Tag: Karpaty

Zapomniana kuchnia bojkowska
Historia, Rozmaitości

Zapomniana kuchnia bojkowska

W ramach programu współpracy transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 finansowanego przez Unię Europejską został zrealizowany wspólny ukraińsko-polski projekt, który ma celu ożywienie i zachowanie tradycyjnej kuchni bojkowskiej poprzez badania i odtworzenie tradycji kulinarnych górskiej kuchni Beskidu Skolskiego i Bieszczadów. Bojkowie to górale karpaccy, sąsiadujący na wschodzie z Hucułami, na zachodzie przez wiele stuleci mieszkali w Bieszczadach. Na […]

X