Kategoria: Rozmaitości

Wspólnota wyjątkowych ludzi fot. Aleksander Kuśnierz / Nowy Kurier Galicyjski
Historia, Rozmaitości

Wspólnota wyjątkowych ludzi

Fundacja „Dajmy nadzieję”, która prowadzi Dziecięce Hospicjum Domowe we Lwowie,już po raz ósmy zorganizowała wyjazd integracyjny dla rodzin, które mają nieuleczalnie chore dzieci.W czasie pobytu podopieczni Fundacji uczestniczyli wraz z rodzinamiw licznych akcjach. Fundacja, wolontariusze i specjaliści współpracujący od lat z hospicjum, jak zawsze stanęli na wysokości zadania. Jak co roku zorganizowanowiele wydarzeń, między innymi […]

Między Kijowem, Lwowem a Sejnami Paweł Omelczenko, fot. Konstanty Czawaga / Nowy Kurier Galicyjski
Historia, Rozmaitości

Między Kijowem, Lwowem a Sejnami

W niedzielny letni upalny dzień udałem się z przyjaciółmi do wsi Hodowica pod Lwowem, ażeby pokazać im ruiny rokokowego kościoła z XVIII wieku projektu Bernarda Meretyna. Tam, w cieniu pod starą dzwonnicą zauważyłem samotnego artystę, który szkicował świątynię. Po chwili rozmowy dowiedziałem się, że ma na imię Paweł i jest z Kijowa, a właściwie pochodzi […]

Bolek Majerik – mistrz sztuki na Bukowinie Rumuńskiej Fot. Halina Cwyk
Historia, Rozmaitości

Bolek Majerik – mistrz sztuki na Bukowinie Rumuńskiej

Zazwyczaj staram się jak najszybciej przekazać wydrukowany w Kurierze wywiad bohaterom rozmów, także mieszkającym na Bukowinie południowej, gdzie również szukam inspiracji oraz nowych spotkań. Tym razem z powodu przeszkód koronawirusowych i zagrożeń wojennych na taką okazję czekałem ponad dwa lata. Razem z przyjaciółmi udaliśmy się na dwa – trzy dni do Rumunii, żeby nie słyszeć […]

Lato – latem… a problemy podobne Partery przeważnie są przeznaczone pod sklepy, NAC
Historia, Rozmaitości

Lato – latem… a problemy podobne

Przejrzyjmy łamy „Wieku Nowego”, popularnego pisma popołudniowego z lipca 1922 roku, gdy redaktorem naczelnym gazety był Bronisław Laskownicki. Okaże się, że wiele podobnych rzeczy dręczyło mieszkańców Lwowa, tak jak i dziś. Na początek patriotyczna odezwa Do wszystkich Polaków! o problemach gospodarczych: Dalsza egzystencya we własnym kraju przy obecnych warunkach ekonomicznych staje się niemożliwą. Rząd poprzedni […]

Maria Ziembowicz: Tam gdzie była możliwość i był transport, pomoc od nas jechała Maria Ziembowicz, fot. Karina Wysoczańska / Nowy Kurier Galicyjski
Historia, Rozmaitości

Maria Ziembowicz: Tam gdzie była możliwość i był transport, pomoc od nas jechała

Po wybuchu pełnoskalowej wojny na Ukrainie Dom Polski w Samborze stał się Sztabem Pomocy Humanitarnej. O pierwszych dniach rosyjskiej inwazji, działalności pomocowej i wsparciu dla uciekinierów wojennych opowiedziała Maria Ziembowicz, prezes Domu Polskiego w Samborze. Rozmawiała z nią Karina Wysoczańska. Wywiad opracował Eugeniusz Sało. Od pierwszych dni wojny Dom Polski w Samborze i Polacy mieszkający […]

Śladami głuchych lwowiaków Zakład Głuchoniemych we Lwowie, Instytut Historii Głuchych „Surdus Historicus”
Historia, Rozmaitości

Śladami głuchych lwowiaków

Rozmowa Anny Gordijewskiej z Tomaszem Adamem Świderskim – niesłyszącym od urodzenia absolwentem historii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i surdopedagogiki w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi, prezesem i założycielem fundacji Instytut Historii Głuchych „Surdus Historicus”, nauczycielem historii w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Głuchych im. J. Siestrzyńskiego w Warszawie. Jest on autorem wielu artykułów dotyczących przeszłości środowiska niesłyszących […]

Rafał Kocot – konsul „od gór i cmentarzy” archiwum Kuriera Galicyjskiego
Historia, Rozmaitości

Rafał Kocot – konsul „od gór i cmentarzy”

Z końcem sierpnia swoją misję dyplomatyczną we lwowskiej placówce konsularnej kończy konsul Rafał Kocot, kierownik Wydziału Polonii Konsulatu Generalnego RP we Lwowie. Opowiedział o początkach swojej pracy, działaniach w czasie trwającej wojny oraz życiu prywatnym. Rozmawiał z nim Eugeniusz Sało. Panie Konsulu, spędził Pan we Lwowie prawie 6 lat w Wydziale Polonii Konsulatu Generalnego RP […]

Odszedł Iwan Hreczko, Wielki Hucuł Lwowa (19.01.1929-15.06.2022) z archiwum Muzeum Historii Religii we Lwowie
Historia, Rozmaitości

Odszedł Iwan Hreczko, Wielki Hucuł Lwowa (19.01.1929-15.06.2022)

Poznaliśmy się w „Nektarze”. Pod taką nazwą w latach 80. w kamienicy nr 11 przy ul. Saksagańskiego (d. Romanowicza) zaistniała słynna kawiarnia, gdzie w czasie tzw. pierestrojki spotykali się malarze, poeci, muzycy, aktorzy oraz przybliżona do nich publiczność. Nie brakowało tam też dziennikarzy, którzy w tym środowisku czerpali świeże i oryginalne tematy. Kiedyś znany ówczesny […]

Życie Polaków z Łanowic w czasie wojny fot. Ihor Rewaga
Rozmaitości, Wydarzenia

Życie Polaków z Łanowic w czasie wojny

Łanowice to wieś położona w obwodzie lwowskim, w pobliżu Sambora. Mieszkają tam Polacy, którzy po przesunięciu granicy nie opuścili swojej ziemi. Od wielu lat łanowiczanie żyli w zgodzie i pokoju. Zachowywali rzymskokatolicką wiarę, krzewili polską kulturę i tradycje. Jednak rosyjska inwazja przyniosła niepokój również do ich miejscowości. – Teraz już trochę przyzwyczailiśmy się, ale na […]

Ukraińska poetka na uchodźstwie w Polsce
Rozmaitości

Ukraińska poetka na uchodźstwie w Polsce

Z poetką i tłumaczką Switłaną Bresławską rozmawia Konstanty Czawaga. Pani Switłano, nie tak dawno stanęła Pani na czele iwano-frankіwskiego stowarzyszenia pisarzy. Opowiadała Рani o wielu swoich planach aktywizacji działalności stowarzyszenia. Co zmusiło Panią do opuszczenia swego miasta na początku wojny i udania się za granicę? Nie wiem, czy będą zainteresowani tym polscy czytelnicy, ale Narodowe […]

X