Inwestycje w Polsce – ależ proszę

Inwestycje w Polsce – ależ proszę

Czy któraś z firm ukraińskich chciałaby zainwestować w Polsce?

Proszę bardzo. Najważniejsza jest rzetelna informacja na ten temat, a taką można znaleźć na nowym portalu lcoi.pl. Portal działa w ramach projektu „Lokalne Centra Obsługi Inwestora – Eastern European Gateway”. Jest to inicjatywa gmin, lokalnych stowarzyszeń działających na obszarach wiejskich z Polski Wschodniej, zadaniem projektu jest poprawa struktury inwestycyjnej tego regionu.

O różnych aspektach działalności portalu mówili uczestnicy spotkania, które odbyło się w Konsulacie Generalnym RP we Lwowie 10 czerwca br. Gospodarzem spotkania ze strony konsulatu był konsul Marcin Zieniewicz, portal przedstawiali Anna Łubek, Witold Mroczek i Krzysztof Raducki. 

Fot. Krzysztof SzymańskiO historii powstania portalu i zasięgu jego działalności mówiła Anna Łubek, prezes zarządu LGD „Wokół Łysej Góry” – jednego z inicjatorów stworzenia portalu. Portal lcoi.pl powstał z funduszy europejskich przyznanych w 2010 roku w ramach programu operacyjnego rozwoju Polski Wschodniej. Wtedy na pomysł zjednoczenia wysiłków dla poprawy sytuacji gospodarczej i przyciągnięcia inwestycji do tego regionu wpadło kilka towarzystw z pięciu województw Wschodniej Polski: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. Od marca 1012 roku portal zaczął działać w pełni i w chwili obecnej ma na swych stronach 900 propozycji na 13 tys. obiektów. LOCI czyli Lokalne Centrum Obsługi Inwestycji. O przeznaczeniu portalu i jego rozwoju opowiadał zebranym Witold Mroczek, koordynator projektu. Przedstawił zasady funkcjonowania i współpracy przedsiębiorstw i indywidualnych przedsiębiorców w ramach systemu, a także możliwości inwestycyjnych w Polsce i Unii Europejskiej. Na prezentacji multimedialnej przedstawiono wizualizację działania portalu od zgłoszenia propozycji, przez nawiązanie kontaktów partnerskich, po realizację inwestycji. Ciekawe, że inwestorami w infrastrukturę gospodarczą regionów wchodzących w LCOI mogą być inwestorzy z całego świata, bo portal jest otwarty i dostępny dla wszystkich. Witold Mroczek przedstawił również działania pracowników portalu wokół konkretnej propozycji, tak, aby byłą wiarygodną dla kontrahenta i dawała mu informacje o strukturze propozycji i jej otoczeniu biznesowym (urzędy, firmy konkurencyjne, inne propozycje w okolicach, wgląd do akt prawnych itd.), czyli wszystkie potrzebne dane do podjęcia inwestycji z minimalnym ryzykiem.

Koordynator techniczny projektu, Krzysztof Raducki, przedstawił zasady użytkowania portalu zarówno w przypadku propozycji z Polski, jak też zza granicy – bo takie możliwości portal również posiada. Niestety w przypadku Ukrainy nie ma dostępu do informacji prawnych i możliwości weryfikacji propozycji. Ale grupa LCOI ma zamiar wejść na Ukrainę i podawać dostępne informacje o konkretnej propozycji. 

Uczestnicy spotkania (Fot. Krzysztof Szymański)

Aleksander Wołkow z Centrum Wspierania Biznesu we Lwowie zapytany o propozycje LCOI podkreślił, że jego organizacja współpracuje z wieloma Centrami Obsługi Inwestycji w Polsce. Najlepszym przykładem takiej współpracy jest inwestor z Ukrainy, który działa obecnie w Jarosławiu. Ale prezentowana grupa stwarza możliwości rozszerzenia współpracy na inne regiony w Polsce, co jest bardzo interesujące.

Gościom z LCOI z Polski zadawano pytania dotyczące kwestii obsługi propozycji z Ukrainy, działania portalu, pomocy prawnej udzielanej poprzez portal, opłaty za umieszczenie propozycji. Zapytany o ilość transakcji, które odbyły się dzięki portalowi, Witold Mroczek mówił o tym, że nie jest przewidywana tego rodzaju informacja zwrotna. Portal powołany został wyłącznie do funkcji informacyjnej, nie prowadzi też statystyki pomyślnych transakcji. Zarówno zgłaszający propozycję, jak też inwestor mogą w każdej chwili wycofać propozycję, bez podania przyczyn. Stąd nie wiadomo, czy doszło do współpracy, czy zmieniły się plany inwestycyjne. Obecnie portal obsługuje już ponad 10 tys. użytkowników.

Portal jest prowadzony z funduszy UE. Za umieszczenie ogłoszenia nie są pobierane żadne opłaty. LCOI już wystartował z projektem na kolejny okres – na lata 2014-2020 i ma w planach rozszerzenie propozycji o projekty naukowe (o co też pytano na spotkaniu we Lwowie).

Z ilości pytań zadawanych gościom, można wyciągnąć wniosek, że projekt LCOI we Lwowie, spotkał się z zainteresowaniem i lwowscy przedsiębiorcy będą korzystać z portalu internetowego, co przyczyni się do pogłębienia kontaktów i poprawy klimatu inwestycyjnego po obu stronach granicy.

Krzysztof Szymański

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X