Kategoria: Historia

Obrazki z innego świata Fot. Jurij Smirnow
Zabytki

Obrazki z innego świata

Dziś, gdy tynki na starych kamienicach lwowskich odpadają lub odbijają się podczas remontów, można zobaczyć stare, sprzed II wojny światowej (może też i sprzed I wojny, za Najjaśniejszego Cesarza) napisy reklamowe, pisane farbą olejną.

Bołszowce wracają do życia
Historia, Zabytki

Bołszowce wracają do życia

Był rok 1620. Rzeczpospolitą od 33 lat władał Zygmunt III Waza – z Bożej łaski król Polski, wielki książę Litwy, książę ruski, pruski, mazowiecki, żmudzki, inflancki, a także dziedziczny król Szwedów, Gotów i Wandalów.

Ulbrichówka Dzisiejszy krajobraz Ulbrichowki
Historia

Ulbrichówka

Ulbrichówka znajdowała się więcej niż na peryferiach Stanisławowa, już poza miastem.

Skauting ma sto lat!
Historia

Skauting ma sto lat!

Lilijkowa brać całego świata (czyli skauci) obchodzi w tym roku dwa wielkie jubileusze: mija 150. rocznica urodzin Lorda Roberta Baden-Powella, ojca skautingu (harcerstwo jest jego polską gałęzią), przypada także na 2007 rok 100. rocznica narodzin tego ruchu młodzieżowego, który dziś zrzesza w całym świecie miliony młodych ludzi.

X