Autor: Marian Skowyra

Kardynał Marian Franciszek Jaworski a władze państwowe (1991-2008). Część 4 Lwow, Wręczenie odznaczenia, 30.09.2006
Historia

Kardynał Marian Franciszek Jaworski a władze państwowe (1991-2008). Część 4

Prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko z racji 79. rocznicy urodzin kard. Mariana Jaworskiego skierował do niego telegram, w którym podkreślił, że lwowskiego kardynała cechuje „mądrość, całkowite oddanie sprawom Kościoła i ludziom, co budzi też głęboki szacunek”. Szef państwa życzył solenizantowi „dobrego zdrowia, natchnienia i błogosławieństwa Bożego w pracy pasterskiej”. Osobny telegram tegoż prezydenta został skierowany do […]

Kardynał Marian Franciszek Jaworski a władze państwowe (1991–2008). Część 3 Krzemieniec. Z przedstawicielami władz państwowych kard. Jaworski uczestniczy w otwarciu i poświęca dworek Juliusza Słowackiego, 20.09.2004
Historia

Kardynał Marian Franciszek Jaworski a władze państwowe (1991–2008). Część 3

W 2000 roku w katedrze lwowskiej był obchodzony jubileusz 50-lecia święceń kapłańskich abpa Mariana Jaworskiego. Była to doskonała okazja, by wyrazić szacunek wobec lwowskiego metropolity ze strony władz państwowych. Do katedry na świętowanie przybył deputowany Werchownej Rady Ukrainy Igor Nasałyk wraz z przedstawicielami „Technocentru” z Rohatyna, zastępca lwowskiej obwodowej rady Igor Derżko, który odczytał list […]

Kardynał Marian Franciszek Jaworski a władze państwowe (1991-2008). Część 2 Udział kard. Mariana Jaworskiego w koncercie z okazji dnia niepodległości Ukrainy, 2005
Historia

Kardynał Marian Franciszek Jaworski a władze państwowe (1991-2008). Część 2

W liście abpa Mariana Jaworskiego do wspomnianego już Jurija Zymy z 18 stycznia 1994 roku zaznaczono: „W Komarnie wspólnota greckokatolicka nie jest zbyt liczna i posiada swoje dwie świątynie i jednego duchownego. Odebrany nam kościół jest faktycznie nieużywany od listopada. Gdzie więc są racje przekazania tego kościoła wspólnocie Kościoła greckokatolickiego? Równocześnie nikt nie zabezpiecza kościoła […]

Kardynał Marian Franciszek Jaworski a władze państwowe (1991–2008). Część 1 Udział Kościoła rzymskokatolickiego w obradach Rady Kościołów, 19. 02. 2006 r.
Historia

Kardynał Marian Franciszek Jaworski a władze państwowe (1991–2008). Część 1

Spotkania kardynała Mariana Franciszka Jaworskiego z prezydentami Ukrainy Arcybiskup Marian Jaworski przez cały okres rządów na stanowisku metropolity archidiecezji lwowskiej starał się utrzymać doskonałe stosunki z władzami. Również w rozwiązywaniu trudności nie udawał się do radykalnych metod, które mogłyby zaognić i tak napięte stosunki. Opowiadał się za prawdą i nawet na spotkaniach na najwyższym poziomie […]

Struktury archidiecezji lwowskiej i jej rządca Marian Franciszek Jaworski (1991-2008). Część 11 Biskupi na uroczystości jubileuszowej. 2010 r.
Historia

Struktury archidiecezji lwowskiej i jej rządca Marian Franciszek Jaworski (1991-2008). Część 11

Wizyty kardynała we Lwowie po 2008 roku Kardynał Jaworski po 2008 roku jako emeryt zamieszkał w Krakowie, gdzie też pozostawał do śmierci. Okazję przybyć do Lwowa jako emeryt miał zaledwie dwukrotnie. Pierwsza wizyta miała miejsce niespełna pół roku po rezygnacji papieża Benedykta XVI. Kardynał Marian Jaworski przybył z Krakowa do Lwowa 23 maja. Wizyta była […]

