Wojenne refleksje Oleksandra Wasyłenki Alarm powietrzny. Zmierzch, grafika, Ołeksandr Wasyłenko

Wojenne refleksje Oleksandra Wasyłenki

We Lwowskiej galerii „Zielona kanapa” przy ulicy Ormiańskiej zaprezentowano kolejną antywojenną wystawę. Tym razem obecni mogli oglądać obrazy Ołeksandra Wasyłenki z miasta Dniepr. Autor świadomie podzielił swoją wystawę na dwie wyraźne części, gdyż właśnie tak podzieliła wojna na dwie części jego twórczość, na przedwojenną i współczesną – wojenną. Twórczość Ołeksandra Wasyłenki i jego życiorys przedstawiła zebranym na otwarciu wystawy Ołesia Domaradzka, organizatorka i kierownik galerii „Zielona kanapa”.

fot. Jurij Smirnow / Nowy Kurier Galicyjski

Ołeksandr Wasyłenko pochodzi z miasta Dniepra, gdzie urodził się w 1978 roku. W swoim ojczystym mieście zdobył też wyższe wykształcenie artystyczne. Pracował jako artysta-dekorator w Dniepropietrowskim teatrze dramatycznym im. Tarasa Szewczenki, od roku 2009 był wykładowcą dnieprowskiej szkoły artystycznej. Od lat studenckich pracuje twórczo jako artysta malarz, zaś w latach 2010. założył i kieruje artystyczną szkołą dla dzieci „Warsztaty graficzne” i „Warsztaty artystyczne”.

fot. Jurij Smirnow / Nowy Kurier Galicyjski

W swojej twórczości w latach pokoju Wasyłenko był zaczarowany przyrodą Ukrainy, jej różnorodnością od przestrzeni Dniepra do karpackich połonin i przełęczy. W jego dorobku twórczym znaczne miejsce zajmują krajobrazy karpackie.

Z początkiem agresji rosyjskiej Ołeksandr Wasyłenko zajmuje aktywną pozycję społeczną i artystyczną. Jako wolontariusz działa już od 2014 roku, zaś jego przerażające czarno-białe prace graficzne powstały w marcu – maju 2022 roku pod wpływem doświadczeń pierwszych tygodni i miesięcy wojny. Artysta był przerażony skalą rosyjskiej agresji, skalą biedy i nieszczęść, które ta agresja przyniosła zwykłym cywilom, zwłaszcza na południu Ukrainy podczas działań wojennych w obwodach chersońskim i zaporoskim, podczas barbarzyńskich bombardowań Dniepra, Kramatorska, Zaporoża. Swoje impresje z tej nieludzkiej wojny artysta przekazuje poprzez sceny cierpienia mieszkańców tych miast. W jego grafikach wydarzenia, których był bezpośrednim świadkiem i wydarzenia, o których słyszał w opowieściach uchodźców, ludzi którzy uciekali z południowych i wschodnich regionów Ukrainy. Oto tytuły tylko niektórych obrazów artysty: „Alarm powietrzny. Zmierzch”, „Noc pod syrenami”, „Dworzec kolejowy w Dnieprze”, „Ostrzał nocny”, „Alarm powietrzny. Dworzec kolejowy w Kramatorsku”. Jakże zasadniczo kontrastują z optymistycznymi tytułami jego prac przedwojennych, mianowicie: „Słoneczny dzień, mosty na Dnieprze”, „Wieczór na przełęczy w Krywopillu”, „Dnieprowskie brzegi” czy „Magura w chmurach”. Pełne jaskrawych barw oczarowanie ukraińską przyrodą zmieniło się w jego obrazach, również w jego świadomości na czarno-białą grozę wojny i ludzkiego cierpienia. Swoje wojenne grafiki Ołeksandr Wasyłenko wysłał też na międzynarodową wystawę pt. „Życie zwycięzcy” w dalekiej Kampuczy, którą zorganizowano jako znak solidarności z Ukrainą.

Nocny alarm. Dworzec w mieście Dniipro, grafika, Ołeksandr Wasyłenko

Galeria „Zielona kanapa” prowadzi w czasie wojny aktywną działalność wystawową o wyraźnym brzmieniu patriotycznym. Czekamy na nową, już za kilka dni, wystawę malarza Andrija Czyżowa, który urodził się i mieszkał w Sewastopolu, ale od 2013 roku od czasu okupacji Krymu, mieszka i pracuje we Lwowie.

Jurij Smirnow

Tekst ukazał się w nr 13-14 (401-402), 29 lipca – 15 sierpnia 2022

X