KUL – uczelnia na poziomie światowym

KUL – uczelnia na poziomie światowym

Z dr Lechem Jańczukiem, doktorem i adiunktem Instytutu Politologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, rozmawiali Krzysztof Szymański i Maria Basza.


Jaki jest cel pana wizyty we Lwowie?

Przyjechałem na Ukrainę, do Lwowa, z akcją promowania KULu wśród Polaków zamieszkujących te tereny. Chciałbym przedstawić możliwość studiowania na naszej uczelni, a w szczególności, w Instytucie Politologii.

KUL-u chyba nie trzeba przedstawiać. Jest to jedna z najlepszych uczelni w Polsce, a jej renoma znana jest na całym świecie. Instytut Politologii jest najmłodszym, dynamicznie rozwijającym się instytutem uczelni.

 

Na potrzeby naszego instytutu KUL przejął nowy kompleks budynków, co pozwala na zdobywanie wiedzy w komfortowych warunkach. Na studia przyjmowane są osoby najlepsze. Ale szanse mają wszyscy i zapewniam Państwa, że naprawdę warto spróbować. Polacy z terenów Ukrainy są o tyle w dobrej sytuacji, że posiadając Kartę Polaka, mogą studiować na tych samych warunkach co z studenci z Polski. Dla nich studia są bezpłatne z całą osłoną socjalną i stypendialną.

Osoby nie posiadające Karty Polaka mogą również studiować na naszej uczelni. Muszą tylko mieć opanowany język polski i uiścić opłatę ok. 2 tys. euro rocznie. Jednak takie osoby mogą ubiegać się o stypendium Fundacji Jana Pawła II, które częściowo zrekompensuje koszty studiów.

Na uczelniach polskich studia na politologii odbywają się w systemie 3+2. Pierwsze trzy lata są to studia licencjackie (odpowiednik stopnia bakaławra na uczelniach ukraińskich – red.). Uzyskując licencjat, taka osoba legitymuje się wyższym wykształceniem.

Na Ukrainie ten typ studiów trwa cztery lata. Pod względem kosztów studiów czyni to KUL uczelnią atrakcyjną, bardziej konkurencyjną. Warto tu też zaznaczyć, że dyplom KUL-u jest uznawany na całym świecie, podczas gdy dyplomy uczelni ukraińskich trzeba nostryfikować w innych krajach.

Jakie są warunki dla studentów zza granicy? Czy są stypendia, miejsca w akademikach?
Jeśli chodzi o osłonę socjalną, to rzeczywiście warunki są bardzo dobre w porównaniu z innymi lubelskimi uczelniami. Dla nikogo miejsc w akademikach nie zabraknie.

Jakie są opłaty za akademik?
Opłaty są zróżnicowane i pod uwagę bierze się dochody rodziny studenta. Pełny koszt opłaty to około 500 PLN. Jest możliwość otrzymania dofinansowania do opłaty za akademik. Ale wszystko zależy od dochodów rodziców.

Czy studenci z Kartą Polaka maja jakieś zniżki?
Nie. Obowiązują ich takie same zasady jak studentów z Polski.

Jakie są stypendia, o które można się ubiegać?
To też zależy. Są dwa rodzaje stypendiów: stypendium socjalne i stypendium naukowe. Stypendium socjalne jest uzależnione od wysokości dochodu w rodzinie. Natomiast pełne stypendium naukowe wynosi około 600 PLN. To stypendium jest przyznawane tylko za wyniki w nauce. W zależności od średniej wyników w nauce, może być mniejsze – odpowiednio 80%, 60% i 40%.

Kiedy jest przyznawane to stypendium?
Po pierwszym semestrze, na podstawie wyników w nauce.

Jakie inne wydziały posiada Uniwersytet?
Są to wszystkie kierunki humanistyczne i społeczne. Od teologii począwszy, przez wydziały prawa, prawa kanonicznego i administracji, filozofii, nauk humanistycznych, nauk społecznych, a na matematyczno-przyrodniczym skończywszy.

W ramach każdego wydziału funkcjonuje od kilku do kilkunastu instytutów. Dla przykładu, częścią wydziału nauk społecznych jest Instytut Politologii, który z kolei dzieli się na pięć katedr: Historii Współczesnej i Ruchów Społecznych, Samorządu Terytorialnego i Polityki Lokalnej, Stosunków Międzynarodowych, Teorii Polityki, Studiów Wschodnich.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X