Autor: Jan Skłodowski

Zaleszczyki – riwiera międzywojnia. Część 10 Budynek poczty, pocztówka, wyd. Jakóba Kofflera, Zaleszczyki 1925)
Historia

Zaleszczyki – riwiera międzywojnia. Część 10

Życie codzienne Zaleszczyk i sławni goście W Zaleszczykach, tętniących życiem uzdrowiska i kurortu przez długie miesiące w ciągu roku, toczyło się też codzienne życie stałych mieszkańców. Działał tu urząd Starostwa Powiatowego, Magistrat, Sąd Grodzki, Urząd Pocztowo-Telegraficzny, powiatowa Komunalna Kasa Oszczędności, Urząd Skarbowy i oddział Straży Skarbowej, Urząd Ewidencyjny, Powiatowa Komenda Policji Państwowej, Notariat i Inspektorat […]

Zaleszczyki – riwiera międzywojnia. Część 9 Winobranie w Zaleszczykach, „Ilustracja Polska”, nr 40, 1938
Artykuły, Historia

Zaleszczyki – riwiera międzywojnia. Część 9

W Zaleszczykach i ich okolicy, jak i w pozostałych częściach „Ciepłego Podola”, uprawa winorośli prowadzona była od dawna, a rosnąca w równych rzędach winna latorośl stanowiła rzucający się w oczy składnik tamtejszego krajobrazu. Charakterystyczna swą zielenią, widoczna była na stokach wzgórz, lokalnych wyniosłościach terenu, dniestrowych „ściankach”, południowych skłonach jarów tamtejszych rzek i w ich dolinach, […]

X