Kategoria: Zabytki

Największa turystyczna atrakcja Sztokholmu z archiwum autora
Historia, Zabytki

Największa turystyczna atrakcja Sztokholmu

Krótka podróż „Wasy” Już od pierwszych dni kwietnia 1961 roku nie mówiło się w Sztokholmie o niczym innym, jak o podniesieniu z morskiego dna galeonu „Wasa”. Od chwili podjęcia decyzji upłynął rok i w miarę upływu czasu wzrastało zaciekawienie, które osiągnęło swoje apogeum pogodnego dnia, 24 kwietnia 1961 roku. Prasa spierała się o historyczną wartość […]

Starania arcybiskupa Mariana Franciszka Jaworskiego o zwrot dóbr kościelnych sprzed 1939 roku. Część 8 File source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Yazlovets-palats-14097373.jpg
Historia, Zabytki

Starania arcybiskupa Mariana Franciszka Jaworskiego o zwrot dóbr kościelnych sprzed 1939 roku. Część 8

Prawdziwym wyjątkiem w zabiegach o zwrot dawnej własności Kościoła stał się Jazłowiec, gdzie przed wojną mieścił się dom generalny sióstr niepokalanek. Po zakończeniu II wojny światowej pierwsze siostry niepokalanki dotarły do Jazłowca w 1988 roku. Wówczas udało się częściowo wysprzątać grobowiec z doczesnymi szczątkami ich założycielki s. Marceliny Darowskiej. Następnie siostry poczynając od 1991 roku […]

Lwowskie zabytkowe dzwony kościelne. Część 10 Kaplica Domu Inwalidów
Historia, Zabytki

Lwowskie zabytkowe dzwony kościelne. Część 10

Kaplica Domu Inwalidów wojskowych (K.K. Provinzial –Invalidenhaus) na Kleparowie jest jedną z najbardziej malowniczych budowli sakralnych we Lwowie. Zespół budowli Domu Inwalidów powstał w latach 1858–1863 według projektu Teophilusa Edwarda Hansena, znanego architekta duńskiego, który przez wiele lat pracował we Wiedniu. Kaplica została poświęcona  4 pażdziernika 1863 roku przez wojskowego księdza ( feldsuperiora) P. Bradowskiego. […]

Lwowskie zabytkowe dzwony kościelne. Część 8 Kościół św. Zofii
Historia, Zabytki

Lwowskie zabytkowe dzwony kościelne. Część 8

Mały, jednonawowy kościół pw. Św. Zofii został usytuowany na pagórku po lewej stronie ulicy św. Zofii (obecnie Iwana Franki) wśród malowniczych drzew i krzewów. Od wieku XVI okolica ta związana z lwowską rodziną mieszczańską Hanlów otrzymała nazwę Zofijówka od Zofii Hanel, która była fundatorką małego drewnianego kościółka, a właściwie kaplicy. Historyk sztuki Marcin Biernat podaje, […]

Starania arcybiskupa Mariana Franciszka Jaworskiego o zwrot dóbr kościelnych sprzed 1939 roku. Część 6 Kościół w Wyżnianach, z archiwum autora
Historia, Zabytki

Starania arcybiskupa Mariana Franciszka Jaworskiego o zwrot dóbr kościelnych sprzed 1939 roku. Część 6

Z powodu braku dobrej woli oddania kościoła parafialnego władze państwowe na podstawie uchwały z dnia 26 marca 1993 roku zezwoliły jedynie na budowę na cmentarzu w Przemyślanach nowej kaplicy dla sprawowania nabożeństw. Jednak już trzy miesiące później powyższą uchwałę uznały miejscowe władze za niebyłą i tym samym zabroniły budownictwa kaplicy. Zakazano też doprowadzania do kaplicy […]

Lwowska wystawa dzieł Szymona Czechowicza Szymon Czechowicz. Autoportret, fot. Jurij Smirnow / Nowy Kurier Galicyjski
Wydarzenia, Zabytki

Lwowska wystawa dzieł Szymona Czechowicza

We lwowskim Muzeum Historii Religii otwarto wystawę dzieł Szymona Czechowicza (1689–1775), wybitnego polskiego kościelnego artysty-malarza baroku. Na tle kulturalnego życia naszego miasta w okresie wojny jest to jedno z najbardziej znaczących wydarzeń i to wydarzeń na skalę europejską. Nazwisko Czechowicza, „geniusza malarstwa polskiego”, znane było we Lwowie raczej nielicznym muzealnikom i miłośnikom sztuki sakralnej. Mało […]

Skutki pożaru w prywatnym skansenie Polaka w Borysławiu fot. Konstanty Czawaga / Nowy Kurier Galicyjski
Historia, Zabytki

Skutki pożaru w prywatnym skansenie Polaka w Borysławiu

– Te straty oceniam jak stratę dwudziestu lat swego życia – mówi Sergiusz Syłantiew, prezes regionalnego Towarzystwa Kultury Polskiej w Borysławiu. Jak już informowaliśmy, w nocy z 15 na 16 kwietnia w jego prywatnym skansenie wybuchł pożar. Spłonął dach i wnętrze przywiezionej z Huculszczyzny dwusetletniej drewnianej chałupy oraz eksponowane tam unikatowe zbiory przedmiotów kultury Polaków […]

Architekci naszego miasta. Część 4 Stanisławowska Kasa Chorych, 1926 r.
Historia, Zabytki

Architekci naszego miasta. Część 4

Po I wojnie światowej i krótkim okresie ZURL Stanisławów znalazł się w granicach II Rzeczypospolitej. Ten dwudziestoletni okres znacząco wzbogacił miasto w zabytki architektury. Budynki okresu międzywojennego znacznie różniły się od kamienic austriackich – tworzyło je nowe pokolenie architektów, mających własne pojęcie piękna, zastygłego w kamieniu. Fachowiec od Kas Chorych W poprzednim odcinku wspomniałem nieporozumienie, […]

Lwowskie zabytkowe dzwony kościelne. Część 7 Poświęcenie dzwonów kościoła św. Mikołaja
Historia, Zabytki

Lwowskie zabytkowe dzwony kościelne. Część 7

Uroczystości poświęcenia nowych dzwonów w kościele pw. św. Mikołaja miały miejsce 10 listopada 1929 roku. Tłumy ludzi wypełniły nie tylko niewielki plac przed świątynią, lecz całą ulicę Św. Mikołaja i przyległy plac Akademicki. W przeddzień uroczystości miał wyjechać do Przemyśla w sprawach pilnych arcybiskup Bolesław Twardowski, metropolita lwowski, dlatego dzwony poświęcił biskup-sufragan Franciszek Lisowski. Jak […]

XVIII tom „Kresowej Atlantydy” profesora Stanisława Niciei. Część 2 Cudowny obraz MB Berdyczowskiej
Historia, Zabytki

XVIII tom „Kresowej Atlantydy” profesora Stanisława Niciei. Część 2

Podróż historyczno-literacką z profesorem zaczynamy od Włodzimierza Wołyńskiego, miasta o niezwykle bogatej ponad tysiącletniej historii. Jest to jedno z najważniejszych centrów historycznego Wołynia. Z tak bogatych dziejów, spośród tak wielu postaci historycznych profesor Nicieja umie wybrać najważniejsze, najbardziej charakterystyczne, umiejętnie rozstawić akcenty, wyciągnąć wnioski, treściowo i lakonicznie przedstawić zagadnięcia historyczne. Otóż, na stronach poświęconych Włodzimierzowi […]

X