Dom Miłosierdzia z archiwum autora

Dom Miłosierdzia

Trwają przygotowania do poświęcenia Domu Miłosierdzia we Lwowie. Domu, prowadzony przez siostry albertynki, zamieszkają kobiety bezdomne i znajdujące się w trudnej, kryzysowej sytuacji. Kamień węgielny poświęcił w minionym roku jałmużnik papieski kardynał Konrad Krajewski.

Dom Miłosierdzia jest inicjatywą i dziełem ks. arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego, bardzo troszczącego się o charytatywna misję lwowskiego Kościoła, tworząc nowe dzieła pomocy ubogim: obecnie stu potrzebujących otrzymuje ciepłe obiady w ośrodku Caritas-Spes przy Kurii Metropolitalnej, setki obiadów wydawanych jest przez braci albertynów, prowadząc noclegownię dla mężczyzn.

z archiwum autora

Archidiecezja zadbała o przyjęcie wielu tysięcy uchodźców wojennych w parafialnych i zakonnych ośrodkach i wysyłała pomoc na tereny na objęte bezpośrednimi działaniami wojennymi.

Albertynki posługują w kuchni dla ubogich przy Kurii i odwiedzają chorych w domach, poszukiwały i opatrywały bezdomnych na ulicach Lwowa. Są znane w mieście, dlatego wierni z różnych parafii przychodzą, by przygotowywać Dom do uroczystości poświęcenia. W parafii św. Jana Pawła II siostry często gościły, opowiadały o albertyńskiej posłudze i odnawiały śluby w 125. rocznicę rozpoczęcia życia zakonnego i albertyńskiej posługi swojej założycielki, bł. Bernardyny Jabłońskiej. Dlatego z tej parafii przyszła do sprzątania pomieszczeń liczna grupa parafian a także mieszkających w Domu św. Jana Pawła II uchodźców wojennych. Siostry również opiekowały się nimi od momentu ich przybycia do Lwowa, zawożąc – nawet nocami – jedzenie na dworzec w pierwszych miesiącach wojny, gdy dworce były przepełnione tysiącami ludźmi uciekającymi przed wojną.

Ks. Grzegorz Draus

Tekst ukazał się w nr 17 (429), 15 – 28 września 2023

X