Wyróżnienia dla wydawców katolickich

Wyróżnienia dla wydawców katolickich

Na XXIV Targach Wydawców Katolickich, które w dniach 12–15 kwietnia odbyły się na Zamku Królewskim w Warszawie, w kategorii Świadectwo wyróżnienie otrzymały książki „Sekretarz dwóch papieży. Rozmowa z ks. arcybiskupem Mieczysławem Mokrzyckim” autorstwa Krzysztofa Tadeja (Wydawnictwo Literackie) i „Dwa Królestwa” autorstwa błogosławionego męczennika greckokatolickiego biskupa Grzegorza Chomyszyna (Wydawnictwo AA).

W tym roku Targi zgromadziły rekordową liczbę wystawców: ponad 170 wydawnictw i 12 tys. tytułów. Specjalne przesłanie do wystawców i odwiedzających skierowali prezydent RP Andrzej Duda i marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński, którzy podkreślali rolę książek religijnych w promowaniu wartości i wychowaniu młodego pokolenia.

Z tomu rozmów z obecnym arcybiskupem Mieczysławem Mokrzyckim, metropolitą lwowskim, który był sekretarzem Jana Pawła II i Benedykta XVI, możemy zobaczyć ich życie za zamkniętymi drzwiami Watykanu. Książkę rozpoczyna list papieża emeryta Benedykta XVI, w którym napisał: „Jego Ekscelencję (księdza arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego, metropolitę lwowskiego), poznałem kiedy był sekretarzem Ojca Świętego papieża Jana Pawła II. Zawsze podziwiałem jego roztropność, dyscyplinę, pokorę i takt. Walory te doceniłem jeszcze bardziej w trakcie pełnienia przez niego przez dwa lata funkcji mojego sekretarza. Prałat Mietek, tak go nazywaliśmy, był bardzo oddanym współpracownikiem; zawsze gotowym do pomocy, dyspozycyjnym. Miał w sobie wiele pokory w sprawowaniu obowiązków drugiego sekretarza, pozostając prawie niewidocznym dla ludzi”.

W tym roku oczekujemy też na wydanie tej książki w tłumaczeniu ukraińskim.

„Dwa Królestwa” to polskie tłumaczenie zapisków greckokatolickiego ordynariusza Stanisławowa w latach 1904–1945 bł. biskupa Grzegorza Chomyszyna. Ojciec Święty Jan Paweł II beatyfikował go we Lwowie 27 czerwca 2001 roku. Rękopis tej książki nadpalony w ogniu został cudem zachowany i całkiem niedawno odnaleziony.

„Ukazanie się tej książki stało się ważnym wydarzeniem w życiu religijnym na Ukrainie – zaznaczył w umieszczonym w polskim wydaniu liście arcybiskup lwowski Mieczysław Mokrzycki. – Katolicy obu tradycji chrześcijańskich zapoznali się z niezwykłym tekstem błogosławionego męczennika, który będąc gorącym patriotą Ukrainy występował jako rzecznik pojednania polsko-ukraińskiego. Przestrzegał swych wiernych przed radykalizmem i „herezją nacjonalizmu”. Brzmi to bardzo aktualnie w tym roku, kiedy nasze narody zbliżyły się do poznania swej trudnej historii”.

Został tam umieszczony również list emerytowanego metropolity lwowskiego kardynała Mariana Jaworskiego, który napisał: „Jest to niezwykły dokument wierności Bogu, Kościołowi katolickiemu, a także humanizmowi w relacjach międzynarodowych. Słowa błogosławionego brzmią nader aktualnie teraz, kiedy Ukraina poszukuje właściwej drogi wyjścia z trudnej sytuacji dziejowej. Jej prorok, bł. bp Grzegorz Chomyszyn zachęca do kroczenia twardą ścieżką wiary niezmąconej wpływami bezbożnej ideologii przybierającej różne postacie”.

Konstanty Czawaga
Tekst ukazał się w nr 8 (300) 25 kwietnia – 14 maja 2018

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X