Nowy periodyk karpacki rocznik „RES CARPATHICA”

Nowy periodyk karpacki rocznik „RES CARPATHICA”

Drodzy Czytelnicy „Kuriera Galicyjskiego”,

Miło nam przedstawić nowy karpacki tytuł zarejestrowany w marcu br. przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Jest to pismo Stowarzyszenia „Res Carpathica” (Warszawa), planowane jako hybryda o charakterze naukowym i popularnonaukowym. Pierwszy numer zamierzamy wydać w końcu tego roku. Ukaże się w formie elektronicznej i będzie dostępny na naszych stronach WWW o adresie https://rocznik.rescarpathica.pl. Egzemplarze obowiązkowe oraz dla chętnych będą drukowane cyfrowo w przystępnych cenach.

Pragniemy, by pierwszy numer wyróżniał się – poza prezentowanymi materiałami (artykułami i zdjęciami) ściśle merytorycznymi – szkicami/esejami, wprowadzającymi w szeroko pojmowaną karpacką tematykę. Autorstwa znawców przedmiotu, badaczy i naukowców, którzy przedstawiliby swój własny ogląd i odbiór syntetycznie ujętych Karpat, swoją refleksję w oparciu o własny „subiektyw”, tak odnośnie np. geografii, ekonomii, historii czy etnosu regionu, jak i własnego do nich podejścia badawczego, także wobec podróży po tym regionie i niejako bezpośredniego „dotknięcia” tych gór.

Oto krótka prezentacja istoty i przesłania pisma:

Rocznik „Res Carpathica” – nasze wspólne, karpackie słowo!

To słowo nasze – ludzi gór, niezależnie od narodowości i miejsca zamieszkania, wędrujących po szlakach i bezdrożach Karpat, ich łukiem od Austrii, poprzez Czechy, Polskę, Słowację, Węgry, Ukrainę, Rumunię, aż po Serbię, świadomi, że góry nas nie dzielą, a łączą. Słowo o naszym do nich i po nich wędrowaniu, o swoistej peregrynacji, kontemplacji ich krajobrazowego piękna, o bogatej historii czy etnosie, ale i o tym, jak Karpaty pozmieniały nas samych. Słowo z naszych wypraw karpackich, na które ruszamy nie tylko z ciężkim plecakiem, bo także z notatnikiem, szkicownikiem czy aparatem fotograficznym, pomni tradycji dawnych wędrówek pasterskich i pionierskich wypraw w karpackie grupy górskie oraz pełni nowych, własnych, ambitnych pasji poznawczych i wyzwań. Swoją wiedzą i doświadczeniem podzielmy się z tymi, którym Karpaty już są bliskie, ale też z dopiero wkraczającymi na ich często niełatwy, kamienisty, ale zawsze fascynujący płaj.

Piszcie do nas. Bądźcie naszymi Autorami. Piszcie o najprostszych rzeczach, o przyrodzie, o zapachu tymianku, o potrzebach jednostki, o pieczonych w ognisku ziemniakach, o wolności, o karpackim szczęściu, o tym, jak podróżować lub jak tego właśnie nie robić. Nadsyłajcie teksty i zdjęcia, będące plonem Waszych przyczynkarskich lub szerzej zakrojonych badań naukowych czy archiwalnych kwerend, ale też i przedstawionym w popularnonaukowej formie zapisem z terenowych obserwacji.

Oto lista członków Rady Naukowej rocznika „Res Carpathica”, którzy dotychczas wyrazili zgodę (oczekujemy jeszcze na odpowiedzi kilku osób ze środowiska naukowego związanego zawodowo z Karpatami):

  • Prof. dr hab. Ewa Paczoska (Uniwersytet Warszawski);
  • Dr hab. Helena Krasowska (prof. Polskiej Akademii Nauk);
  • Dr hab. Jarosław Balon (prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego);
  • Prof. dr hab. Mariusz Wołos (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie).

Redakcja (choć nadal in statu nascendi) Rocznika „Res Carpathica” (w nawiasach działy, za które odpowiadają redaktorzy) zamierza rozpocząć pracę w składzie:

  • dr Dariusz Dyląg (red. nacz.);
  • dr Jan Skłodowski (dziedzictwo kulturowe Karpat);
  • dr Piotr Sadowski (turystyka historyczna oraz historia wojskowości w Karpatach);
  • dr Piotr Kłapyta (geomorfologia Karpat);
  • dr Justyna Cząstka-Kłapyta (antropologia Karpat);
  • dr Wojciech Włoskowicz (lingwistyka i nazewnictwo Karpat).

Wszystkich chętnych zapraszamy do współpracy w tworzeniu naszego wspólnego, karpackiego periodyku (kontakt mejlowy: redakcja@rescarpathica.pl).

Z nadzieją na życzliwe przyjęcie powyższego, łączę najlepsze karpackie pozdrowienia,

Dariusz Dyląg
redaktor naczelny rocznika „RES CARPATHICA”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X