KUL – uczelnia na poziomie światowym

KUL – uczelnia na poziomie światowym

Jakie są warunki dodatkowego rozwoju swoich zainteresowań? Chodzi mi o drużyny sportowe, zespoły artystyczne.

Mamy wspaniały kompleks, na którym odbywają się zajęcia z wychowania fizycznego. Działa cały szereg kół, stowarzyszeń, zespołów, gdzie studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania naukowe, sportowe, artystyczne: Scena Plastyczna KUL czy Chór Akademicki KUL, które znane są na całym świecie.

Czy drużyny sportowe KUL reprezentują uczelnię w rozgrywkach międzyuczelnianych?
Nietylko międzyuczelnianych. Akademickie Zespoły Sportowe KUL odnoszą spore sukcesy również w zawodach o zasięgu wojewódzkim i krajowym. Dla przykładu, Daria Gwiazdowska, studentka prawa KUL, jest brązową medalistką Polski w biegu po schodach. W innych kategoriach studenci KUL również zdobywają medale, we wspinaczce, tenisie stołowym, ergometrze sportowym, itd.

Jakie są możliwości spędzania wolnego czasu w Lublinie?
Lublin jest miastem akademickim. Ma w nim siedzibę kilka uniwersytetów, politechnika i mnóstwo wyższych uczelni prywatnych. Obecnie na około 350 tys. mieszkańców ponad 50 tys. to są studenci. W związku z tym jest wiele klubów, dyskotek, kin, teatrów i innych miejsc, gdzie można spędzić wolny czas. Naturalnie, jeżeli uda się go wygospodarować.

Wróćmy do nauczania. W jakich językach prowadzone są wykłady?
Wszystkie wykłady prowadzone są w języku polskim. Natomiast nauka języków obcych odbywa się głównie w języku, który się studiuje. Zasada jest taka, że na pierwszym roku na wszystkich kierunkach obowiązuje łacina i jeden język nowożytny.

Jakie języki można studiować na KULu?
W zakresie nauki języków obcych oferta KUL-u jest naprawdę imponująca. Można studiować angielski, arabski, chiński, estoński, francuski, grecki, hindi, hiszpański, japoński, łaciński, niderlandzki, niemiecki, norweski, rosyjski, czy włoski.

Czy nowa reforma szkolnictwa wyższego, dotycząca wielu kierunków studiów, dotyczy również KULu?
Naturalnie. Nasza uczelnia podlega Ministerstwu Edukacji Narodowej i wszystkie ustawy o szkolnictwie wyższym nas obowiązują. Studia bezpłatne możliwe są tylko na jednym kierunku. Jeżeli ktoś chce studiować równolegle drugi kierunek, to już, niestety, odpłatnie.

Jakie jest położenie miasteczka akademickiego KULu?
Główny kompleks budynków akademików jest na Poczekajce. Stamtąd do uczelni jest około 4 km, ale jest bardzo dobre połączenie autobusowe. Jest też akademik męski dla około 150 osób przy ul. Niecałej, oddalonej od uczelni o kilkaset metrów. Pokoje w akademikach są najczęściej trzyosobowe. Są to bądź pokoje oddzielne, lub po dwa pokoje w segmentach.

Jakie są możliwości dalszej nauki?
Po ukończeniu studiów licencjackich zapraszamy na dwuletnie uzupełniające studia magisterskie. Po ich ukończeniu otrzymuje się stopień magistra. W najbliższej przyszłości planujemy w Instytucie Politologii uruchomić czteroletnie studia doktoranckie. Pragnę podkreślić, że kadra naukowa, szczególnie w Instytucie Politologii, jest młoda i prężna. Stosowane są nowatorskie i skuteczne metody nauczania.

Dyrektorem Instytutu jest prof. zw. dr hab. Stanisław Wójcik, uznany autorytet w świecie nauki, osoba wpisana do „Złotej Księgi Nauk Administracyjnych”. Sale wykładowe są w pełni wyposażone w najnowszy sprzęt audio-wizualny, rzutniki. Studenci odbywają obowiązkowe zajęcia praktyczne w agencjach reklamowych, mediach, w firmach czy innych organizacjach. Dzięki temu mogą zdobyć wszechstronne wykształcenie zarówno teoretyczne, jak i praktyczne.

Jakie są możliwości zatrudnienia po ukończeniu Uniwersytetu?
Z moich doświadczeń wynika, że studenci mają dobre przygotowanie do samodzielnej pracy. Oprócz tego KUL, jako uczelnia katolicka, wielką wagę przywiązuje do etyki, co w dzisiejszym świecie też jest elementem nie do przecenienia. Na KUL-u funkcjonuje też „Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów KUL”, które pomaga w znalezieniu zatrudnienia w trakcie i po studiach.

Jak już wspominałem, dyplomu KUL-u nie trzeba nostryfikować w innych państwach. Nasza uczelnia ma też podpisane umowy o współpracy z uczelniami polskimi i uczelniami katolickimi w całej Europie. Daje to możliwość kontynuacji studiów na innych uczelniach.

Dziękujemy za rozmowę.

 

Tekst ukazał się w nr 6 (154) 30 marca – 12 kwietnia 2012

 

Z pełną informację o działalności Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, wydziałów i instytucji, życiu studentów, zasadach rekrutacji można zapoznać się na stronie internetowej:
http://www.kul.pl/

oraz stronie Instytutu Politologii KUL

http://www.kul.pl/instytut-politologii,12736.html

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X