Kategoria: Historia

Zamach majowy
UPAMIĘTNIENIA

Zamach majowy

Wiele jest wydarzeń w historii Polski, które wywołują emocje i odmienny punkt widzenia historyków, nawet w dniu dzisiejszym. Do takich należy, niewątpliwie, tzn. „Przewrót majowy”, który wiele zmienił w międzywojennej Polsce. Na lepsze, czy na gorsze – o to do dziś toczą się spory. 85. rocznica tych wydarzeń godna jest przypomnienia.

Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”
UPAMIĘTNIENIA

Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” zostało założone 7 lutego 1867 r. przez polskich patriotów we Lwowie. Powstało na wzór „Sokoła” czeskiego, założonego przez Mirosława Tyrsza w 1862 r. Celem towarzystwa – zgodnie z ideałami twórców – było podtrzymywanie i rozwijanie świadomości narodowej oraz podnoszenie sprawności fizycznej polskiej młodzieży. Lwowski „Sokół” rozpoczął pracę, pielęgnując tradycję narodową, rozwijając ćwiczenia […]

Powstanie listopadowe
UPAMIĘTNIENIA

Powstanie listopadowe

Królestwo Polskie było połączone unią personalną z panującą w Cesarstwie Rosyjskim dynastią Romanowów. Nadana przez cara konstytucja gwarantowała pewną niezależność. Królestwo posiadało oddzielne wojsko, administrację, szkolnictwo. Pod koniec lat 30. XIX w. powszechniejsze stały się naruszenia konstytucji i prawa przez cara Mikołaja I oraz jego urzędników. 

Ciotka Unrra
UPAMIĘTNIENIA

Ciotka Unrra

Wojna miała się ku końcowi. 9 listopada 1943 r. w Waszyngtonie powstała Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Pomocy i Odbudowy – U.N.R.R.A. Paczki, które dostawaliśmy, wydawały się zaczarowane. Unrra stawała się w naszych myślach konkretną kobietą, nie organizacją, czy instytucją. Coraz bardziej wierzyło się w ciotkę Unrrę z Ameryki – wojennego świętego Mikołaja.

Kolekcja Klasyczna
Zabytki

Kolekcja Klasyczna

Na obszarze ziem Ukrainy wchodzących niegdyś w skład Rzeczypospolitej wielu narodów znajdowała się moc domów szlacheckich – pałaców i dworów, wybudowanych w XVIII i XIX w.

X