Tag: cmentarze

Działania związane z godnym zachowaniem Miejsc Pamięci Cmentarz Orląt, fot. archiwum Fundacji WiD
Wydarzenia

Działania związane z godnym zachowaniem Miejsc Pamięci

W przededniu Święta Dnia Niepodległości Fundacja Wolność i Demokracja chciałaby podkreślić znaczenie oraz ważność działań związanych z godnym zachowaniem Miejsc Pamięci tak ważnych dla historii naszej Ojczyzny. Przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Fundacja WiD realizuje szereg inicjatyw z zakresu zachowania w należytym stanie cmentarzy oraz mogił żołnierskich znajdujących się poza granicami kraju. Sprawowane […]

Polscy restauratorzy przywracają życie „cieniom dusz umarłych” fot. Taras Wasyłyk
Wydarzenia

Polscy restauratorzy przywracają życie „cieniom dusz umarłych”

W poprzednich publikacjach nieraz wspominałem o starożytnej i niezwykle interesującej wsi (niegdyś miasteczko) Liczkowce w Tarnopolskiem. Przypomnę, czym się sławi. Pod Liczkowcami wydobyto ze Zbrucza sławnego na całym świecie idola Światowida. Prócz tego, zgodnie z jedną z wersji, posąg słynnego bożka sporządzili niegdyś nie bałwochwalcy, lecz mistrzowie I połowy ХІХ w. na zamówienie dziedzica Liczkowiec, […]

Cmentarz na Hukowej Górze w Borysławiu Z archiwum PKOT „ZGODA”
Wydarzenia, Zabytki

Cmentarz na Hukowej Górze w Borysławiu

Niemal w każdym miasteczku Zachodniej Ukrainy jest stary polski cmentarz. Bardziej lub mniej zadbany, stanowi nieodparty dowód obecności Polaków na tych terenach. W Borysławiu w przeszłości były trzy polskie cmentarze: na Mrażnicy, na Wolance i tak zwany „nowy” na Hukowej Górze. Po II wojnie światowej polskie rodziny były zmuszone porzucić ziemię, na której się urodziły […]

Wolontariusze z Polski porządkują dawny cmentarz w Kołomyi fot. Konstanty Czawaga / Kurier Galicyjski
Wydarzenia, Zabytki

Wolontariusze z Polski porządkują dawny cmentarz w Kołomyi

Grupa dwudziestu wolontariuszy z Polski przez dwa tygodnie porządkowała zabytkowe nagrobki na historycznym cmentarzu w Kołomyi w obwodzie iwanofrankiwskim. Od dwunastu lat prace remontowo-porządkowe na tej zabytkowej polskiej nekropolii organizuje Towarzystwo Miłośników Kultury Kresowej we Wrocławiu. – Od 2010 roku corocznie, czyli już dwunasty rok przyjeżdżamy do Kołomyi żeby ratować początkowo a teraz już troszeczkę […]

Porządkowanie polskich cmentarzy legionowych oraz cywilnych w dolinach Bystrzyc Nadwórniańskiej i Sołotwińskiej (Ukraina)
Wydarzenia, Zabytki

Porządkowanie polskich cmentarzy legionowych oraz cywilnych w dolinach Bystrzyc Nadwórniańskiej i Sołotwińskiej (Ukraina)

Zgodnie z zapowiedziami w naszych wewnątrzorganizacyjnych Biuletynach internetowych, w dniach 10–19 lipca br. odbyły się, staraniem Stowarzyszenia „Res Carpathica” (dalej: RC’), jak również w ramach akcji „Mogiłę Pradziada ocal od zapomnienia”, prace porządkowe i rewitalizacyjne na polskich cmentarzach legionowych oraz cywilnych w dolinach Bystrzyc Nadwórniańskiej i Sołotwińskiej na Ukrainie. W sobotę, 10 lipca, przeprowadzono wizję […]

Mauzoleum w Złoczowie Zamek w Złoczowie, NAC
Historia

Mauzoleum w Złoczowie

List do redakcji Piszę w sprawie artykułu o cmentarzu w Złoczowie, który ukazał się w nr 1–2 (365–366) 2021 Kuriera Galicyjskiego. We wspomnianym artykule o nekropolii w Złoczowie czemuś nie wspomniano o kaplicy-mauzoleum. W mauzoleum są pochowani Polacy z tragicznych i krwawych wydarzeń, które miały miejsce w Złoczowie w 1919 r. w czasie wojny polsko-ukraińskiej. […]

Przechodniu, westchnij do Boga…
Artykuły, Wydarzenia

Przechodniu, westchnij do Boga…

Nie umiera ten, kto trwa w pamięci innych… ks. Jan Twardowski Nekropolia w Złoczowie leży w granicach miasta i jest wciąż czynnym cmentarzem. Niestety zmienia się w zatrważającym tempie. Ponieważ na Ukrainie nie jest pobierana opłata za miejsce pochówku, to stare opuszczone groby są likwidowane i przekopywane, a na ich miejsce powstają nowe pochówki. Idę […]

Objazd polskich miejsc pamięci narodowej Konsul Barbara Kaczmarczyk wraz z członkami TKP w Sumach na cmentarzu w Piatichatkach, 25 września 2020
UPAMIĘTNIENIA, Wydarzenia

Objazd polskich miejsc pamięci narodowej

„Jeśli zapomnę o Nich, Ty Boże na Niebie, zapomnij o mnie!” Jednym z głównych zadań organizacji polonijnych jest pielęgnowanie wśród swoich członków pamięci historycznej. Towarzystwo Kultury Polskiej w Sumach wychodzi z założenia, że należy przede wszystkim poznawać wydarzenia ze współczesnej historii Polski i odwiedzać w najbliższym otoczeniu miejsca, gdzie pozostawiła ona swój bolesny ślad. W […]

Wydarzenia

Spadł kamień z serca…

W miejscowości Tłumacz i wiosce Niżniów na Ziemi Stanisławowskiej nieobojętni miejscowi aktywiści uporządkowali dawne cmentarze rzymskokatolickie.

Lwowska młodzież uporządkowała dawny polski cmentarz w Rakowcu
Wydarzenia

Lwowska młodzież uporządkowała dawny polski cmentarz w Rakowcu

Polski cmentarz w Rakowcu – to jedna z wielu małych nekropolii na Ukrainie, którym od lat nikt się nie opiekuje. Wolontariusze lwowskiego klubu Strefa Młodzieży uporządkowali zapomniane nagrobki i oddali szacunek pochowanym tam rodakom. – Jest to stary cmentarz, więc rodziny ludzi, którzy są tu pochowani, albo wyjechały, albo nie żyją, dlatego niema komu tu […]

X