Autor: Marian Skowyra

Kardynał Marian Franciszek Jaworski. Część 12 Przed domem biskupim w Lubaczowie, ze zbiorów Grzegorza Jaworskiego
Historia

Kardynał Marian Franciszek Jaworski. Część 12

Starania biskupa Mariana Jaworskiego o mianowanie biskupa dla Lwowa Starania o powrót do Lwowa u Stolicy Apostolskiej Biskup Marian Jaworski mimo podejmowanych wielu akcji duszpasterskich i naukowych w archidiecezji w Lubaczowie, na terenie Polski i całego świata, myślami wciąż wracał do sprawy powrotu do Lwowa i przywrócenia struktur archidiecezji lwowskiej. Od nominacji biskupiej, która miała […]

Kardynał Marian Franciszek Jaworski. Część 11 Kamionka Buska 1990. Ze zbiorów Grzegorza Jaworskiego
Historia

Kardynał Marian Franciszek Jaworski. Część 11

Udział administratora apostolskiego w Lubaczowie biskupa Mariana Franciszka Jaworskiego w życiu Kościoła w Polsce 1984–1991 Biskup Marian Jaworski jako administrator apostolski archidiecezji w Lubaczowie, znany jako wybitny profesor i wykładowca, obok działalności na rzecz powierzonej mu archidiecezji angażował się również w wielu wydarzeniach religijnych Polski, na które chętnie był zapraszany. W „Czynnościach biskupa Mariana Jaworskiego” […]

Kardynał Marian Franciszek Jaworski. Część 10 ks. Marian Jaworski wraz abpem Baziakiem w Poroninie. Ze zbiorów Grzegorza Jaworskiego
Historia

Kardynał Marian Franciszek Jaworski. Część 10

Lwowski Okres Kardynała Mariana Franciszka Jaworskiego. Działalność duszpasterska biskupa Jaworskiego w Lubaczowie  Obok zwykłych codziennych obowiązków wynikających z posługi święceń oraz zabiegów o budowę nowych świątyń na terenie archidiecezji w Lubaczowie biskup Marian Jaworski zabiegał o ożywienie kultu Eucharystycznego oraz nabożeństwa do bł. Jakuba Strzemię, czego wyrazem było zorganizowanie Diecezjalnego Kongresu Eucharystycznego oraz Uroczystości Jakubowych. […]

Kardynał Marian Franciszek Jaworski. Część 9 Prymicje kapłańskie ks. M. Jaworskiego we Wrocławiu w 1950 roku. Ze zbiorów G. Jaworskiego
Historia

Kardynał Marian Franciszek Jaworski. Część 9

Wkład biskupa Mariana Franciszka Jaworskiego w rozwój Lubaczowa i okolic „Czy dane mi będzie przekroczyć Jordan?” Nominacja biskupia Mariana Jaworskiego na administratora apostolskiego do archidiecezji w Lubaczowie miała miejsce 24 maja 1984 roku, czyli w dniu liturgicznego wspomnienia Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych. Święto to zostało ustanowione w Kościele w 1816 roku przez papieża Piusa VII […]

Kardynał Marian Franciszek Jaworski. Część 8 Kardynał Marian Jaworski (z archiwum autora)
Historia

Kardynał Marian Franciszek Jaworski. Część 8

Lwowski okres kardynała Mariana Franciszka Jaworskiego. Biskup Marian Jaworski wobec ratowania dawnych cerkwi greckokatolickich Zniszczone cerkwie na terenie archidiecezji w Lubaczowie Na terenie Archidiecezji z siedzibą w Lubaczowie za rządów biskupich Mariana Jaworskiego w pierwszej kolejności dostrzeżono konieczność ratowania zabytków architektury cerkiewnej. Po zakończeniu II wojny światowej władze państwowe doprowadziły do zamknięcia wielu cerkwi greckokatolickich, […]

Kardynał Marian Franciszek Jaworski. Część 7 Wybrane kościoły na terenie archidiecezji w Lubaczowie, których budowę rozpoczął i konsekrował bp Marian Jaworski (z archiwum autora)
Historia

Kardynał Marian Franciszek Jaworski. Część 7

Lwowski okres kardynała Mariana Franciszka Jaworskiego. Starania o należyte sprawowanie kultu administratora apostolskiego archidiecezji w Lubaczowie biskupa Mariana Jaworskiego w latach 1984 – 1991 Budownictwo nowych świątyń na terenie archidiecezji w Lubaczowie W okresie rządów biskupich Mariana Jaworskiego podobnie jak w przypadku jego poprzednika bpa Mariana Rechowicza na szczególną uwagę zasługuje budownictwo sakralne. Jeszcze w […]

Kardynał Marian Franciszek Jaworski. Część 6 Herb bpa Jana Nowickiego, nawiązujący symbolami bezpośrednio do Lwowa (z archiwum autora)
Historia

Kardynał Marian Franciszek Jaworski. Część 6

Lwowski okres kardynała Mariana Franciszka Jaworskiego. Rządy biskupie na stanowisku administratora apostolskiego Archidiecezji w Lubaczowie w latach 1984 – 1991 28 września 1983 roku teren kresowej archidiecezji obiegła smutna wiadomość o śmierci dotychczasowego jej rządcy biskupa Mariana Rechowicza, po dziewięcioletniej posłudze biskupiej. Dwa dni później, zgodnie z przepisami prawa kanonicznego, Kapituła Metropolitalna w Lubaczowie w […]

Kardynał Marian Franciszek Jaworski. Część 5 ks. Marian Jaworski, Jan Paweł II i ks. Tadeusz Fedorowicz (z archiwum autora)
Historia, J

Kardynał Marian Franciszek Jaworski. Część 5

Lwowski okres kardynała Mariana Franciszka Jaworskiego. Praca dydaktyczno-naukowa Szczególnie intensywne w działalności naukowo-dydaktycznej ks. prof. Mariana Jaworskiego były lata siedemdziesiąte. Na przestrzeni dziesięciolecia drukiem ukazało się 39 prac naukowych. Warto w tym miejscu podkreślić, że był autorem polskiej edycji „Wprowadzenia do Deklaracji o wolności religijnej”, w której przedstawił historię powstania dokumentu o wolności religijnej Soboru […]

Kardynał Marian Franciszek Jaworski. Część 4 Wizytacja abpa Eugeniusza Baziaka do Poronina i ks. Marian Jaworski jako kapelan arcybiskupa
Historia

Kardynał Marian Franciszek Jaworski. Część 4

Lwowski okres kardynała Mariana Franciszka Jaworskiego. Praca dydaktyczno-naukowa Ks. Jan Wadowski w artykule pt. „Pytania egzystencjalne jako droga do wiary w świetle encykliki Fides et Ratio” stawia następującą tezę: „Różne są koncepcje filozofii. W historii pojawia się ich cały wachlarz. Pewne jest jednak to, że niezależnie od kultury, epoki i światopoglądu ludzie filozofują. Każdy sposób […]

X