Tempus na przykarpaciu

Tempus na przykarpaciu

Uczestnicy seminarium zorganizowanego przez Tempus-office na Ukrainie, na Uniwersytecie Przykarpackim w Iwano-Frankowsku (d. Stanisławowie), mieli możliwość zapoznać się z procedurami podawania projektów programów międzynarodowych.

Program Tempus – to program pomocowy UE, którego celem jest sprzyjanie modernizacji systemu szkolnictwa wyższego w krajach partnerskich. Program finansuje współpracę międzyuczelnianą.

 

W ciągu dwóch dni przedstawicielom terenów zachodnich (Czerniowce, Łuck, Tarnopol, Chmielnicki) i Sewastopola Przemawia rektor Uniwersytetu Przykarpackiego w Iwano-Frankowsku Ihor Cependa (For. Natalia Kryworuczko) menadżerowie programów Tempus i Erasmus opowiadali o szczegółach podawania projektów i składania innych dokumentów. 

 

Uniwersytet Przykarpacki z programem Tempus pracuje już od trzech lat. „Tego rodzaju studia na odległość mają szerokie perspektywy jako studia zaoczne – podkreślił rektor uczelni Ihor Cependa. – Jesteśmy otwarci na współpracę w ramach akademickiej wymiany studentów, profesorów, prowadzenie wspólnych badań w ramach prac uczelni z uczelniami partnerskimi przy finansowym wsparciu UE”.

 

Trzeba tu podkreślić, że w ramach projektowanej przez UE transformacji międzynarodowych programów edukacyjnych na 2012 rok, konkurs Programów Tempus IV zostanie ogłoszony jako ostatni. Dlatego w ramach tegorocznego konkursu dwukrotnie zwiększono finansowanie. Odpowiednio, wpłynie to na ilość wspieranych projektów, w których udział biorą ukraińscy partnerzy. Dla przykładu w 2011 roku były 23 projekty przy udziale 53 uczelni Ukrainy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X