Kategoria: Wydarzenia

Żołnierze też mają 1 września
Wydarzenia

Żołnierze też mają 1 września

1 września – Dzień Wiedzy – w sposób szczególny obchodzony jest w Akademii Wojsk Lądowych im. hetmana Piotra Zahajdacznego, która zlokalizowana jest w dawnych gmachach Korpusu Kadetów we Lwowie. Uroczystość „pierwszego dzwonka” w Akademii zbiegła się z uroczystym przyjęciem przysięgi na wierność Ukrainie przez 86 adeptów pierwszego roku tej uczelni.

Polak potrafi
Wydarzenia

Polak potrafi

Relacjonując imprezy „polonijne” oraz życie Kościoła katolickiego na Kresach, często zapominamy, że wokół nas mieszka dużo Polaków – przedstawicieli tej prawdziwej Polonii.

Solidarna Polonia
Wydarzenia

Solidarna Polonia

Podczas IV Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy najbardziej fascynowało niespotykane już często w Kraju poczucie więzi i wzajemnej solidarności. Zjazd zdominowany został przez aktualne problemy wzajemnych stosunków z Krajem, do czego przyczyniły się opóźnienia przy tegorocznym przeniesieniu środków budżetowych na finansowanie projektów polonijnych z Senatu RP do MSZ.

Chór „Woskresinnia” w Jarosławiu
Wydarzenia

Chór „Woskresinnia” w Jarosławiu

Na zaproszenie marszałka województwa podkarpackiego Mirosława Karapyty Delegacja z Przykarpacia wzięła udział w jubileuszowych obchodach z okazji koronacji cudownego obrazu Matki Boskiej Bramy Miłosierdzia w cerkwi w Jarosławiu.

850 km na dwóch kołach
Wydarzenia

850 km na dwóch kołach

Czortków w woj. tarnopolskim odwiedzili rowerzyści z Polski. Pokonali 850 km. Czortków już od wielu lat utrzymuje stosunki partnerskie z gminą Dobrodzień w województwie opolskim. Ale wizytę na dwóch kołach goście z Polski złożyli tu po raz pierwszy. Program zwiedzania okolic Czortkowa zorganizowała ekologiczna społeczna organizacja „Zielony Świat”.

Cieszyliśmy się w Cieszynie
Wydarzenia

Cieszyliśmy się w Cieszynie

Jednym z marzeń studentów-polonistów Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie jest uczestnictwo w Letniej Szkole Języka, Literatury i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. W tym roku, już po raz XXII, szkoła zebrała 157 studentów pochodzących z aż 27 krajów świata, w tym tak odległych jak Chiny, Japonia, Korea Południowa, Kanada.

UE: Rynek pracodawcy, nie pracownika
Wydarzenia

UE: Rynek pracodawcy, nie pracownika

Od kilku lat trwa kryzys ekonomiczny w Europie, zapoczątkowany kryzysem amerykańskim w 2008 r., i nic nie wskazuje na jego szybkie zakończenie. Brak zdecydowanego działania polityków europejskich i rozbieżność ich interesów osłabiły skuteczność zabiegów mających zapobiec jego dalszemu rozprzestrzenianiu się.

Uroczystości odpustowe w Złoczowie
Wydarzenia

Uroczystości odpustowe w Złoczowie

Przygotowanie do odpustu w parafii Wniebowzięcia NMP w Złoczowie było poprzedzone tygodniowymi rekolekcjami oazowymi prowadzonymi przez misyjny zespół „Wschód” pod patronatem zgromadzenia warszawskiej prowincji oo. redemptorystów. Rekolekcje były prowadzone dla dzieci i młodzieży, ale chętnie uczestniczyły w nich też osoby dorosłe.

X