Kategoria: W

Z rzemieślniczą zręcznością. Adolf Walek-Walewski
W

Z rzemieślniczą zręcznością. Adolf Walek-Walewski

W rodzinie żartowano, że przodkowie Walków przywędrowali do Lwowa na małym wózku zaprzężonym w psy, jako że na konie nie było ich po prostu stać. Biedni przybysze z Moraw pojawili się w mieście w poszukiwaniu lepszej pracy i z rozkazem od monarchy germanizowania galicyjskiej prowincji. Cesarz nie przewidział jednak pewnej przeszkody: jego urzędnicy polonizowali się […]

Joachim Weingart
W

Joachim Weingart

Drohobyczanin Joachim Weingart Urodzony w Drohobyczu, kształcił się we Wiedniu, mieszkał w Paryżu, zginął w Oświęcimiu – tak można streścić życiorys Joachima Weingarta.

Józef Wittlin
W

Józef Wittlin

Utracony raj Józefa Wittlina W numerze 21 (193) 2013 przybliżyłem szanownym czytelnikom „Kuriera Galicyjskiego” zapomnianego we Lwowie Józefa Rotha, austriackiego pisarza żydowskiego pochodzenia. Kontynuując cykl sylwetek znakomitych synów galicyjskiej ziemi zapraszam do lektury mojego artykułu o innym twórcy, też o żydowskich korzeniach, Józefie Wittlinie.

Teofil Wiśniowski
W

Teofil Wiśniowski

Lecz sława żyje w pokoleniach Teofil Wiktor Mikołaj Wiśniowski sławę uzyskał jako jeden z najwybitniejszych spiskowców w zaborze austriackim.

Włodzimierz Wysocki
W

Włodzimierz Wysocki

Poeta i fotograf. Część 1 Do grona wybitnych Polaków, których zrodziła ziemia ukraińska należy polski poeta-pozytywista, kijowski fotograf Włodzimierz Wysocki.

Włodzimierz Wysocki
W

Włodzimierz Wysocki

Poeta i fotograf. Część 2 Do grona wybitnych Polaków, których zrodziła ziemia ukraińska należy polski poeta-pozytywista, kijowski fotograf Włodzimierz Wysocki.

Wernyhora
W

Wernyhora

Wernyhora Druga połowa XVIII wieku na terenie dzisiejszej Ukrainy zapisała się w pamięci Kozaczyzny i Polaków przede wszystkim tzw. rebelią hajdamaków.

Akuszerka PRL-u
Historia, W

Akuszerka PRL-u

Dokonany we wrześniu 1939 przez Niemcy i ZSRR czwarty rozbiór Polski, a następnie II wojna światowa, zakończona dyktatem trójki zwycięzców w Jałcie i Poczdamie spowodowały, że powojenne Państwo Polskie odrodziło się w strefie wpływów i pod nadzorem ZSRR. Od 1952 do 1989 Polska nosiła formalnie nazwę Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL). Nie ulega wątpliwości, że twórcą […]

X