Autor: Marian Skowyra

Kościół rzymskokatolicki archidiecezji lwowskiej na terenie województwa lwowskiego za wyjątkiem lwowa w latach 1945-1991. Część 2 Tajna kaplica mszalna w Zimnej Wodzie w domu Bronisławy Szaninej z d. Szeliga
Historia

Kościół rzymskokatolicki archidiecezji lwowskiej na terenie województwa lwowskiego za wyjątkiem lwowa w latach 1945-1991. Część 2

Lwowski okres kardynała Mariana Franciszka Jaworskiego Działalność zgromadzeń żeńskich Na omawianym obszarze podobnie jak w innych województwach archidiecezji lwowskiej, choć w okrojonej formie, działały siostry zakonne kilku zgromadzeń zakonnych. W Krasnem, gdzie przed wojną działała ochronka, na skutek próśb ukraińskiej miejscowej ludności pozostały dwie siostry ze Zgromadzenia sióstr służebniczek starowiejskich. Obydwie siostry pracowały tu do […]

Kościół rzymskokatolicki archidiecezji lwowskiej na terenie obwodu lwowskiego za wyjątkiem Lwowa w latach 1945–1991. Część 1 Pierwsza komunia w Bóbrce 1956 rok. W środku ks. Jonas Rabar
Historia

Kościół rzymskokatolicki archidiecezji lwowskiej na terenie obwodu lwowskiego za wyjątkiem Lwowa w latach 1945–1991. Część 1

Lwowski okres kardynała Mariana Franciszka Jaworskiego W 2021 roku minęła 30. rocznica odnowienia przez Jana Pawła II struktur Kościoła rzymskokatolickiego na Ukrainie oraz mianowanie pierwszego po II wojnie światowej metropolity lwowskiego arcybiskupa Mariana Jaworskiego. Wkroczył on na tereny wyniszczone działaniami wojennymi oraz bezbożnym ateizmem, gdzie należało podjąć odbudowę Kościoła. Z tej racji istnieje potrzeba przypomnienia […]

Kościół rzymskokatolicki na terenie dawnej diecezji przemyskiej w latach 1945–1991. Część 6 ks. Gerard Liryk jako proboszcz parafii w Samborze w czasie I Komunii św.
Historia

Kościół rzymskokatolicki na terenie dawnej diecezji przemyskiej w latach 1945–1991. Część 6

W kręgu kardynała Mariana Franciszka Jaworskiego Wikariusze ks. Kazimierza Mączyńskiego Ks. Kazimierz Mączyński jako dobry gospodarz dostrzegał, że ogrom pracy duszpasterskiej wymagał dodatkowej pomocy. Z tej też racji wystarał się u swego ordynariusza bpa Julijanusa Vaivodsa i pełnomocnika do spraw kultów o zarejestrowanie drugiego księdza w Samborze. Pierwszym wikariuszem, a raczej wiceadministratorem, jak napisano w […]

Kościół rzymskokatolicki na terenie dawnej diecezji przemyskiej w latach 1945-1991. Część 5 Lwów, kościół św. Antoniego. Od lewej dk. Władysław Derunow, ks. Kazimierz Mączyński, archiwum autora
Historia

Kościół rzymskokatolicki na terenie dawnej diecezji przemyskiej w latach 1945-1991. Część 5

W kręgu kardynała Mariana Franciszka Jaworskiego Proboszcz kościołów Sambora, Mościsk i św. Antoniego we Lwowie – ks. Kazimierz Mączyński W latach 60. XX wieku w Mościskach dogorywał ks. Edward Saletnik. 23 sierpnia 1962 roku został pozbawiony rejestracji państwowej oraz, podobnie jak wcześniej w Samborze, zdjęto z rejestracji komitet kościelny, co niewątpliwie było pierwszym krokiem do […]

Kościół rzymskokatolicki na terenie dawnej diecezji przemyskiej w latach 1945-1991. Część 4 Kościół w Pnikucie
Historia

Kościół rzymskokatolicki na terenie dawnej diecezji przemyskiej w latach 1945-1991. Część 4

W kręgu kardynała Mariana Franciszka Jaworskiego Po powrocie kapłanów z łagrów Gdy stan personalny żeńskich zgromadzeń się zmniejszał, zauważono w 1956 roku znaczny wzrost liczby duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego na tym obszarze. W 1955 roku jako pierwsi z zesłania wrócili i otrzymali rejestrację ks. Edward Saletnik – Mościska, ks. Jan Wajda – Czukiew i ks. […]

