i jej rządca Marian Franciszek Jaworski (1991-2008). Część 5 Kardynał Marian Jaworski przewodniczy mszy św. w czasie ingresu do bazyliki św. Sykstusa w Rzymie. Z archiwum autora
Historia

Struktury archidiecezji lwowskiej i jej rządca Marian Franciszek Jaworski (1991-2008). Część 5

Po lwowskich uroczystościach, związanych z ingresem pierwszego w historii archidiecezji lwowskiej kardynała, przyszedł czas na uroczystości w Kalwarii Zebrzydowskiej, dokąd kardynał Marian Jaworski przybył 11 marca 2001 roku. W trakcie celebry w darze dla Matki Bożej Kalwaryjskiej złożył pierścień biskupi, a następnego dnia w Krakowie poddał się zabiegowi medycznemu na przepuklinę. Należy dodać, że 8 […]

Struktury archidiecezji lwowskiej i jej rządca Marian Franciszek Jaworski (1991-2008). Część 4 W czasie przyjęcia kapelusza kardynalskiego, z archiwum autora
Historia

Struktury archidiecezji lwowskiej i jej rządca Marian Franciszek Jaworski (1991-2008). Część 4

We Lwowie 1 listopada 2002 roku doszło do niezwykłego wydarzenia, które wydawało się wręcz niemożliwe w minionych latach. Na Cmentarzu Orląt wraz z biskupami pomocniczymi tradycyjnie mszę św. sprawował kard. Marian Jaworski. Po zakończonej mszy św. łacińscy hierarchowie przeszli procesyjnie do Memoriału żołnierzy Ukraińskiej Armii Galicyjskiej, gdzie czekała na nich procesja greckokatolickiego duchowieństwa na czele […]

Struktury archidiecezji lwowskiej i jej rządca Marian Franciszek Jaworski (1991–2008). Część 3 Msza św. na Cmentarzu Orląt 1.11.1998
Historia

Struktury archidiecezji lwowskiej i jej rządca Marian Franciszek Jaworski (1991–2008). Część 3

W czasie jubileuszowej pielgrzymki wiernych z archidiecezji lwowskiej do Rzymu papież zwrócił się do pielgrzymów w języku ukraińskim: „Ze wzruszeniem myślę o niezliczonej liczbie świeckich i duchowieństwa, którzy z odwagą i męstwem wytrwali aż do końca wraz z Chrystusem i jego Kościołem, nie zważając na więzienia i wywózki do obozów i miejsc pracy przymusowej. Wielu […]

Struktury archidiecezji lwowskiej i jej rządca Marian Franciszek Jaworski (1991–2008). Część 2 Kard. Marian Jaworski w swoim krakowskim mieszkaniu przy ul. Kanoniczej 13
Historia

Struktury archidiecezji lwowskiej i jej rządca Marian Franciszek Jaworski (1991–2008). Część 2

Włożenie paliusza metropolity Widzialnym znakiem metropolity jest paliusz, który z rąk wspomnianego abpa Francesco Colasuonno metropolita lwowski abp Marian Jaworski otrzymał w katedrze lwowskiej w dniu następnym po obradach I Konferencji Episkopatu Ukrainy, czyli 29 lutego 1992 roku. We mszy św. nałożenia paliusza wzięli udział dwaj biskupi greckokatoliccy: abp Wołodymyr Sterniuk ze Lwowa i bp […]

Struktury archidiecezji lwowskiej i jej rządca Marian Franciszek Jaworski (1991–2008). Część 1 Kościół w Niżankowicach w chwili jego odzyskania 1990 roku. Foto z Internetu
Historia

Struktury archidiecezji lwowskiej i jej rządca Marian Franciszek Jaworski (1991–2008). Część 1

