XVI Spotkanie Polsko-Ukraińskie w Jaremczu Fot. Konstanty Czawaga

XVI Spotkanie Polsko-Ukraińskie w Jaremczu

„Polsko-ukraińskie partnerstwo strategiczne w czasie wojny i perspektywy dialogu międzypaństwowego” – to temat XVI Spotkania Polsko-Ukraińskiego, które 21 września rozpoczęło się w karpackim miasteczku Jaremcze.

Współorganizatorami są Przykarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławowie), Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacja Wolność i Demokracja, Instytut Badań Politycznych i Etnonarodowych im. Iwana Kurasa NAN Ukrainy, Przedstawicielstwo PAN w Kijowie, Instytut Polski w Kijowie i Stowarzyszenie „Kurier Galicyjski”.

Projekt dofinansowano ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.

Konstanty Czawaga

Fot. Konstanty Czawaga

Przez całe życie pracuje jako reporter, jest podróżnikiem i poszukiwaczem ciekawych osobowości do reportaży i wywiadów. Skupiony głównie na tematach związanych z relacjami polsko-ukraińskimi i życiem religijnym. Zamiłowany w Huculszczyźnie i Bukowinie, gdzie ładuje swoje akumulatory.

X