Tablica nagrobna kardynała Mariana Jaworskiego Fot. Grzegorz Jaworski

Tablica nagrobna kardynała Mariana Jaworskiego

W 37. rocznicę podpisania przez Ojca Świętego papieża Jana Pawła II nominacji biskupiej dla ks. prof. Mariana Franciszka Jaworskiego, przypadającą na 21 maja 2021 roku, w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Kalwaryjskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej została poświęcona tablica nagrobna kardynała Jaworskiego, gdzie 11 września 2020 roku spoczęły doczesne szczątki zmarłego metropolity lwowskiego w latach 1991–2008.

Abp Marek Jędraszewski metropolita krakowski przewodniczył uroczystej mszy św., którą rozpoczęto śpiewem pieśni „Śliczna Gwiazdo Miasta Lwowa”. Ze Lwowa na tę uroczystość przybył bp Marian Buczek, emerytowany biskup diecezji charkowsko-zaporoskiej, który przez wiele lat pełnił funkcję sekretarza, kanclerza i powiernika biskupa, arcybiskupa i kardynała Jaworskiego.

Fot. Grzegorz Jaworski

W liturgii wzięły również udział siostry józefitki, opiekujące się kardynałem do końca życia oraz członkowie rodziny z Wrocławia na czele z bratankiem Grzegorzem Jaworskim, jednym z wykonawców testamentu zmarłego kardynała.

Fot. Grzegorz Jaworski

Wykonana przez rzemieślników krakowskich w brązie tablica nagrobna, zgodnie z wolą kardynała Mariana Jaworskiego wyrażoną jeszcze za życia, obok herbu zawiera skromy napis: „†Marian kard. Jaworski * 1926–2020 * Metropolita Lwowski „Kardynał Kalwaryjski”.

Marian Skowyra

Tekst ukazał się w nr 10 (374), 31 maja – 14 czerwca 2021

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X