Po odbytym 18 maja 1991 roku ingresie do katedry lwowskiej metropolita lwowski abp Marian Franciszek Jaworski przystąpił do pełnienia funkcji pasterskich nad powierzonym mu ludem, które trwały od 1991 do 2008 roku. W tym czasie dzięki niemu udało się odrodzić życie religijne nie tylko w archidiecezji lwowskiej, ale i na terenach całej Ukrainy. Mimo wielu […]

Starania arcybiskupa Mariana Franciszka Jaworskiego o zwrot dóbr kościelnych sprzed 1939 roku. Część 10 Wnętrze kościoła w Malechowie, który przez lata pełnił funkcję mieszkań dla nauczycieli. Oddany w stanie ruiny. Stan 2010
Historia, Zabytki

Starania arcybiskupa Mariana Franciszka Jaworskiego o zwrot dóbr kościelnych sprzed 1939 roku. Część 10

W 1995 roku ostatecznie została zlikwidowana placówka sióstr józefitek w Domu Starców we Lwowie – Majerówce. Przyczyną był brak życzliwości władz zakładu wobec rzymskokatolickich sióstr. Opiekę nad starcami w zakładzie niebawem przejęły greckokatolickie siostry. W okresie letnim 1996 roku jeden z roczników lwowskich kleryków rzymskokatolickich pełnił praktykę duszpasterską, jednak tym razem u boku greckokatolickich sióstr. […]

Starania arcybiskupa Mariana Franciszka Jaworskiego o zwrot dóbr kościelnych sprzed 1939 roku. Część 9 Malechów. Uczestnicy pierwszej mszy św. z udziałem kard. Mariana Jaworskiego, 29.09.2002, z archiwum autora
Historia

Starania arcybiskupa Mariana Franciszka Jaworskiego o zwrot dóbr kościelnych sprzed 1939 roku. Część 9

Do grekokatolików należał pierwotnie kościół w niewielkiej wsi Pohorylce, który dzięki staraniom ks. Kazimierza Kwiatkowskiego został odzyskany, a w następnych latach odnowiony. Rzymskokatolicka wspólnota w Tartakowie otrzymała rejestrację w 1991 roku. Jednak władze po 1994 roku przekazały kościół na rzecz wspólnoty prawosławnej, która przez wiele lat nie podejmowała trudu odnowy zrujnowanej świątyni. Do 1994 roku […]

Starania arcybiskupa Mariana Franciszka Jaworskiego o zwrot dóbr kościelnych sprzed 1939 roku. Część 8 File source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Yazlovets-palats-14097373.jpg
Historia, Zabytki

Starania arcybiskupa Mariana Franciszka Jaworskiego o zwrot dóbr kościelnych sprzed 1939 roku. Część 8

Prawdziwym wyjątkiem w zabiegach o zwrot dawnej własności Kościoła stał się Jazłowiec, gdzie przed wojną mieścił się dom generalny sióstr niepokalanek. Po zakończeniu II wojny światowej pierwsze siostry niepokalanki dotarły do Jazłowca w 1988 roku. Wówczas udało się częściowo wysprzątać grobowiec z doczesnymi szczątkami ich założycielki s. Marceliny Darowskiej. Następnie siostry poczynając od 1991 roku […]

Starania arcybiskupa Mariana Franciszka Jaworskiego o zwrot dóbr kościelnych sprzed 1939 roku. Część 7 Plebania w Starej Soli. 2008 r.
Historia

Starania arcybiskupa Mariana Franciszka Jaworskiego o zwrot dóbr kościelnych sprzed 1939 roku. Część 7

Na 16 stycznia 2002 roku na mocy decyzji Ministerstwa Sprawiedliwości Ukrainy wyznaczono przymusowe wykonanie decyzji o zwrocie kościoła w Chyrowie. Jednak tym razem nie doszło do przekazania kościoła, zaś 20 lutego 2002 abp Marian Jaworski przeprowadził we Lwowie rozmowę z merem Chyrowa w sprawie zwrotu kościoła. Kolejne przymusowe przekazanie ogłoszono na 25 września 2002 roku. […]

X