• Wizyta wiceministra Kultury i Dziedzictw...

    Od zwiedzania zabytków historycznej Żółkwi rozpoczął 23 lipca wizytę na Ukrainie wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP Jarosław Sellin. Wraz z nim przybyli ambasador RP ...
  • 30 lat Polskiego Konsulatu we Lwowie

    Środa, 22 lipca 1987 roku. Ten dzień był niezwykłym i wzruszającym dla wszystkich obecnych przy oficjalnym otwarciu Agencji Konsularnej PRL we Lwowie. ...
  • Arka 2017. Dzień Żydowski

    Kolejny dzień na Arce – Dzień Żydowski rozpoczął się wspólnym śniadaniem z daniami kuchni żydowskiej. ...

aktualności

III Bukowiński Festiwal Nauki

23/07/2017 10:53

W dniach 22–24 czerwca w Jastrowiu k/Piły odbył się III Bukowiński Festiwal Nauki. Pomysłodawczynią oraz organizatorką merytoryczną tego międzynarodowego wydarzenia jest Helena Krasowska, dr hab. Instytutu Slawistyki PAN.

Konferencja o Kresach

21/07/2017 10:26

Kresy południowo-wschodnie – kultura polska współcześnie odkrywana – taki tytuł miała międzynarodowa konferencja, której główne obrady toczyły się 3 i 4 lipca w Truskawcu i w Drohobyczu.

Międzynarodowa konferencja przyrodnicza na Lubelszczyźnie

21/07/2017 08:23

W dniach 11–12 maja w lubelskim Centrum Szkolenia i Rekreacji „Energetyk” w Krasnobrodzie z okazji 25. rocznicy Szczebrzeszyńskiego i Południoworoztoczańskiego Parków Krajobrazowych odbyła się naukowa konferencja „Funkcje przyrodnicze i społeczne parków krajobrazowych oraz formy organizacji i zarządzania”.

100-lecie bitwy pod Krechowcami

21/07/2017 07:19

Serdecznie zapraszam w imieniu własnym i organizatorów na uroczyste obchody 100-lecia bitwy pod Krechowcami, którą 24 lipca 1917 stoczył 1 Pułk Ułanów i dzięki której zyskał swe imię (Krechowiecki) oraz sławę w całej Europie na miarę Somosierry, do której bitwa ta była porównywana.

Arka 2017. Dzień Krymskotatarski

21/07/2017 03:00

Poranna pobudka przy śpiewach ludowych i powitanie "dzień dobry" w języku krymskotatarskim rozpoczęła Dzień Krymskotatarski podczas XII Arki.

Arka 2017. Dzień Ukraiński

19/07/2017 16:38

Dzień Ukraiński XII Seminarium Młodzieży „Arka” rozpoczął się poranną gimnastyką na placu Ławry Uniowskiej. W czasie śniadania, na stołach stały polne kwiaty w dzbankach i przygotowano tradycyjne ukraińskie potrawy.

Otwarcie XII Seminarium Młodzieży „Arka 2017”

18/07/2017 17:43

„Budujemy mosty, a nie mury” – to hasło przyświeca tegorocznemu XII Polsko-Krymskotatarsko-Żydowsko-Ukraińskiemu Międzyreligijnemu Seminarium Młodzieży „Arka”, które rozpoczęło się 16 lipca w Ławrze Uniowskiej (rejon przemyślański, obwodu lwowskiego).

publicystyka

Lwów – Mekką turystyczną

24/07/2017 11:01

Widok tłumów wycieczek we Lwowie jest obecnie czymś normalnym.

Polsko-ukraińskie prace konserwatorskie na Cmentarzu Łyczakowskim. Sezon 2017

23/07/2017 10:50

Jasne i pogodne dni sprzyjają pracom konserwatorskim, przede wszystkim na Cmentarzu Łyczakowskim. Polsko-ukraińska ekipa składa się z 12 konserwatorów, pracujących pod ogólnym kierownictwem profesora Janusza Smazy z Warszawskiej ASP i profesora Jurija Ostrowskiego ze Lwowskiej Akademii Sztuk Pięknych.

„Geroje” przeciw „świniopasom”

22/07/2017 10:36

Współczesna ukraińska polityka historyczna obrała sobie za podstawę wyłącznie „linię walki”

Działania wielokulturowe i ponad podziałami

22/07/2017 10:33

Z Markiem Pantułą z Przemyśla, honorowym członkiem Towarzystwa Kultury Polskiej „Jasna Góra” w Naddniestrzu rozmawia Leszek Wątróbski.

Zjazd rodziny Rozwadowskich

21/07/2017 10:19

Spotkaliśmy się na półmetku kilkudniowego pobytu licznej grupy członków rodziny Rozwadowskich na Ukrainie.

„Dwaj panowie B” w Głogowie

20/07/2017 10:15

Tegoroczne obchody jubileuszu 50-lecia Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie zbiegły się z imprezą „Kresy 2017 – XXII głogowski przegląd kultury polskiej”, której pomysłodawcą, organizatorem i promotorem jest dyrektor muzeum Leszek Lenarczyk.

Kościół na Batorówce

20/07/2017 10:04

Kościół pw. Najświętszego Serca Jezusa na Batorówce jest jedną z najmłodszych świątyń rzymskokatolickich Lwowa. Został zbudowany w latach 1938–39, w przeddzień II wojny światowej i poświęcony 3 września 1939 roku, już po wybuchu wojny.

Festiwal kultury polskiej

19/07/2017 09:59

Po raz pierwszy w uzdrowisku Truskawiec odbył się Festiwal Kultury Polskiej.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2017 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.