Autor: Jurij Smirnow

Dziedzictwo kulturowe rodu Dzieduszyckich herbu Sas we Lwowie. Część 1 Popiersie Włodzimierza Dzieduszyckiego
Historia

Dziedzictwo kulturowe rodu Dzieduszyckich herbu Sas we Lwowie. Część 1

Polskie rody arystokratyczne zostawiły znaczny ślad w historii i kulturze Lwowa i Ziemi Lwowskiej. Po dzień dzisiejszy świadczą o tym liczne zbiory muzealne, biblioteki, pałace, świątynie… Jest to ogromny dorobek kulturowy, który promieniuje jasnym blaskiem również dziś. Wśród tych rodów ważne miejsce zajmuje działalność rodu Dzieduszyckich herbu Sas. Dzieduszyckim zawdzięcza Lwów liczne zabytki i dzieła […]

Polsko-ukraińskie prace konserwatorskie w 2024 roku. Część 1 Rusłana German i Lilia Nieczajewa przy konserwacji figur świętych Piotra i Jakuba, fot. Jurij Smirnow / Nowy Kurier Galicyjski
Zabytki

Polsko-ukraińskie prace konserwatorskie w 2024 roku. Część 1

Od wczesnej wiosny we Lwowie na wielu obiektach ruszyły intensywne polsko-ukraińskie prace konserwatorskie. Większość prac to kontynuacja zadań z 2023 roku, a nawet wcześniejszych lat. Nic dziwnego. Do konserwacji wybierano duże, znaczące obiekty wspólnego polsko-ukraińskiego dziedzictwa kulturowego, które wymagają znacznego wysiłku finansowego i fachowego. Zabytki lwowskie wymagają stałej opieki konserwatorskiej, której niestety pozbawione były przez […]

Lwowskie dzieje Panoramy Racławickiej – hołd Lwowa bohaterowi narodowemu . Część 3 Rotunda Panoramy Racławickiej we Lwowie, zdjęcie współczesne
Historia, Zabytki

Lwowskie dzieje Panoramy Racławickiej – hołd Lwowa bohaterowi narodowemu . Część 3

Popularności Panoramy Racławickiej zazdrościła cała Polska, zwłaszcza stolica Warszawa. W 1934 roku zjawiły się plotki o możliwym przeniesieniu Panoramy do Warszawy. O tym mówiono we lwowskich kawiarniach i pisała prasa. Panorama Racławicka była chlubą całego Lwowa, również Rady Miejskiej i znajdowała się pod jej stałą opieką. Tak 24 lutego 1936 roku „Dziennik Polski” pisał, że […]

Upamiętnienie postaci Tadeusza Kościuszki we Lwowie. Część 5 Alabastrowe popiersie Tadeusza Kościuszki, ze zbiorów Galerii Sztuki
Historia, Rozmaitości

Upamiętnienie postaci Tadeusza Kościuszki we Lwowie. Część 5

Postać i czyn legendarnego generała Tadeusza Kościuszki, Naczelnika Siły Zbrojnej Narodowej, była w Galicji niezwykle popularna wśród kleru i wiernych Kościoła rzymskokatolickiego. Ku pamięci bohatera narodowego w wielu świątyniach ustawiono tablicy pamiątkowe. Niestety, nie wszystkie możemy dziś oglądać. Znaczna część została zniszczona w burzliwych latach II wojny światowej i w czasach powojennych. Większość upamiętnień postaci […]

Lwowskie dzieje Panoramy Racławickiej – hołd Lwowa bohaterowi narodowemu. Część 2 Panorama Racławicka, 1894 rok
Historia

Lwowskie dzieje Panoramy Racławickiej – hołd Lwowa bohaterowi narodowemu. Część 2

5 czerwca 1894 roku Panorama Racławicka została uroczyście udostępniona dla publiczności. Powierzchnia ogromnego malowidła stanowiła 1800 m2. W czasie trwania Wystawy Krajowej Panoramę zwiedziło ponad 200 tys. osób. Taką frekwencją nie mogły pochwalić się żadne inne atrakcyjne muzea lwowskie. Wykonanie Panoramy okupiło się w ciągu roku. Tylko dochód z biletów wstępu wynosił 80 000 złotych reńskich. […]

