Działania związane z godnym zachowaniem Miejsc Pamięci Cmentarz Orląt, fot. archiwum Fundacji WiD

Działania związane z godnym zachowaniem Miejsc Pamięci

W przededniu Święta Dnia Niepodległości Fundacja Wolność i Demokracja chciałaby podkreślić znaczenie oraz ważność działań związanych z godnym zachowaniem Miejsc Pamięci tak ważnych dla historii naszej Ojczyzny. Przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Fundacja WiD realizuje szereg inicjatyw z zakresu zachowania w należytym stanie cmentarzy oraz mogił żołnierskich znajdujących się poza granicami kraju. Sprawowane przez Fundację prace można podzielić na porządkowe oraz renowacyjno-konserwatorskie.

Fundacja Wolność i Demokracja sprawuje na terenach dzisiejszej Ukrainy stałą opiekę nad 24 Miejscami Pamięci. Należą do nich: Cmentarz Obrońców Lwowa („Cmentarz Orląt”), Kwatera Powstańców Styczniowych („Górka Powstańcza”), Kwatera Powstańców Listopadowych („Żelazna Kompania”), Kwatera Obrońców Lwowa i Kresów Wschodnich oraz Kwatera 26 pułku lotniczego, tzw. „Kwatera Lotników” na cmentarzu Janowskim, kwatera żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939 r. w Mościskach, Kwaterze żołnierzy WP w Stryju, kwatera żołnierzy WP w Busku, Cmentarz pomordowanej polskiej inteligencji w Czarnym Lesie, Zbiorowa mogiła pomordowanych Polaków w Podkamieniu i Palikrowach, cmentarz poległych w 1920 r. żołnierzy Wojska Polskiego w Zadwórzu, Mogiła żołnierzy WP w Firlejówce, Mogiła żołnierzy WP w Horpiniu, Polski Cmentarz Wojenny w Kijowie-Bykowni, Zbiorowa mogiła żołnierzy WP na cm. Bajkowym w Kijowie, oraz kwatery i mogiły legionowe w Bohorodczanach, Rohatynie, Nadwórnej, Mołotkowie, Sołotwinie, Pasiecznej, Zielonej, Rafajłowej.

W bieżącym roku Fundacji WiD udało sie przeprowadzić prace rewitalizacyjne na kwaterze żołnierzy WP w Busku oraz prace konserwatorskie głównego pomnika/ołtarza na Kwaterze Obrońców Lwowa i Kresów Wschodnich na cmentarzu Janowskim, a także prace remontowo-odtworzeniowe na cmentarzu żołnierzy WP w Zadwórzu.

Prace remontowo-konserwatorskie dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Projekt realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X