Autor: Jurij Smirnow

Tajemnice i legendy Cmentarza Łyczakowskiego. Część 7 Otwarcie pomnika na grobie Antoniego Durskiego
Historia, Zabytki

Tajemnice i legendy Cmentarza Łyczakowskiego. Część 7

W 1923 roku „Gazeta lwowska” tryumfalnie pisała, że „w ciągu dwu ostatnich dni funkcjonariusze Ekspozytury policyjno-śledczej aresztowali dwie szajki szakali cmentarnych, które od dłuższego czasu grasowały na cmentarzach lwowskich, niszcząc w wandalski sposób grobowce, pomniki i ogrodzenia. Jedna szajka grasowała na cmentarzach Łyczakowskim i Janowskim, a druga na Żydowskim. Szkody wyrządzone przez te hieny cmentarne […]

Lwowskie zabytkowe dzwony kościelne. Część 10 Kaplica Domu Inwalidów
Historia, Zabytki

Lwowskie zabytkowe dzwony kościelne. Część 10

Kaplica Domu Inwalidów wojskowych (K.K. Provinzial –Invalidenhaus) na Kleparowie jest jedną z najbardziej malowniczych budowli sakralnych we Lwowie. Zespół budowli Domu Inwalidów powstał w latach 1858–1863 według projektu Teophilusa Edwarda Hansena, znanego architekta duńskiego, który przez wiele lat pracował we Wiedniu. Kaplica została poświęcona  4 pażdziernika 1863 roku przez wojskowego księdza ( feldsuperiora) P. Bradowskiego. […]

Lwowskie zabytkowe dzwony kościelne. Część 9 Kościół pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy na Lewandówce
Historia

Lwowskie zabytkowe dzwony kościelne. Część 9

Wybitną pamiątką lwowskiej architektury barokowej jest kościół oo. jezuitów pw. św. Apostołów Piotra i Pawła zbudowany w latach 1610–1630. Najwyższą we Lwowie stumetrową wieżę-dzwonnicę przybudowano do prezbiterium świątyni od strony zachodniej. Zakończenie jej budowy przypada na rok 1702, zaś według Bogdana Janusza „w 1709 roku zawieszono na niej dzwony, z których wielki ważył wzwyż 7 […]

Tajemnice i legendy Cmentarza Łyczakowskiego. Część 6 Cmentarz Łyczakowski nocą
Historia

Tajemnice i legendy Cmentarza Łyczakowskiego. Część 6

Po latach wojny światowej, walk polsko-ukraińskich i odsieczy wojskom bolszewickim w 1920 roku Lwów miał wygląd miasta zaniedbanego, z nieremontowanymi ulicami i zniszczonymi fasadami kamienic. Kupy śmieci na podwórkach nie były wcale obrazkiem rzadkim dla lwowskiej rzeczywistości owego czasu. Co w takiej sytuacji można powiedzieć o stanie cmentarzy lwowskich? Prasa alarmowała o przypadkach po prostu […]

Wręczenie dyplomów honorowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego fot. Jurij Smirnow / Nowy Kurier Galicyjski
Wydarzenia

Wręczenie dyplomów honorowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

18 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków. Właśnie w tym dniu we lwowskim ratuszu odbyła się uroczystość uhonorowania dyplomami ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP grupy ukraińskich i polskich konserwatorów, muzealników i wolontariuszy, którzy uczestniczyli w zabezpieczeniu lwowskich zabytków przed możliwymi pożarami oraz przeciw odłamkom i fali uderzeniowej. Te pilne prace zostały wykonane natychmiast po […]

Lwowskie zabytkowe dzwony kościelne. Część 8 Kościół św. Zofii
Historia, Zabytki

Lwowskie zabytkowe dzwony kościelne. Część 8

Mały, jednonawowy kościół pw. Św. Zofii został usytuowany na pagórku po lewej stronie ulicy św. Zofii (obecnie Iwana Franki) wśród malowniczych drzew i krzewów. Od wieku XVI okolica ta związana z lwowską rodziną mieszczańską Hanlów otrzymała nazwę Zofijówka od Zofii Hanel, która była fundatorką małego drewnianego kościółka, a właściwie kaplicy. Historyk sztuki Marcin Biernat podaje, […]

Lwowska wystawa dzieł Szymona Czechowicza Szymon Czechowicz. Autoportret, fot. Jurij Smirnow / Nowy Kurier Galicyjski
Wydarzenia, Zabytki

Lwowska wystawa dzieł Szymona Czechowicza

We lwowskim Muzeum Historii Religii otwarto wystawę dzieł Szymona Czechowicza (1689–1775), wybitnego polskiego kościelnego artysty-malarza baroku. Na tle kulturalnego życia naszego miasta w okresie wojny jest to jedno z najbardziej znaczących wydarzeń i to wydarzeń na skalę europejską. Nazwisko Czechowicza, „geniusza malarstwa polskiego”, znane było we Lwowie raczej nielicznym muzealnikom i miłośnikom sztuki sakralnej. Mało […]

Tajemnice i legendy cmentarza Łyczakowskiego. Część 5 Medalion na grobowcu Makolondrów, fot. Jurij Smirnow / Nowy Kurier Galicyjski
Historia

Tajemnice i legendy cmentarza Łyczakowskiego. Część 5

W tymże roku wielki rozgłos miało morderstwo studenta Politechniki Lwowskiej Stefana Romana Kornelli, który 20 stycznia 1925 roku został zastrzelony z rewolweru przy głównej alei Cmentarza Łyczakowskiego. Śledztwo prowadził ten sam komisarz policji Franciszek Batorski, który i tym razem poszedł najprostszą drogą i po przesłuchaniu 64 osób świadków ogłosił, że było to samobójstwo i chciał […]

Lwowskie zabytkowe dzwony kościelne. Część 7 Poświęcenie dzwonów kościoła św. Mikołaja
Historia, Zabytki

Lwowskie zabytkowe dzwony kościelne. Część 7

Uroczystości poświęcenia nowych dzwonów w kościele pw. św. Mikołaja miały miejsce 10 listopada 1929 roku. Tłumy ludzi wypełniły nie tylko niewielki plac przed świątynią, lecz całą ulicę Św. Mikołaja i przyległy plac Akademicki. W przeddzień uroczystości miał wyjechać do Przemyśla w sprawach pilnych arcybiskup Bolesław Twardowski, metropolita lwowski, dlatego dzwony poświęcił biskup-sufragan Franciszek Lisowski. Jak […]

XVIII tom „Kresowej Atlantydy” profesora Stanisława Niciei. Część 2 Cudowny obraz MB Berdyczowskiej
Historia, Zabytki

XVIII tom „Kresowej Atlantydy” profesora Stanisława Niciei. Część 2

Podróż historyczno-literacką z profesorem zaczynamy od Włodzimierza Wołyńskiego, miasta o niezwykle bogatej ponad tysiącletniej historii. Jest to jedno z najważniejszych centrów historycznego Wołynia. Z tak bogatych dziejów, spośród tak wielu postaci historycznych profesor Nicieja umie wybrać najważniejsze, najbardziej charakterystyczne, umiejętnie rozstawić akcenty, wyciągnąć wnioski, treściowo i lakonicznie przedstawić zagadnięcia historyczne. Otóż, na stronach poświęconych Włodzimierzowi […]

X