Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w TKPZL

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w TKPZL

17 marca 2012 roku na zebranie sprawozdawczo-wyborcze Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej przybyło 596 jego członków.

 

Przybyli również liczni goście, a wśród nich proboszcz parafii św. Antoniego o. Władysław Lizun, przedstawiciele konsulatu generalnego RP we Lwowie – konsulowie Marian Orlikowski i Jacek Żur. Z Polski przyjechali Józef Bryl i Jerzy Smoliński – prezes i wiceprezes Stowarzyszenia „Polska-Wschód”, oraz pierwszy konsul RP we Lwowie Włodzimierz Woskowski. Obecni byli też przedstawiciele towarzystw lwowskich, szkół i mediów.

 

Na wstępie zebrania minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych członków Towarzystwa w ciągu ostatnich pięciu lat. Słowo wstępne wygłosił prezes Emil Legowicz, po czym udekorował osoby szczególnie zasłużone dla rozwoju Towarzystwa – Józefa Bryla i Jana Sabadasza. Odczytał też liczne listy gratulacyjne, które nadeszły z okazji kolejnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego.

W sprawozdaniu prezes Legowicz podkreślił osiągnięcia Towarzystwa: pielęgnowanie wiekowych tradycji polskości, aktywny udział w festiwalach mniejszości narodowych, liczne występy w kraju, ratowanie polskich grobów na Cmentarzu Łyczakowskim i Janowskim, organizacja corocznych pielgrzymek do Częstochowy i Krakowa. Podkreślił też, że nadał nie rozwiązana jest kwestia Domu Polskiego we Lwowie. Nie zważając na ogromny wysiłek Towarzystwa i innych organizacji polskich, Domu Polskiego nie ma, a perspektywa jego powstania jest bardzo niepewna.

Legowicz podkreślił, że kolejnym problemem, ważnym dla Towarzystwa jest to, że na skutek braku wsparcia finansowego z Polski padła „Gazeta Lwowska”, szczególnie zasłużona dla krzewienia i odrodzenia polskości we Lwowie i Ziemi Lwowskiej. Do przykrych problemów prezes odnosi też decyzję MSZ RP o nowych zasadach wydawania wiz dla członków Towarzystwa – Polaków, obywateli Ukrainy, które, jak stwierdził Legowicz, są „poniżające dla naszej godności”. Wskazał też na problemy w wydawaniu „Karty Polaka”.

Z oceną działalności Towarzystwa wystąpili też: Adam Aurzecki z Drohobycza, członek Zarządu Głównego TKPZL Jan Tysson i prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku Ewelina Małanicz, która wskazała na brak młodzieży w szeregach towarzystwa i na sali obrad.

Na temat młodzieży wypowiedział się Mikołaj Hyk z Dobromila. Stwierdził, iż większość młodzieży uważa, że TKPZL jest organizacją dla ludzi starszych. Zaznaczył jednak, że młodzież jest chętna do pracy i do realizowania ciekawych tematów wspólnie z ludźmi starszymi. Było też kilka pytań do prezesa Legowicza.

Prezes komisji wyborczej Jan Kot poinformował zebranych, że komisja otrzymała tylko jedno zgłoszenie na stanowisko prezesa. Jest to zgłoszenie od Emila Legowicza. Wyboru dokonano w głosowaniu jawnym. 594 osoby przegłosowały „za” kandydaturą Legowicza na stanowisko prezesa TKPZL, dwie osoby wstrzymały się od głosowania.

Nowo obrany prezes wystąpił z propozycjami dotyczącymi usprawnienia działalności Towarzystwa i zaproponował skład Zarządu Głównego.

Jurij Smirnow

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X