Czar Bukowiny – dotknięcie nieznanego (cz. III)

Czar Bukowiny – dotknięcie nieznanego (cz. III)

Rozwój turystyki na Bukowinie Południowej stanowi jeden z priorytetów miejscowych władz samorządowych – przekonywano dziennikarzy z Polski podczas spotkań w Suczawie i w Gura Humoru. Nasi współrozmówcy nie ukrywali, że w tej sprawie liczą na pomoc i doświadczenie przyjaciół z Polski.

Suczawa otwiera bramę na zachód
„Jest to dla nas wielki zaszczyt, że tutaj, na Bukowinie, odbywają się Dni Polski – zaznaczył Cătălin Nechifor, przewodniczący Rady Województwa Suczawa. – Ta impreza kulturalna jest bardzo ważna.

 

Dni Polski organizowane są przez Związek Polaków Rumunii, ale my też próbujemy pomóc na ile nas stać jako urząd wojewódzki. Co roku odbywa się odpust w bazylice w Kaczyce. Cieszymy się, że na to wydarzenie przyjeżdża dużo osób zarówno z Polski, jak i z całej Europy. Chcemy rozszerzyć współpracę gospodarczą pomiędzy Polską a Rumunią. Jeżeli chodzi o współpracę między firmami polskimi i rumuńskimi, to jest ona bardzo rozwinięta. Ale jest deficyt „w stronę” Polski, ponieważ więcej firm polskich eksportuje do Rumunii, a bardzo mało firm z Rumunii eksportuje do Polski. Jeżeli chodzi o turystykę, mamy wiele propozycji, które możemy przedstawić turystom z Polski. I sądzę, że promocja turystyki, jeżeli chodzi o region Bukowiny, powinna być w Polsce lepsza, niż była do tej pory.

Kilka razy byliśmy na Targach Globus, które odbywały się w Małopolsce. Zaprosiliśmy również województwa, z którymi współpracujemy na nasze tegoroczne Targi. Zaprosiliśmy naszych partnerów, jak również agencje turystyczne z Polski, aby wzięły udział w tych Targach. I chcę powiedzieć, że jednym z elementów, który zaproponowaliśmy – to zwiedzanie Kaczyki, gdzie mieszka mniejszość polska. Oprócz położonej tam bazyliki chcemy też promować kopalnię soli, powiązaną z działalnością polskich górników.

Do tej pory, jeżeli chodzi o współpracę, jaką mamy, to jedynym powodem do niezadowolenia jest przejazd drogowy między Polską a Rumunią. Niedawno rozmawiałem z marszałkiem województwa podkarpackiego, konsulem Ukrainy w Suczawie na temat tego, by Polska, Ukraina i Rumunia utworzyły lobby w celu wybudowania autostrady. To są najważniejsze elementy, jeżeli chodzi o rozwój współpracy w turystyce.

Pragniemy również w przyszłym roku wziąć udział w Forum Ekonomicznym, które odbywa się w Krynicy. Czekamy na propozycje od partnerów z Polski, żeby ta dwustronna współpraca rozwijała się jak najlepiej. Mamy projekty, które się rozwijają i są projekty, które chcemy stworzyć. Rumunia-Mołdawia-Ukraina – to region transgraniczny. Chodzi nam o drogi w miejscowościach przygranicznych. Jeżeli wejdziemy do strefy Shengen, mamy nadzieję, że w przyszłym roku uda się nam otworzyć dwa kolejne przejścia graniczne między Rumunią i Ukrainą. Jesteśmy zainteresowani w dodatkowych projektach – w Regionie Górny Prut i Euroregionie Karpaty”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X