Minął rok bez kardynała Mariana Jaworskiego fot. Grzegorz Jaworski

Minął rok bez kardynała Mariana Jaworskiego

5 września br. minął rok, odkąd przeszedł do wieczności dawny metropolita lwowski kardynał Marian Franciszek Jaworski. Centralne uroczystości upamiętniające postać wybitnego człowieka i hierarchy kościelnego odbyły się w Kalwarii Zebrzydowskiej, gdzie zgodnie z wolą zmarłego 11 września 2020 roku pogrzebano jego doczesne szczątki. W przeddzień rocznicy śmierci uroczystą mszę św. odprawił i homilię wygłosił bp Marian Buczek długoletni sekretarz, kanclerz i powiernik kardynała Jaworskiego. W koncelebrze uczestniczyli kapłani archidiecezji krakowskiej i bielsko-żywieckiej świętujący 50-lecie kapłaństwa. Na modlitwie zgromadziła się również rodzina, siostry opiekujące się kardynałem i przyjaciele „Kalwaryjskiego Kardynała”. Na tę uroczystość został również wydrukowany specjalny obrazek.

Na licznych portalach internetowych ukazały się informacje przypominające lwowskiego metropolitę z lat 1991–2008. Tak na www.aleteia.pl artykuł pt. „Tajemnica  wypadku kard. Jaworskiego. Jan Paweł II wierzył, że krew przyjaciela była przelana dla niego”, autor na podstawie świadectwa prof. Świerzawskiego przypomniał wydarzenia z 3 lipca 1967 roku, kiedy to w wypadku kolejowym pod Działdowem ks. profesor Marian Jaworski stracił lewą rękę. „Gdy kard. Wojtyła wrócił do Polski z Rzymu 11 lipca 1967 r. pojechał do swego leżącego w szpitalu w Działdowie przyjaciela. Gdy go wreszcie zobaczył, rozpłakał się jak dziecko”.

Na stronie archidiecezji krakowskiej umieszczono specjalne podziękowanie wyrażone w słowach: „Księże Kardynale, Kardynale Kalwaryjski, dziękujemy za dar Twojego życia, posługi dla Kościoła”.

Dawny kustosz sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej i częsty gość kardynała o. Azariasz Hess zamieścił świadectwo następnej treści: „Jak bardzo brakuje Kochany Księże Kardynale Twojej dyskretnej obecności, Twoich ojcowskich słów, Twojej przyjaznej dobroci i Twojej troski o Kościół, o każdego z nas.

Pozostaje modlitwa, dla której brama śmierci nie istnieje… bo tylko życie w Panu się liczy! Za każdą chwilę w Twojej obecności, za sprawowane wspólnie Eucharystie, za umiłowanie Kalwarii, a także za radość życia mimo cierpienia – dziękuję, dziękujemy!

Tak, jak błogosławiłeś nas zawsze, tak też błogosław nam teraz z Domu Ojca w Niebie, gdzie – wraz z Bliskimi, a szczególnie ze św. Janem Pawłem II i Czcigodnym Kardynałem Franciszkiem – cieszysz się radością zbawionych wśród świętych i kontemplujesz już bez zasłony Oblicze Boże, który jest Miłością! Pamiętaj o nas, tak, jak obiecałeś!”

fot. Grzegorz Jaworski

W tym też dniu w Kalwarii Zebrzydowskiej metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski dokonał odsłonięcia ul. Kardynała Mariana Jaworskiego, prowadzącej od Rynku miasta do cmentarza. Na ceremonię otwarcia przybył obecny kustosz sanktuarium pasyjno-maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej o. Gracjan Kubica, burmistrz miasta Augustyn Ormanty, małopolska wicekurator oświaty Halina Cimer oraz przedstawiciele władzy miejskiej, a w klasztornym archiwum i jednocześnie sali poświęconej pamięci Hierarchy, wyeksponowano pamiątki po zmarłym kardynale, które przez wiele lat osobiście przekazywał dla sanktuarium.

Należy zauważyć, że decyzja o nadaniu nazwy ulicy kardynała Mariana Jaworskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej zrodziła się 28 maja 2021 roku. Autorem projektu był tutejszy radny miasta Marcin Zadora, który wraz z innymi rajcami miasta złożyli projekt zamiany nazwy ulicy Rzeźniana na ul. Kardynała Mariana Jaworskiego. 28 czerwca 2021 na XXVIII Sesji Rady Miejskiej Kalwarii Zebrzydowskiej podjęto uchwałę w sprawie zmiany nazwy ulicy Rzeźniana w Kalwarii Zebrzydowskiej na ulicę kard. Mariana Jaworskiego. Stosowna uchwała nr XXVIII/315/21 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej została podpisana przez przewodniczącego Rady Miejskiej Piotra Janusiewicza.

Kardynał Marian Franciszek Jaworski zmarł w 94 roku życia 5 września 2020 o godzinie 22:04. w szpitalu uniwersyteckim w Krakowie-Prokocimiu. 11 września ciało zgodnie z wolą zmarłego spoczęło w podziemiach kaplicy Matki Bożej Kalwaryjskiej. Następnie 21 maja 2021 roku abp Marek Jędraszewski poświęcił w kaplicy Matki Bożej Kalwaryjskiej tablicę grobową J. E. kardynała Mariana Jaworskiego. 25 lipca br. w Lubaczowie w konkatedrze nastąpiło poświęcenie tablicy pamiątkowej ku czci J. E. kardynała Mariana Jaworskiego – biskupa archidiecezji w Lubaczowie w latach 1984–1990 oraz otwarcie „Alei Kardynała Mariana Jaworskiego”. Są też planowane kolejne akcje, zmierzające do upamiętnienia postaci kardynała Mariana Jaworskiego, który stał się dobrym narzędziem w rękach Opatrzności w dziele odnowienia struktur Kościoła rzymskokatolickiego w archidiecezji lwowskiej.

Marian Skowyra

Tekst ukazał się w nr 17 (381), 17–30 września 2021

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X