Polska sztuka w muzeum w Sumach

Polska sztuka w muzeum w Sumach

Medal poświęcony Mikołajowi Rejowi, Fec Raszka, XIX w. (Fot. katalog muzeum)

Prezentowane medale są wystawiane po raz pierwszy, podkreślono głównie ich poziom artystyczny. Pod koniec XIX wieku pod wpływem przenikających do Polski z Europy nowych modernistycznych tendencji rozwoju interpretowane są w sposób bardziej artystyczny, swobodny sposób.

 

Na medalach przedstawiano Mikołaja Kopernika, Fryderyka Chopina, Mikołaja Reja, pisarzy Zygmunta Kaczkowskiego i Józefa Kraszewskiego i innych. Wiele medali noszący patriotyczny charakter, zostało stworzone nie tylko przez polskich, ale także przez francuskich mistrzów na zlecenie kręgu polskiej emigracji.

Mistrz F. Caunois stworzył medal ku czci księcia Józefa Poniatowskiego (1763-1813). Na odwrocie medalu jest napis: „Bóg dał mi honor Polaków, tylko Jemu go oddam”. Prezentowany jest i graficzny portret Poniatowskiego, autorów Bennera (Warszawa) i grawera F Johna (Wiedeń). Medale prezentują powstanie Kościuszkowskie w 1794 roku i powstania w latach 1830-1831, 1863oraz 1905. W powstańczych medalach często przedstawiana jest trójdzielna tarcza, obejmująca herby: litewską „Pogoń”, polskiego „Orła Białego” i ukraińskiego „Archanioła Michała”.

Medal dedykowany Adamowi Jerzemu Czartoryskiemu, Barre 1847 (Fot. katalog muzeum)Mistrz Barre w 1847 r. dedykował medal Adamowi Jerzemu Czartoryskiemu (1770-1861) – „…wodzowi polskiego powstania 1830 roku, …opiekunowi emigrantów, którzy ze stoickim spokojem odważnie trwają mimo trudności, niezwyciężonemu w swej wierności”.

 

Był przewodniczącym Rządu Narodowego powstania, po upadku którego w 1831 roku udał się na emigrację do Francji. Paryska rezydencja księcia Czartoryskiego – Hotel Lambert, połączyła polskich patriotów. Jego dyplomatyczne stosunki z rządami krajów europejskich miały na celu wesprzeć walkę o niepodległość Polski.

 

Pod wrażeniem obcowania z księciem Czartoryskim w 1831 roku, lord Dudley Stuart Kutts (1803-1854), zaczął aktywnie wspomagać polskich emigrantów. Był liberałem, żarliwym zwolennikiem niepodległości Polski, założycielem i przewodniczącym w Londynie Literackiego Stowarzyszenia Przyjaciół Polski.W 1859 roku A. Bovy stworzył medal na 5. rocznicę śmierci Stuarta.

 

F. Wurden w 1859 r. stworzył medal, dedykowany wybitnemu uczonemu, historykowi, prof. Uniwersytetu Wileńskiego, politykowi Joachimowi Lelewelowi (1786-1861). W czasie powstania listopadowego w 1831 roku był przewodniczącym Towarzystwa Patriotycznego, członkiem rządu cywilnego, posłem na sejm powstańczy. Po upadku powstania wraz z tysiącami Polaków przeniósł się na emigrację. W 1831 roku założył w Paryżu Komitet Narodowy Polski, który stawiał sobie za cel odrodzenie Polski jako republiki, utrzymywał kontakty z innymi krajami walczącymi o wolność i brał udział w walce.

 

Polacy na emigracji byli też aktywni twórczo. W 1844 roku, dzięki staraniu księcia Adama Czartoryskiego, po raz pierwszy w Europie powstał Departament Języków i Literatur Słowiańskich w College de France, profesorem którego był wybitny polski poeta Adam Mickiewicz. Mistrz Fecit Borrel wykonał medal z okazji rocznicy Kolegium. Pod hasłem „Za wolność waszą i naszą” polscy imigranci brali udział w walce narodów Europy w latach 1848-1849. Ta walka też jest odzwierciedlona w medalu poświęconym Józefowi Bemowi i Janowi Henrykowi Dąbrowskiemu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X