Polska sztuka w muzeum w Sumach

Polska sztuka w muzeum w Sumach

15 maja br. w Sumach w Muzeum Sztuki im. Nykanora Onackiego otwarto wystawę „Polska sztuka od XVIII do początku XX wieku ze zbiorów muzeum”. Eksponowane są obrazy, grafika, rysunki, dzieła sztuki użytkowej, falerystyki (medale okolicznościowe) i sfragistyki (pieczątki).

 

Polska kolekcja sztuki obejmuje ponad 300. dzieł, które przedstawiają znane osobistości i ważne wydarzenia historyczne w Polsce. Przedstawione dzieła pochodzą z kolekcji Polaka, Oskara Hansena i są podstawą kolekcji muzeum.

 

Oskar Hansen, dyrektor zarządu spółki Biełgorodzko-Sumskiej Kolei Żelaznej w carskiej Rosji, był miłośnikiem i znawcą starożytności. Mając talent artystyczny, poczucie piękna, zbierał malarstwo i dzieła sztuki użytkowej. Przemysłowiec i filantrop, Oskar Hansen zaangażowany był w działalność charytatywną. Finansował polską drukarnię w Kijowie.

W 1915 w Sumach w szpitalu Czerwonego Krzyża zorganizował z własnych zbiorów wystawę „obrazów i przedmiotów sztuki starożytnej”. Zebrane pieniądze przeznaczone zostały na wsparcie biednych polskich rodzin, które ucierpiały podczas I wojny światowej. O. Hansen mieszkał w Kijowie, ale w obliczu zagrożenia, w czasie działań wojennych w 1918 roku, przeniósł najbardziej wartościowe eksponaty kolekcji do swojej matki, do Sum, w nadziei, że na prowincji zostaną przechowane lepiej. W 1919 roku kolekcja została jednak znacjonalizowana przez bolszewików i na jej podstawie zostało utworzone muzeum. Zrządzeniem losu kolekcja nie zaginęła, nie uległa rozproszeniu i przetrwała do naszych dni.

 

Medal poświęcony Janowi Matejce, Barre 1875 (Fot. katalog muzeum)Oskar Hansen zebrał dzieła znanych polskich malarzy XIX i początku XX wieku: G. Budkowskiego, W. Kotarbińskiego, J. Stanisławskiego, F. Wygrzywalskiego, A. Orłowskiego, M. Jablońskiego i innych. Zebrane są dzieła polskich artystów, reprezentujących tradycje sztuki akademickiej, realistycznej i symbolicznej.

 

Zaprojektowane w tradycji realizmu krytycznego dzieło G. Machniewicza – „Stara z dzieckiem”, liryczne pejzaże E. Wrzeszcza i J. Stanisławskiego, mistyczne i symboliczne dzieła W. Kotarbińskiego, realistyczne i fantastyczne F. Wygrzywalskiego imponują publiczności i na długo zapadają w pamięć grafiki A. Orłowskiego, J. Kossaka, F. Piwarskiego, M. Płońskiego, F. Kostrzewskiego, G. Redlicha, W. Kotarbinskiego, E. Andriollego i innych.

 

Wszystkie prace, pochodzące ze zbiorów muzeum, reprezentowały teraz polską sztukę. Na wystawie eksponowane są dwie grafiki Henryka Redlicha wykonane na podstawie obrazów Jana Matejki – „Kazanie Skargi” i „Unia Lubelska. Również mistrz Barre, w 1875 roku poświęcił Janowi Matejce pamiątkowy medal.

 

Fragment z obrazu „Kazanie Skargi” wykorzystał Witold Bieliński w 1912 roku przy tworzeniu medalu, poświeconego Piotrowi Skardze (1536-1612) – wybitnej postaci, patriocie, działaczowi społecznemu i kapłanowi, który zwracając się w swym kazaniu z 1592 r. do Sejmu, magnatów i króla Zygmunta III powiedział: „Serca wasze podzieliły się, teraz zginiecie. Te wewnętrzne podziały doprowadzą was do niewoli, w której umrą i wyśmiane będą wasze wolności”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X