Tag: W świetle danych statystycznych

Wynagrodzenia pracowników przed wojną
Historia

Wynagrodzenia pracowników przed wojną

Nasza przedwojenna Ojczyzna w świetle danych statystycznych. Część 12 Wysokość wynagrodzenia pracowników zatrudnionych u prywatnych pracodawców była kwestią indywidualnych ustaleń między stronami, a wynagrodzenie pracowników w instytucjach państwowych musiało być zgodne z obowiązującą tabelą grup uposażenia w zależności od rodzaju zatrudnienia. Niżej podano tabelę dla pracowników administracji cywilnej w roku 1939, których popularnie zwano urzędnikami. […]

Zatrudnienie w Polsce przedwojennej Karta Ubezpieczeniowa pracownika
Historia

Zatrudnienie w Polsce przedwojennej

Nasza przedwojenna Ojczyzna w świetle danych statystycznych. Część 11 Przed wojną Polska w odróżnieniu np. od Niemiec była krajem rolniczym, o czym świadczą dane zebrane w ramach Spisu Powszechnego dotyczące ludności zawodowo czynnej oraz członków ich rodzin będących na ich utrzymaniu, a liczone w odsetkach ogółu ludności. POLSKA (1931)               NIEMCY (1933) Rolnictwo 60,9 % 20,9 […]

Ceny w marcu 1939 r.
Historia

Ceny w marcu 1939 r.

Nasza przedwojenna Ojczyzna w świetle danych statystycznych. Część 10 Ceny żywności i podstawowych artykułów decydują o poziomie życia. Jeżeli są zbyt wygórowane to pochłaniają zbyt dużą część zarobków i wówczas nie starczy na inne potrzeby. W Polsce przed wojną ceny były zróżnicowane, zależnie od części kraju i zależnie od źródła nabycia. Tam gdzie praca najemna […]

Przedwojenne bytowanie rodziny Rodzina pracownika umysłowego w 1937 roku
Historia

Przedwojenne bytowanie rodziny

Nasza przedwojenna Ojczyzna w świetle danych statystycznych. Część 9 Według spisu powszechnego w latach 1931–1932 młodzi ludzie zakładali rodziny wchodząc w związek małżeński w wieku podanym niżej w zestawieniu. WIEK NOWOŻEŃCÓW W ODSETKACH OGÓŁU Wiek osoby 19 i niżej 20–29 30–39 starsi Mężczyźni 3,8% 73,8% 15,5% 6,9% Kobiety 20,2% 65,5% 11,0% 3,3% Z zestawienia wynika, […]

Szkolnictwo w czasach przedwojennych Wiele dzieci zamiast iść do szkoły musiało paść bydło, z archiwum autora
Historia

Szkolnictwo w czasach przedwojennych

Nasza przedwojenna Ojczyzna w świetle danych statystycznych. Część 8 Szkolnictwo w Polsce przedwojennej miało wielką i ważną misję, polegającą na spełnieniu co najmniej trzech następujących zadań: Zadanie nr 1. Wyciągnięcie ponad 7 milionów ludzi z analfabetyzmu (stan z 1931 r.), a ponadto wykształcenie do poziomu kilku klas szkoły powszechnej dzieci wszystkich obywateli bez względu na […]

Analfabetyzm w przedwojennej Polsce Analfabetyzm na terenie poszczególnych województw w 1931 roku (% w zaokrągleniu)
Historia, Rozmaitości

Analfabetyzm w przedwojennej Polsce

Nasza przedwojenna Ojczyzna w świetle danych statystycznych. Część 7 Obecnie zapomnieliśmy już o problemie analfabetyzmu stanowiącym wielki ciężar dla młodego polskiego państwa, które ponad 100 lat temu odzyskało niepodległość i chciało szybko dokonać odbudowy kraju. Polska miała wtedy nie tylko zbyt małą kadrę inżynierów i lekarzy, ale też mało ludzi do zajmowania zwykłych, a ważnych […]

Język ojczysty zamiast narodowości Przedwojenny kalendarzyk podawał też kiedy przypadają święta żydowskie
Historia

Język ojczysty zamiast narodowości

Nasza przedwojenna Ojczyzna w świetle danych statystycznych. Część 6 Spisem Powszechnym w 1931 roku objęto między innymi deklaracje poszczególnych obywateli, dotyczące języka ojczystego, pomijając uzyskanie od nich deklaracji odnośnie narodowości do jakiej się poczuwają. Zabory trwające ponad 100 lat, celowe kolonizowanie kraju przez obce nacje oraz z uporem prowadzona rusyfikacja i germanizacja spowodowały, że w […]

Dokąd zmierzamy?
Felieton, Rozmaitości

Dokąd zmierzamy?

Nasza przedwojenna Ojczyzna w świetle danych statystycznych. Cześć 1 Od pewnego czasu zadaję sobie pytanie: jak to jest możliwe, że funkcjonują miasta mające obecnie ogromną liczbę ludności jak np. Tokio, które ma 37,5 mln mieszkańców, Delhi 28,5 mln, Szanghaj 25,5 mln? Jak to będzie dalej ze wzrostem ludności świata? Warto zastanowić się jak to się […]

X