Upamiętnienie postaci Tadeusza Kościuszki we Lwowie. Część 4 Pomnik Tadeusza Kościuszki w Jaśle
Historia

Upamiętnienie postaci Tadeusza Kościuszki we Lwowie. Część 4

Wieloletnia epopeja budowy pomnika Tadeusza Kościuszki we Lwowie skończyła się niestety bez skutku. Opracowany przez rzeźbiarza Apolinarego Głowińskiego projekt pomnika nigdy nie został zrealizowany. Podobny los spotkał jeszcze kilka pięknych inicjatyw społecznych, związanych z chęcią upamiętnienia postaci bohatera narodowego. Jednym z nich był projekt pomnika Tadeusza Kościuszki, wykonany przez Antoniego Popiela, profesora politechniki lwowskiej. Projekt […]

103. Spotkanie Ossolińskie we Lwowie fot. Aleksander Kuśnierz / Nowy Kurier Galicyjski
Wydarzenia

103. Spotkanie Ossolińskie we Lwowie

29 maja br. w głównej i największej sali Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. W. Stefanyka (LNNB im. Stefanyka) odbyło się kolejne 103. Spotkanie Ossolińskie, zorganizowane wspólnym wysiłkiem lwowskiej biblioteki i Zakładu Narodowego im. Ossolińskich (ZN im. Ossolińskich) we Wrocławiu. Było to pierwsze Spotkanie w 2024 roku. Niestety, również w dziedzinie kultury i współpracy międzynarodowej […]

Upamiętnienie postaci Tadeusza Kościuszki we Lwowie. Część 3 Projekt pomnika Kościuszki we Lwowie
Historia

Upamiętnienie postaci Tadeusza Kościuszki we Lwowie. Część 3

11 maja 1910 roku w stolicy USA – Waszyngtonie uroczyście odsłonięto pomnik generała Tadeusza Kościuszki, bohatera walk narodu amerykańskiego o niepodległość. Było to wydarzenie rangi państwowej, w obecności prezydenta Stanów Zjednoczonych Tafta i członków Kongresu. Pieniądze na budowę pomnika zostały zebrane przez amerykańskie organizacje polonijne, zaś autorem projektu pomnika był lwowianin Antoni Popiel, znakomity rzeźbiarz, […]

Lwowskie dzieje Panoramy Racławickiej – hołd Lwowa bohaterowi narodowemu. Część 1 Rotunda Panoramy Racławickiej
Historia

Lwowskie dzieje Panoramy Racławickiej – hołd Lwowa bohaterowi narodowemu. Część 1

Panorama Racławicka jest jednym z najbardziej znanych i najważniejszych dzieł sztuki polskiej upamiętniających bohaterski czyn żołnierza polskiego pod dowództwem generała Tadeusza Kościuszki, Naczelnika Narodu Polskiego. Minęło 130 lat od czasu powstania Panoramy, lecz jest ona nadal niezwykle popularnym symbolem walki narodu polskiego o niepodległość, walki z zaborcą rosyjskim. Pod względem formy jest Panorama Racławicka dziełem […]

Profesor Mykoła Bandriwski o skarbach w podziemiach świątyń lwowskich. Część 3 Kościół pw. św. Marii Magdaleny, fot. Jurij Smirnow / Nowy Kurier Galicyjski
Historia

Profesor Mykoła Bandriwski o skarbach w podziemiach świątyń lwowskich. Część 3

Profesor Mykoła Bandriwski jest znanym lwowskim archeologiem, miłośnikiem historii Lwowa, autorem licznych naukowych i naukowo-popularnych publikacji, przewodniczącym Komisji Archeologicznej Naukowego Towarzystwa im. T. Szewczenki (NTSz) we Lwowie. W jego dorobku zawodowym jest udział w licznych ekspedycjach naukowych, wykopaliska również na terenie Lwowa i Ziemi Lwowskiej, które odkryły nowe możliwości poznania nieznanych stron historii miasta. Są […]

X