Autor: Jurij Smirnow

Lwowskie sensacje. Złodzieje i wariaci Widok na Staw Pełczyński, mal. Antoni Lange (1822 r.)
Historia, Rozmaitości

Lwowskie sensacje. Złodzieje i wariaci

Stołeczne królewskie miasto Lwów w ciągu wieków było sławne ze swoich obywateli, którzy byli, tak by mówiąc, „nie całkiem w kondycji”. Bycie wariatem było nawet popularne, zaś złodziejom i mordercom prasa poświęcała obszerne reportaże, opisując ich wyczyny we wszystkich szczegółach. Procesy sądowe były widowiskiem, na które zbierały się tłumy ludzi z różnych warstw społecznych i […]

Szlify talentu Stanisława Sławomira Niciei. Część 1
Historia, Rozmaitości

Szlify talentu Stanisława Sławomira Niciei. Część 1

Jeszcze nie tak dawno młody pracownik naukowy zbierał we Lwowie (oczywiście, nie tylko we Lwowie) materiały naukowe, szperał w archiwach i bibliotekach, przemierzał najdalsze ścieżki Cmentarza Łyczakowskiego, marzył o odbudowie Cmentarza Orląt… Na pewno w głowie jego było też wiele innych wspaniałych planów. A obecnie trzymam w ręku dwa tomy „Księgi Jubileuszowej” ofiarowanej profesorowi Stanisławowi […]

Dzwony greckokatolickiej katedry pw. św. Jura
Historia, Zabytki

Dzwony greckokatolickiej katedry pw. św. Jura

Cenne zabytkowe dzwony posiadała również greckokatolicka katedra pw. św. Jura. Wśród nich unikatowy dzwon, najstarszy we Lwowie, a nawet w całej Ukrainie. Odlany był w roku 1341 przez ludwisarza Jakuba Skórę, a poświęcony imieniem „św. Dmytro” przez archimandrytę Eutymiusza. Na płaszczu dzwonu zachował się napis cyryliczny, który świadczy o tak zasłużonej i starożytnej jego proweniencji: […]

Polska rzeźba w zbiorach Lwowskiej Galerii Sztuki
Artykuły

Polska rzeźba w zbiorach Lwowskiej Galerii Sztuki

Literatura z historii sztuki lwowskiej i muzealnictwo lwowskie wzbogaciło się o jeszcze jedną niezwykle cenną publikację. Jest to Katalog zbiorów „Rzeźby polskiej i z Polską związanej – wiek XIX-XX w Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki imienia B. Woźnickiego” pióra Igora Chomyna, znanego lwowskiego muzealnika i historyka sztuki. Jest to monumentalna praca naukowa, która zawiera ponad 540 […]

Uroczystości w Katedrze Ormiańskiej fot. Jurij Smirnow / Nowy Kurier Galicyjski
Wydarzenia

Uroczystości w Katedrze Ormiańskiej

Grudzień 2021 roku we Lwowie jest bogaty w wydarzenia kulturalne, kościelne i pamiątkowo-historyczne. Kilka dni temu odbyła się uroczystość dziesięciolecia przekazania wiernym dawnego kościoła ojców jezuitów (obecnie garnizonowa świątynia UGKC) i zakończenia prac konserwatorskich przy XVIII-wiecznej polichromii w nawie głównej, zaś 16 grudnia odbyło się kolejne podniosłe wydarzenie. Otóż tego dnia w katedrze ormiańskiej pw. […]

Dominikańskie, bernardyńskie i inne zabytkowe dzwony lwowskie. Część 5
Historia

Dominikańskie, bernardyńskie i inne zabytkowe dzwony lwowskie. Część 5

Odlewnia dzwonów Karola Schwabego w Białej w czasach sprzed I wojny światowej, również w II Rzeczypospolitej miała wytrzymać bardzo ostrą konkurencję z innymi producentami i nie tylko galicyjskimi, ale też austriackimi i czeskimi. Galicyjski rynek dzwonów potrzebował znacznej liczby dzwonów z powodu budowy nowych świątyń rzymsko i greckokatolickich. Oto na przykład charakterystyczne ogłoszenie c.k. nadwornej […]

Odnowione polichromie Ecksteinów w dawnym kościele ojców jezuitów fot. Jurij Smirnow / Nowy Kurier Galicyjski
Wydarzenia

Odnowione polichromie Ecksteinów w dawnym kościele ojców jezuitów

We Lwowie 2 grudnia 2021 roku o godzinie 14.00 w świątyni garnizonowej (dawny kościół jezuitów) pw. świętych Piotra i Pawła odbyło się podniosłe i bardzo uroczyste wydarzenie. Chodzi o jubileusz dziesięciolecia ponownego poświęcenia świątyni i przekazania jej Kościołowi greckokatolickiemu jako cerkwi garnizonowej, pierwszej we współczesnej Ukrainie. Nie mniejszy wydźwięk miało również zakończenie prac konserwatorskich w […]

Dominikańskie, bernardyńskie i inne zabytkowe dzwony lwowskie. Część 4
Historia

Dominikańskie, bernardyńskie i inne zabytkowe dzwony lwowskie. Część 4

Podczas I wojny światowej wojskowe władze austriackie w latach 1916-1917 zarekwirowały dwa historyczne dzwony lwowskiego kościoła ojców bernardynów – „Florian” i „Św. Jan z Dukli”, a również XVIII-wieczną sygnaturkę. Dzwony te, „choć pełne historycznych wspomnień i drogich duszy lwowianina inskrypcji i wizerunków pamiątkowych – wobec bezwzględnych żądań zaborcy, musiały powędrować na stop do austriackich fabryk […]

Wrocławskie Studia Wschodnie. Rocznik 2020
Historia

Wrocławskie Studia Wschodnie. Rocznik 2020

Kolejny rocznik „Wrocławskich Studiów Wschodnich” mieści jak zawsze niezwykle cenne i ciekawe materiały dotyczące losów Polaków na terenach byłego Związku Radzieckiego, ich wkładu w rozwój kultury, nauki, sztuki często na bardzo oddalonych terenach Sybiru i Dalekiego Wschodu. Oczywiście, szukamy w pierwszej kolejności artykułów związanych ze Lwowem i Kresami Południowo-Wschodnimi. Tym razem jest ich sporo. Jest […]

Mecenat Jerzego hr. Dunin-Borkowskiego Jerzy hr. Dunin-Borkowski, z nekrologu
Historia

Mecenat Jerzego hr. Dunin-Borkowskiego

Znany polski heraldyk, polityk i mecenat Jerzy Sewer Teofil hr. Dunin-Borkowski był również miłośnikiem sztuki, m.in. witraży i fundatorem kilku kościołów i kaplic, dbał o należyty stan i stylowe ozdobienie i wyposażenie świątyń obydwóch obrządków katolickich w swoich dobrach na Podolu. Współcześni wysoko ocenili jego badania w zakresie heraldyki, genealogii i osiągnięcia w piśmiennictwie. Szeroką […]

X