Tag: Targi Wschodnie

Stulecie Targów Wschodnich we Lwowie. Część 5 Tramwajem na Targi Wschodnie
Historia

Stulecie Targów Wschodnich we Lwowie. Część 5

Kolejne XII Międzynarodowe Targi Wschodnie odbyły się w warunkach „zaostrzającego się przesilenia gospodarczego, stojącego pod znakiem zaniku ruchu inwestycyjnego, spadku konsumpcji i kurczenia się rynków zbytu”. Dyrekcja Targów postanowiła przenieść termin targów na lato, w dniach 18 czerwca – 3 lipca 1932 roku. Zgłosiło się 908 firm krajowych i 139 zagranicznych, co notowało dalszy spadek […]

Stulecie Targów Wschodnich we Lwowie. Część 4 Główna aleja targów
Historia

Stulecie Targów Wschodnich we Lwowie. Część 4

Jubileuszowe X Międzynarodowe Targi Wschodnie odbyły się w dniach 2–16 września 1930 roku. Na prośbę prezydenta m. Lwowa inż. Jana Brzozowskiego i Dyrekcji Targów, wspartą przez szerokie koła społeczności lwowskiej, honorowy protektorat jubileuszowych Targów objął prezydent Rzeczypospolitej Ignacy Mościcki i marszałek Józef Piłsudski. W imieniu Rządu RP na uroczystości otwarcia Targów Wschodnich przybył minister Eugeniusz […]

Stulecie Targów Wschodnich we Lwowie. Część 2 Pałac Sztuki na Targach Wschodnich (NAC)
Historia

Stulecie Targów Wschodnich we Lwowie. Część 2

Organizacja Międzynarodowych Targów Wschodnich we Lwowie była dziełem grupy entuzjastów, których wspierała lwowska Izba Przemysłowo-Handlowa i władze miasta na czele z prezydentem miasta Józefem Neumannem.

X