Granica PL – UA przed EURO 2012

Granica PL – UA przed EURO 2012

„Rawa Ruska-Hrebenne”, „Krakowiec-Korczowa”, „Szegini-Medyka”, i „Jagodyn-Dorohusk” – w tych czterech punktach granicznych w czasie rozgrywek EURO 2012 wprowadzone zostaną wspólne odprawy celno-paszportowe.

 

Ukraińskie i polskie służby graniczne przed EURO 2012 przeprowadzą kilka wspólnych treningów. W ostatnich dniach na przejściu „Jagodyn” odbyło się kolejne wspólne spotkanie komisji ds. przejść granicznych i infrastruktury przygranicznej ukraińsko-polskiej międzyrządowej rady koordynacyjnej współpracy międzyregionalnej.

 

W spotkaniu udział wzięli dyplomaci obu państw, dowódcy służb granicznych, drogowcy, przedstawiciele władz lokalnych.

 

Omówiono tematykę przygotowania punktów granicznych i międzynarodowego ruchu kolejowego podczas rozgrywek. „Rawa Ruska-Hrebenne”, „Krakowiec-Korczowa”, „Szczegini-Medyka” i „Jagodyn-Dorohust” – w tych czterech punktach granicznych w czasie rozgrywek EURO 2012 wprowadzone zostaną wspólne odprawy celno-paszportowe. Jak pokazały wyniki treningów, które odbyły się w zeszłym roku, potrzeba tego typu działań nie wywołuje żadnych wątpliwości.

„Dla podróżnych jest to jeden przystanek na granicy. Dzięki temu skróci się czas jej przekroczenia, uproszczą procedury, – twierdzi przewodniczący ukraińskiej delegacji, kierownik departamentu rozwoju infrastruktury celnej i współpracy międzynarodowej Państwowej Służby Granicznej Ukrainy Igor Timofiejew. – W taki sposób realizujemy główny cel, który nam przyświecał”. Pan Igor podkreślił, że dzięki przygotowaniom do EURO ukraińska służba graniczna nie ma lepszych partnerów, niż polscy koledzy. Uważa też, że w marcu, kwietniu i maju, w wymienionych punktach mają na celu przeprowadzenie praktycznych treningów służb obu państw. Wzmocni to ostatecznie wyniki ubiegłorocznych działań.

Propozycję Igora Timofiejewa pozytywnie oceniają również przedstawiciele polskiej delegacji, w tym zastępca dyrektora Zarządu Granicznego KGSG Andrzej Daugielewicz. Uważa, że takie treningi są dobrą okazją w przygotowaniach do wspólnej kontroli granicznej w czasie rozgrywek.

„Zauważyliśmy, że treningi polepszyły sprawność obsługi podróżnych i przepustowość punktu. Pozwoliły również reagować na sytuacje, które mogą powstać podczas kontroli, – mówi pan Daugielewicz. – Mówią o tym sami podróżni, przekraczający granicę”.

Na posiedzeniu komisji strony omówiły możliwość przeprowadzenia zajęć praktycznych z wykonywania procedur kontrolnych w punktach granicznych obsługujących transport kolejowy, poruszyły kwestię uregulowań prawnych nowych form działalności służb celnych i granicznych w okresie mistrzostw, a również rozwoju infrastruktury terenów przygranicznych. Wyznaczono termin kolejnego spotkania stron, które odbędzie się na terenie Polski.

Co tyczy się samego przejścia granicznego „Jagodyn”, jak stwierdził jego dowódca Edward Nazaruk, do funkcjonowania w czasie EURO 2012 punkt jest praktycznie gotowy. Opracowano tymczasową technologię odprawy granicznej dla gości, jadących na mistrzostwa, wydzielono pasy ruchu wjazdu na Ukrainę i wyjazdu z Ukrainy.

„Zielony pas” będzie działał dla aut ciężarowych, jadących bez towaru. Da to możliwość likwidacji przestojów przy przekraczaniu granicy. Dla funkcjonariuszy, obsługujących kibiców i turystów czasie mistrzostw, wydzielono też odpowiednie zabezpieczenie w techniczne środki łączności i przekazywania danych pomiędzy obiema stronami granicy.

Agnieszka Ratna

Tekst ukazał się w nr 5 (153), 16 marca – 29 marca 2012

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X