Kościół rzymskokatolicki na terenie dawnej diecezji przemyskiej w latach 1945-1991. Część 3 s. Błażeja Mazur (od lewej) i s. Adolfina Mazur
Historia

Kościół rzymskokatolicki na terenie dawnej diecezji przemyskiej w latach 1945-1991. Część 3

W kręgu kardynała Mariana Franciszka Jaworskiego Zakony i Zgromadzenia męskie i żeńskie W omawianym okresie zaledwie w dwóch parafiach dawnej diecezji przemyskiej duszpasterstwo prowadzili zakonnicy. W Łanowicach po wygnaniu z Mościsk osiadł o. Aleksander Kałużewski CSsR, a w Samborze po zamknięciu kościoła bernardyńskiego w 1949 roku przy łacińskiej parafii funkcję administratora pełnił o. Jacek Bober […]

Kościół rzymskokatolicki na terenie dawnej diecezji przemyskiej w latach 1945-1991. Część 2 Ks. Jan Szetela w drodze do kościoła
Historia

Kościół rzymskokatolicki na terenie dawnej diecezji przemyskiej w latach 1945-1991. Część 2

W kręgu kardynała Mariana Franciszka Jaworskiego Wypędzenie redemptorystów z Mościsk 13 maja 1948 roku w Mościskach rozwiązano czynny klasztor redemptorystów. W Samborze był czynny jeszcze klasztor bernardynów. Tak o nich pisał ks. Józef Wołczański: „W panoramie zubożonego stanu posiadania Kościoła rzymskokatolickiego na obszarze tzw. Ukrainy Zachodniej, po zakończeniu II wojny światowej zwracał uwagę szczególny fakt. […]

Kościół rzymskokatolicki na terenie dawnej diecezji przemyskiej w latach 1945-1991. Część 1 Ks. Wojciech Owoc ze Starej Soli (siedzi pierwszy od lewej)
Historia

Kościół rzymskokatolicki na terenie dawnej diecezji przemyskiej w latach 1945-1991. Część 1

W kręgu kardynała Mariana Franciszka Jaworskiego  W 2021 roku mija 30. rocznica odnowienia przez Jana Pawła II struktur Kościoła rzymskokatolickiego na Ukrainie oraz mianowanie pierwszego po II wojnie światowej metropolity lwowskiego arcybiskupa Mariana Jaworskiego. Wkroczył on na tereny wyniszczone działaniami wojennymi oraz bezbożnym ateizmem, gdzie należało podjąć odbudowę Kościoła. Z tej też racji istnieje potrzeba […]

Minął rok bez kardynała Mariana Jaworskiego fot. Grzegorz Jaworski
Historia

Minął rok bez kardynała Mariana Jaworskiego

5 września br. minął rok, odkąd przeszedł do wieczności dawny metropolita lwowski kardynał Marian Franciszek Jaworski. Centralne uroczystości upamiętniające postać wybitnego człowieka i hierarchy kościelnego odbyły się w Kalwarii Zebrzydowskiej, gdzie zgodnie z wolą zmarłego 11 września 2020 roku pogrzebano jego doczesne szczątki. W przeddzień rocznicy śmierci uroczystą mszę św. odprawił i homilię wygłosił bp […]

Kościół rzymskokatolicki na terenie obwodu tarnopolskiego w latach 1945–1991. Część 4 W trakcie mszy św. jubileuszowej ks. Bronisława Mireckiego, z archiwum autora
Historia

Kościół rzymskokatolicki na terenie obwodu tarnopolskiego w latach 1945–1991. Część 4

W kręgu kardynała Mariana Franciszka Jaworskiego Parafia w Borszczowie i jej duszpasterz ks. Jakub Macyszyn Zagrożenie zlikwidowania borszczowskiej wspólnoty wydawało się rzeczywistością po śmierci tutejszego duszpasterza ks. Józefa Adamczyka (1893–1963). Na terenie całego obwodu tarnopolskiego pozostał już tylko jeden zarejestrowany kapłan – ks. Jakub Macyszyn (1911–1973). Ks. Macyszyn do 1945 roku pracował na stanowisku proboszcza […]

X