Szewczenko na nowo tłumaczony

Szewczenko na nowo tłumaczony

Jeszcze za życia poety wiersze Szewczenki zaczęto tłumaczyć na inne języki. Korzystając z praktyki i doświadczenia poprzedników i nowych możliwości w kształtowaniu się nowego kierunku w szewczenkoznawstwie wciąż pojawiały się nowe przekłady ukraińskiego poety.

Dość często obiektem zainteresowań stawał się sam tłumacz poezji. Co stało się impulsem do tłumaczeń Szewczenki? Które poezje przetłumaczył i dlaczego? Jakimi zasadami się kierował? Mamy tłumaczenie z języka oryginału czy „tłumaczenie z tłumaczenia”? Interesuje nas też praca redaktorska nad tekstem i losy przekładu na Ukrainie i w ojczyźnie tłumacza.

Popularność utworów Szewczenki była powodem, dla którego powstał nasz projekt. Chcieliśmy zapoznać zagranicznego czytelnika z utworami poety. Na Ukrainie jego niezwykła sława powoduje, że z twórczością Tarasa Szewczenki spotykamy się już jako dzieci. Często zdarza się tak, że fragmenty jego dzieł są wręcz przez swoją popularność banalizowane i upraszczane, przez to jego wkład do światowej kulturalnej spuścizny nie jest doceniany. Cytaty stają się wyświechtane i nie wywołują takich emocji jak dawniej.

Cudzoziemcy często nie mogą zrozumieć naszego stosunku do wybitnego poety. Czytają jego utwory tylko w tłumaczeniach, które często tracą najważniejszy element: duszę tej poezji.

Zrealizowaliśmy projekt Dniepropietrowskiej Centralnej Miejskiej Biblioteki, który polegał na zgromadzeniu amatorskich tłumaczeń utworów Szewczenki. Będzie nowym bodźcem do czytania poezji Kobziarza, również poza granicami Ukrainy. W tomiku „Niezłym, cichym słowem” poezje Szewczenki można czytać po angielsku, białorusku, bułgarsku, hiszpańsku, niemiecku, polsku, portugalsku i francusku. Spróbowaliśmy w taki sposób przypomnieć poetę.

W tym tomie nie znajdziecie państwo znanych tłumaczy Szewczenki. Jest to próba przedstawienia twórczości poety w innym, obcym języku. Każdy z autorów tego zbioru, a są nimi czytelnicy i pracownicy biblioteki, przedstawił swoją wersję poezji w obcym języku.

Jest to próba mieszkańców rosyjskojęzycznego regionu (obwód dniepropietrowski jest uważany za rosyjskojęzyczny) pokazania wierszy Tarasa Szewczenki czytelnikowi zagranicznemu.

Olena Stepaniuk, kierowniczka działu języków obcych Dniepropietrowskiej Centralnej Miejskiej Biblioteki
Tekst ukazał się w nr 202 za 31 marca – 14 kwietnia 2014

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X