Spotkanie mediów polskich i polonijnych w Warszawie Fot. Anna Gordijewska

Spotkanie mediów polskich i polonijnych w Warszawie

Po raz dziesiąty dziennikarze zrzeszeni w Federacji Mediów Polskich na Wschodzie spotkali się w dniach 21-22 września w Warszawie.

Zjazd odbywał się w sali Muzeum Żołnierzy Wyklętych, dawnym więzieniu przy ul. Rakowieckiej – miejscu symbolicznym dla osób, pracujących na terenach byłego Związku Sowieckiego – Ukrainie, Litwie, Łotwie oraz Białorusi. Wiele osób, pochodzących z tych ziem od czasów powstań antyrosyjskich, podczas II wojny światowej oraz w czasach komunistycznych byli katowani w więzieniu przy ul. Rakowieckiej. Dzisiaj w obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę oraz represji reżimu Łukaszenki to miejsce miało szczególne znaczenie dla debat uczestników Zjazdu. Dziennikarze rozmawiali także o problemach, dotyczących Polaków i ich pracy w krajach ich zamieszkania.

W wydarzeniu udział wzięli dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą – Jan Badowski, prezes Fundacji Wolność i Demokracja – Lilia Luboniewicz , wiceprezes Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego Juliusz Szymczak-Gałkowski.

Odbyły się panele dyskusyjne o roli mediów polonijnych w polskiej polityce historycznej. Rozmawiano o trudnych tematach i podejściu do nich. Debatowano o reagowaniu na kryzys militarny i humanitarny w związku z wojną na Ukrainie i represjami na terenach okupowanych oraz na Białorusi. Podczas obrad nie zabrakło tematów, dotyczących relacji i współpracy FMP na Wschodzie z innymi organizacjami, w tym zrzeszającymi media polskie i polonijne. Na panelu dyskutowano o roli organizacji wspierających rozwój Federacji Mediów Polskich na Wschodzie z punktu widzenia organizacji członkowskich i wyzwaniach w roku projektowym 2023 i były propozycje ich pokonywania.

Fot. Anna Gordijewska

Pod koniec obrad zostały wybrane nowe władze Federacji. Prezesem na drugą kadencję na lata 2023-2024 został wybrany redaktor Rajmund Klonowski z „Kuriera Wileńskiego”.

22 września odbyło się spotkanie przedstawicieli X Zjazdu Federacji Mediów Polskich na Wschodzie wraz z dziennikarzami polonijnymi VI Światowego Stowarzyszenia Mediów Polonijnych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP z udziałem Pełnomocnika Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą ministra Jana Dziedziczaka, polskich parlamentarzystów oraz przedstawicieli Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Z okazji 10-lecia działalności Federacja Mediów Polskich na Wschodzie otrzymała specjalne wyróżnienie.

Prezes Światowego Stowarzyszenia Mediów Polonijnych Teresa Sygnarek odznaczyła wyróżnieniem Za Wolność Słowa Andrzeja Poczobuta oraz Joannę Majsner-Pińską.

Podczas spotkania w KPRM obydwie organizacje przedstawiły swoją działalność oraz działania na przyszłość. Odbyły się dyskusje na temat zadań dla mediów polonijnych oraz budowania wspólnoty mediów polonijnych.

Anna Gordijewska

Anna Gordijewska. Polka, urodzona we Lwowie. Absolwentka polskiej szkoły nr 10 im. św. Marii Magdaleny we Lwowie. Ukończyła wydział dziennikarstwa w Lwowskiej Akademii Drukarstwa. W latach 1995-1997 Podyplomowe Studium Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa na KUL. Prowadziła programy w polskim "Radiu Lwów". Nadawała korespondencje radiowe o tematyce lwowskiej i kresowej współpracując z rozgłośniami w Polsce i za granicą. Od 2013 roku redaktor - prasa, radio, TV - w Kurierze Galicyjskim, reżyser filmów dokumentalnych "Studio Lwów" Kuriera Galicyjskiego. Od września 2019 roku pracuje w programie dla TVP Polonia "Studio Lwów". Otrzymała nagrody: Odznaka "Zasłużony dla Kultury Polskiej", 2007 r ., Złoty Krzyż Zasługi, 2018 r.

X