XV Polsko-Ukraińskie Spotkanie w Jaremczu fot. Konstanty Czawaga

XV Polsko-Ukraińskie Spotkanie w Jaremczu

W Jaremczu w obwodzie iwanofrankiwskim 22 września rozpoczęło się jubileuszowe XV Polsko-Ukraińskie Spotkanie „Ukraina i Rzeczpospolita Polska w kontekście krytycznej turbulencji globalnej: nowe wyzwania, zagrożenia i szanse”. Organizatorami są Podkarpacki Uniwersytet im. Wasyla Stefanyka, Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Badań Politycznych i Etnonarodowych im. Iwana Kurasa NAN Ukrainy, Przedstawicielstwo „Polska Akademia Nauk” w Kijowie, Grupa Medialna „Kurier Galicyjski”, Fundacja Wolność i Demokracja, Instytut Polski w Kijowe. W obradach uczestniczą naukowcy, eksperci stosunków międzynarodowych, dyplomaci, dziennikarze. W pierwszym panelu pt. „Humanitarny wymiar współpracy Ukrainy i RP w nowych realiach geopolitycznych”, który poprowadził prezes rzeszowskiego oddziału SDP i redaktor naczelny „Forum Dziennikarzy” Andrzej Klimczak, uczestniczyli dyrektor Instytutu Polskiego w Kijowie Robert Czyżewski, wicemarszałek województwa podkarpackiego Piotr Pilch, polski politolog Andrzej Szeptycki, historycy ukraińscy Oksana Kaliszczuk, Mykoła Kuczerepa i Mykoła Łytwyn. W drugiej części spotkania odbyło się wręczenie tytułu doktora honoris causa Podkarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka profesorowi Bohdanowi Hudiowi z Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie.

XV Polsko-Ukraińskie Spotkanie w Jaremczu potrwa do 25 września.

Konstanty Czawaga

Przez całe życie pracuje jako reporter, jest podróżnikiem i poszukiwaczem ciekawych osobowości do reportaży i wywiadów. Skupiony głównie na tematach związanych z relacjami polsko-ukraińskimi i życiem religijnym. Zamiłowany w Huculszczyźnie i Bukowinie, gdzie ładuje swoje akumulatory.

X