Dzień Żałoby i nagroda im. Bandery

Dzień Żałoby i nagroda im. Bandery

Przypadająca 28 kwietnia 65. rocznica akcji „Wisła” będzie obchodzona w obwodzie lwowskim jako „Dzień Żałoby”. Decyzję w tej sprawie podjęła Lwowska Rada Obwodowa, wzywając jednocześnie deputowanych innych rad obwodowych do przyłączenia się do obchodów rocznicowych.

 

Deputowany obwodu lwowskiego Światosław Szeremeta w swojej wypowiedzi dla portalu zaxid.net powiedział: „Pięć lat temu, gdy premierem był Wiktor Janukowycz, Ziemia Lwowska również wzięła na siebie organizację 60. rocznicy tego wydarzenia” – oświadczył Szeremeta, dodając, że w obchodach uczestniczyła wówczas strona polska.

Na tym samym posiedzeniu, deputowani Lwowskiej Rady Obwodowej ustanowili „Nagrodę im. Bohatera Ukrainy Stepana Bandery”, którą przyznawać będą wybitnym naukowcom oraz działaczom społecznym i politycznym regionu.

Akcja „Wisła”, polegająca na przymusowym przesiedleniu ludności ukraińskiej z Polski południowo-wschodniej na tzw. Ziemie Zachodnie, została przeprowadzona przez polskie władze komunistyczne od kwietnia do końca lipca 1947 r. W 1990 Akcję „Wisła” potępił Senat Rzeczypospolitej Polskiej.

zaxid.net

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X