Ukraina nigdy nie będzie Rosją

Ukraina nigdy nie będzie Rosją

XXIII Spotkanie Ossolińskie rozpoczęło się od zaskoczenia. Okazało się, że zachorował i nie przyjechał do Lwowa prof. Jacek Purchla z Krakowa, który miał być gościem kolejnego Spotkania. W zaistniałej sytuacji Dyrektor Zakładu Naukowego im. Ossolińskich we Wrocławiu Adolf Juzwenko zaprosił znanego lwowskiego historyka Jarosława Hrycaka.

 

XXIII Spotkanie Ossolińskie odbyło się tradycyjnie w gmachu Lwowskiej Narodowej Biblioteki im. Wasyla Stefanyka i zostało zorganizowane wspólnym wysiłkiem Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu oraz rzeczonej biblioteki, przy wsparciu i pod patronatem konsula generalnego RP we Lwowie. Na Spotkanie przybyło liczne grono słuchaczy, wśród nich grupa pracowników Konsulatu Generalnego RP we Lwowie z konsulem generalnym Jarosławem Drozdem na czele.

 

Obecni byli też dyplomaci z konsulatu generalnego Republiki Czeskiej we Lwowie i konsulatu honorowego Republiki Austrii. Na spotkanie przybyła liczna grupa lwowskich naukowców, profesorów Uniwersytetu im. Iwana Franki i Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie, dyrektorów lwowskich muzeów. Wśród obecnych byli również przedstawiciele polskich organizacji społecznych, działających we Lwowie oraz polskich mediów.

Po raz pierwszy została naruszona tradycja Spotkań Ossolińskich, dotąd bowiem z odczytami do Lwowa przyjeżdżali wyłącznie prelegenci z Polski. Dyrektor Juzwenko poinformował zebranych, że prof. Purchla nie rezygnuje z wizyty we Lwowie, ale nastąpi to dopiero za rok – dokładnie 6 kwietnia 2013 roku. Wcześniej wszystkie terminy na rok 2012 są już uzgodnione z innymi prelegentami.

Dyrektor Juzwenko powiedział również, że „nie miał żadnego kłopotu ze znalezieniem zastępstwa, ponieważ we Lwowie działa wielu wspaniałych uczonych.

 

Profesor Hrycak jest z nami w stałym kontakcie, ma renomę uczonego wysokiej klasy, zarówno w Europie i USA, a jego prace są znane i cenione. Jest autorem ponad 500 naukowych prac”. Tym razem prof. Hrycak postanowił przedstawić zebranym nowy polsko-ukraiński projekt – wydanie w polskim przekładzie serii prac ukraińskich naukowców, polityków i historyków. Ze strony polskiej projektem kieruje Kolegium Europy Wschodniej we Wrocławiu, pod kierownictwem Andrzeja Dąbrowskiego. Patronuje sprawie redaktor naczelny Gazety Wyborczej Adam Michnik.

Ukazał się właśnie pierwszy tom, prezentacja którego odbyła się już w Warszawie i Krakowie. Jest to zbiór artykułów naukowych ukraińskiego uczonego Iwana Łysiaka-Rudnickiego, zatytułowany „Między historią a polityką”. W przygotowaniu są już następne tomy z tej serii: prace Symona Petlury i generała-dysydenta Petra Grygorenka.

Profesor Hrycak prezentował nie tylko nową serię wydawniczą, ale zapoznał obecnych z życiorysem Iwana Łysiaka-Rudnickiego, z jego spuścizną naukową i publicystyczną. Referat Hrycaka był może nieco improwizowany, ale ujawnił wielką osobistą fascynację omawianą postacią, jego poglądami na historię i politykę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X