Ukazał się drukiem album Cmentarz Janowski we Lwowie

Album jest pierwszą częścią dwutomowego wydania będącego podsumowaniem prac badawczych naukowców Uniwersytetu Szczecińskiego nad dziejami Cmentarza Janowskiego we Lwowie.

Jest to pierwsza tak obszerna praca na którą złożą się album z graficzną dokumentacją oraz część opisowa, życiorysy i dokumenty o osobach spoczywających na cmentarzu. Zamówić album można na stronie wydawnictwa Uniwersytetu Szczecińskiego: http://wydawnictwo.univ.szczecin.pl/cmentarz-janowski-we-lwowie-p-527.html.

Drugi tom natomiast jest jeszcze w przygotowaniu, w związku z czym ponawiamy do Państwa apel o przesyłaniu wspomnień, krótkich życiorysów i innych informacji o osobach pochowanych na tym cmentarzu. Za kilka miesięcy zostanie zakończony etap gromadzenia informacji. Książka będzie wydana i oprócz części archiwalnej, informacji w niej będzie tyle, ile dostarczą nam Państwo. Każdy kto podzieli się wspomnieniami i zdjęciami o krewnych i bliskich pochowanych na cmentarzu Janowskim, uwieczni pamięć o tych osobach.

Zgłoszenia przyjmujemy w redakcji Kuriera Galicyjskiego: wspomnienia, zdjęcia bądź inne dokumenty. Drogą mailową archiwalia prosimy przesyłać do prof. Ryszarda Tomczyka: rtomczyk10@wp.pl i dr Barbary Patlewicz: barpat@wp.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X