Wystawa „Pół wieku z fotografią”

Otwarcie wystawy fotografii artystów z Chełma pt. „Pół wieku z fotografią” odbędzie się 28 marca o godz. 16:00 w galerii fotograficznej Narodowego Związku Fotografów w Równym, przy ul. Soborna 15.

 

Upływa równo 50 lat od chwili powstania Foto Klubu Ziemi Chełmskiej – nasze pół wieku z fotografią. Początki były prozaiczne – grupa pasjonatów, reprezentujących różne zawody i środowiska, od kilkunastoletniego ucznia liceum, sprzedawcy, nauczyciela, zawodowego fotografa do dyrektora przedsiębiorstwa, spotkała się w Powiatowym Domu Kultury przy ul. Lubelskiej (obecne przedszkole) i postanowiła założyć Chełmski Klub Fotograficzny oraz zorganizować pierwszą wystawę fotografii amatorskiej.

Dzieliło nas wiele – wiek, doświadczenia życiowe, stopień umiejętności fotograficznych – ale łączyło jedno, fascynacja obrazem i magią procesu fotograficznego, swoistym warsztatem czarnoksiężnika pozwalającym na pokazanie na kartce papieru własnego obrazu świata.

Nasza pierwsza wystawa fotografii odbyła się w nieistniejącym już lokalu Ligi Obrony Kraju przy ul. Lubelskiej. Wystawa była równie skromna, jak możliwości członków Klubu, ale poprawna. Własnoręcznie wykonana odbitka formatu 18×24 cm była sukcesem i na długo pozostała w pamięci. O katalogach wystawy jeszcze nikomu się nie śniło. Potem przyszła pierwsza duża wystawa w hallu i salce PDK, wraz z pierwszymi fotografiami w „profesjonalnym” formacie 40×50 cm. I tak to się zaczęło.

Chełmski Klub Fotograficzny przy PDK, nazwany potem Foto Klubem Ziemi Chełmskiej, miał od początku swego istnienia specyficzny i niepowtarzalny charakter, naznaczony piętnem wspólnej niechęci do wszelkich formalności i procedur biurokratycznych oraz tzw. życia organizacyjnego stowarzyszeń. Był jedną z form działalności zasłużonego dla kultury Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Chełmskiej, ale chodzenie na zebrania Zarządu i starania o skromne środki finansowe były uciążliwym obowiązkiem Prezesa – pozostałych członków Klubu interesowały tylko spotkania we własnym gronie, długie rozmowy o fotografii, sporadyczne plenery i wystawy.

Nigdy w swoich dziejach Foto Klub nie był kółkiem fotograficznym, nie uczył nikogo podstaw fotograficznego ABC i nie prowadził działalności wykładowej. Przekazywanie wiedzy i tajników warsztatu odbywało się w drodze samokształcenia, swobodnych rozmów i porad doświadczonych kolegów, bez zazdrosnego strzeżenia tajemnic „dla siebie”. Nie istniał także podział na elitę klubową i szeregowców, wysłuchujących z namaszczeniem jej pouczeń.

Istniała ukształtowana w naturalny sposób hierarchia klubowa, oparta na poszanowaniu młodszych dla starszych (a różnice wieku były spore) i początkujących dla bardziej doświadczonych, mających spory dorobek artystyczny kolegów. Wielka w tym zasługa naszego mentora – pana Tadeusza Ścibiora, znakomitego fotografa, filmowca, rysownika i grafika, który potrafił delikatnie, tak jakby od niechcenia, przekazywać swoją imponującą wiedzę i pomagać w ocenie prac bez urażania miłości własnej autorów.

To rzadka i trudna sztuka, ale w jego przypadku był to naturalny sposób bycia. Członkowie Klubu spotykali się nie tylko na zebraniach i wystawach – punktami zbornymi i miejscem interesujących rozmów był także sklep Foto-Optyki prowadzony przez panią Wiktorię Czernobajew, a następnie przez kolegę klubowego, zapalonego fotografa i filmowca – pana Władysława Mroczko, a także zakład fotograficzny pana Tadeusza Ścibiora.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X