Struktury archidiecezji lwowskiej i jej rządca Marian Franciszek Jaworski (1991-2008). Część 10 Na zakończenie uroczystości ingresowych, z archiwum autora
Historia

Struktury archidiecezji lwowskiej i jej rządca Marian Franciszek Jaworski (1991-2008). Część 10

Na drodze pożegnalnej kardynała Mariana Jaworskiego z archidiecezją lwowską w 2008 roku nie mogło zabraknąć Sanktuarium Pana Jezusa Konającego z Milatyna w Kamionce Buskiej, gdzie 14 września 2008 roku kardynał Jaworski przewodniczył uroczystościom odpustowym oraz 100-leciu budowy kościoła parafialnego. Właśnie tutaj przypomniał, że w krzyżu „centralizuje się wiara w Pana Jezusa. Uwierzyć w Chrystusa Pana, […]

Struktury archidiecezji lwowskiej i jej rządca Marian Franciszek Jaworski (1991–2008). Część 9 Konsekracja kościoła w Kosowie
Historia

Struktury archidiecezji lwowskiej i jej rządca Marian Franciszek Jaworski (1991–2008). Część 9

W ramach dziękczynienia za papieską wizytę do Lwowa, a szczególnie do seminarium, w piątą rocznicę, 27 czerwca 2006 roku na terenie seminarium w Brzuchowicach uroczyście zasadzono pierwszy na Ukrainie Dąb Jana Pawła II, ofiarowany kard. Marianowi Jaworskiemu przez leśników z Polski. Dąb wyrósł z żołędzi, które zostały poświęcone w 2004 roku przez Jana Pawła II […]

Odchodzą ostatni rycerze „trudnej” polskości Dom Pauliny zachował przedwojenny charakter, fot. ze zbiorów rodziny Razmus
Historia

Odchodzą ostatni rycerze „trudnej” polskości

Rok 2023 jest naznaczony licznymi odejściami osób szczególnie zasłużonych dla zachowana polskości na terenach Kresów. Wystarczy nadmienić, że w maju 2023 roku odeszła Maria Iwanowa, legenda lwowskiego polskiego szkolnictwa, we Lwowie zmarł też Stanisław Durys – kierownik Polskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Lwowiacy”, ostatnio też Lwów pożegnał ks. Bronisława Baranowskiego, słusznie nazwanego więźniem i męczennikiem […]

Struktury archidiecezji lwowskiej i jej rządca Marian Franciszek Jaworski (1991-2008). Część 8 Dostojny jubilat J. E. Kardynał Marian Jaworski
Historia

Struktury archidiecezji lwowskiej i jej rządca Marian Franciszek Jaworski (1991-2008). Część 8

Jubileuszową homilię z racji 80-lecia życia kardynała Mariana Franciszka Jaworskiego w 2006 roku na zaproszenie samego jubilata wygłosił o. Romuald Kośla OFM, który zebranym przypomniał bieg życia kardynała we współpracy z łaską Bożą: „Przyjmując twoje zaproszenie do dziękczynnej modlitwy, łączymy się wszyscy tu zebrani w znaku naszej chrześcijańskiej wiary. Spoglądamy więc w duchu wdzięczności na […]

Struktury archidiecezji lwowskiej i jej rządca Marian Franciszek Jaworski (1991-2008). Część 7 Jubileusz 80-lecia kard. Mariana Jaworskiego
Historia

Struktury archidiecezji lwowskiej i jej rządca Marian Franciszek Jaworski (1991-2008). Część 7

350-lecie lwowskich ślubów królewskich Jednym z ważniejszych wydarzeń 2006 roku były obchody 350. rocznicy ślubów Jana Kazimierza. Do lwowskiej katedry 1 kwietnia 2006 roku przybył prezydent Rzeczypospolitej Polski Lech Kaczyński, który wraz z małżonką uczestniczył we mszy św. sprawowanej przez kard. Mariana Jaworskiego. W czasie liturgii odczytano specjalny list, wystosowany przez papieża Benedykta XVI. Papież, […]

X