Kategoria: Zabytki

Zespół witraży kaplicy Zakładu dla Umysłowo Chorych na Kulparkowie fot. Jurij Smirnow / Nowy Kurier Galicyjski
Historia, Zabytki

Zespół witraży kaplicy Zakładu dla Umysłowo Chorych na Kulparkowie

Zakład dla Umysłowo Chorych na Kulparkowie powstał w maju 1875 roku z inicjatywy Sejmu Galicyjskiego. W tym roku na Kulparków przeniesiono dawny wydział dla umysłowo chorych lwowskiego szpitala powszechnego. Dzielnica Kulparków znajdowała się w owym czasie poza granicami miasta i była podmiejską gminą o typowym zabudowaniu wiejskim. W latach 1868–1876 według projektu lwowskiego architekta profesora […]

Strażnicy Narodowej Pamięci Pomnik poświęcony ofiarom obozu koncentracyjnego w Przedzielnicy, znajdujący się w miejscowości Nowe Miasto
Wydarzenia, Zabytki

Strażnicy Narodowej Pamięci

Fundacja Wolność i Demokracja przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego już od pięciu lat pełni stałą opiekę nad miejscami pamięci na Ukrainie. Sprawowane przez Fundację prace można podzielić na dwie kategorie: stała opieka oraz prace renowacyjno-konserwatorskie. Stałą opieką objęte są 24 nekropolie oraz miejsca spoczynku polskich bohaterów poległych za wolność ojczyzny. Również każdego roku […]

Profesor Paweł Boliński o wspólnych polsko-ukraińskich pracach konserwatorskich w 2022 roku. Część 2 fot. Jurij Smirnow / Nowy Kurier Galicyjski
Zabytki

Profesor Paweł Boliński o wspólnych polsko-ukraińskich pracach konserwatorskich w 2022 roku. Część 2

Ekipa konserwatorów pod kierownictwem profesora Pawła Bolińskiego rozpoczęła w 2022 roku prace konserwatorskie również w refektarzu dawnego klasztoru ojców dominikanów (obecnie Muzeum Historii Religii). Prace finansuje polskie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN), zaś Warszawski Narodowy Instytut „Polonika” patronuje pracom konserwatorskim od strony merytorycznej. Ze strony ukraińskiej zespół konserwatorów współpracuje ze lwowskim miejskim Zarządem Ochrony […]

Ołtarz wojska niebiańskiego w skansenie we Lwowie fot. Konstanty Czawaga / Nowy Kurier Galicyjski
Wydarzenia, Zabytki

Ołtarz wojska niebiańskiego w skansenie we Lwowie

W zabytkowym drewnianym kościele z Jazłowczyka koło Brodów, który kilka lat temu został przeniesiony do skansenu we Lwowie, zaprezentowano „ołtarz wojska niebiańskiego” jako reakcję na wojnę toczącą sie na Ukrainie. Ołtarz się składa z prawie 60 linorytów, zmontowanych w symboliczną przegrodę świątyni na wzór ikonostasu w cerkwi, między ołtarzem a nawą. Autorem dzieła jest Albina […]

Nowe życie starego pałacu i konie-uchodźcy fot. Dmytro Poluchowycz
Zabytki

Nowe życie starego pałacu i konie-uchodźcy

O pałacu hrabiów Orłowskich w Malejowcach Kurier Galicyjski pisał już niejednokrotnie. Nic w tym dziwnego, jest to bowiem jeden z najpiękniejszych zabytków w obw. chmielnickim i jeden z jego „rodzynków” turystycznych. Dumą pałacu jest 18-metrowa trawertynowa skała z wodospadem. Wodospad jest sztuczny, woda spada ze źródła, które leży nieco ponad skałą. Rzuca się w oczy […]

Odnowiony kościół w Podhorcach fot. Konstanty Czawaga / Nowy Kurier Galicyjski
Zabytki

Odnowiony kościół w Podhorcach

W Podhorcach, niedługo przed początkiem wojny dokonano konserwacji kościoła pw. św. Józefa i Podwyższenia Krzyża Świętego z XVIII wieku, który należy do słynnego zespołu pałacowo-zamkowego – jednej z placówek Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki. Prace trwały prawie trzy miesiące, a koszt wyniósł prawie 23 mln hrywien. fot. Konstanty Czawaga / Nowy Kurier Galicyjski – Praktycznie w […]

Prawosławie we Lwowie w latach 1700-1900. Część 1 Tablica muzealna Instytutu Stauropigialnego, fot. Jurij Smirnow / Nowy Kurier Galicyjski
Artykuły, Historia, Zabytki

Prawosławie we Lwowie w latach 1700-1900. Część 1

Po przystąpieniu do Unii ze Stolicą Apostolską diecezji przemyskiej (1692 rok), lwowskiej (1700 rok) i łuckiej (1702 rok) w Galicji Wschodniej przestała istnieć struktura hierarchiczna Cerkwi prawosławnej. We Lwowie jeszcze przez kilka lat działała bardzo ważna w historii prawosławia ukraińskiego placówka – Bractwo Stauropigialne przy miejskiej cerkwi Uspenija (Zaśnięcia) Najświętszej Maryi Panny (cerkwi Wołoskiej). Ale […]

Prace konserwatorskie w kościele pw. św. Antoniego Padewskiego na Łyczakowie Remont muru kościoła św. Antoniego, fot. Jurij Smirnow / Nowy Kurier Galicyjski
Wydarzenia, Zabytki

Prace konserwatorskie w kościele pw. św. Antoniego Padewskiego na Łyczakowie

Trudna sytuacja związana z wojną, z agresją Federacji Rosyjskiej nie przerwała wspólnych polsko-ukraińskich prac konserwatorskich na terenie Lwowa i Ziemi Lwowskiej. Większość projektów konserwatorskich kontynuowano z lat ubiegłych. Są też nowe obiekty zaplanowane do realizacji w 2021 roku, zaś prace na nich ruszyły dopiero na wiosnę 2022 roku czyli już podczas wojny. Sytuacja nie pozwala […]

Profesor Paweł Boliński o wspólnych polsko-ukraińskich pracach konserwatorskich w 2022 roku. Część 1 fot. Jurij Smirnow / Nowy Kurier Galicyjski
Zabytki

Profesor Paweł Boliński o wspólnych polsko-ukraińskich pracach konserwatorskich w 2022 roku. Część 1

12 lipca w święto (według kalendarza obrządku wschodniego) świętych Apostołów Piotra i Pawła została uroczyście odsłonięta odnowiona fasada główna kościoła garnizonowego. Jest to właśnie dawna świątynia jezuitów lwowskich, pod której budownictwo węgielny kamień został położony w roku 1610. Wtedy też kościół został poświęcony ku czci świętych Apostołów Piotra i Pawła. Kompleksowe prace konserwatorskie przy fasadzie […]

Kościół pw. Trójcy Przenajświętszej ojców Trynitarzy we Lwowie
Historia, Zabytki

Kościół pw. Trójcy Przenajświętszej ojców Trynitarzy we Lwowie

Historia działalności zakonu ojców trynitarzy i budowy ich świątyni we Lwowie sięga drugiej połowy XVII wieku. W 1685 roku do Lwowa przybyli pierwsi zakonnicy – Hiszpanie, sprowadzeni do Rzeczypospolitej przez Jana Kazimierza Denhoffa, późniejszego kardynała. Trynitarze zajmowali się redempcją, czyli wykupem chrześcijan z niewoli muzułmańskiej i w tym celu zorganizowali specjalne wyprawy do krajów muzułmańskich. […]

X