Nowy album Wasyla Pyłypiuka

Nowy album Wasyla Pyłypiuka

Prezentacja nowego albumu znanego lwowskiego fotografika Wasyla Pyłypiuka „Ukraina – ziemia Tarasa” zgromadziła wielu miłośników fotografii i znajomych autora. Trzy sale wystawowe Lwowskiej Galerii Sztuki wypełnili widzowie. Album został przygotowany z okazji 200. rocznicy urodzin Tarasa Szewczenki.

Na wystawie przedstawiono najlepsze zdjęcia z albumu. Część z nich autor poświęcił miejscom, w których wybitny poeta ukraiński żył, pracował czy też odwiedzał znajomych. Znajdziemy tu porównanie krajobrazów i akwarel Szewczenki, które wykonywał podczas podróży po Ukrainie dla komisji archeologicznej, ze zdjęciami okolic, wykonanymi przez Wasyla Pyłypiuka. Lwowski fotografik objechał Ukrainę od rodzinnego domu Tarasa Szewczenki do miejsca jego pochówku w Kaniowie nad Dnieprem. Krok za krokiem Pyłypiuk szedł śladami poety, szukając miejsc bezpośrednio związanych z Szewczenką i pomniki jemu poświęcone. Pyłypiuk poszukiwał też krajobrazy poety: lasy i pola, rzeki i jeziora, naród ukraiński, jego tradycje i jego historię. Fotografik wszystko to odnalazł. Doskonała zawodowa technika pomogła uwiecznić i donieść do odbiorcy te obrazy. Album Pyłypiuka podkreśla, że przesłanie Szewczenki jest aktualne również obecnie. Szewczenko poezją walczył o niepodległy byt i rozwój swego narodu. O to samo walczą dziś kolejni przedstawiciele narodu ukraińskiego.

(Fot. Jurij Smirnow)Autor oddaje pracy całego siebie, pracuje bardzo intensywnie, obdarowuje widza prawdziwymi perłami sztuki fotograficznej. Wasyl Pyłypiuk jest nie tylko znanym fotografikiem, ale i profesorem lwowskiej ASP. W pracach podkreśla swoją narodową przynależność, robi to z wielką miłością. Udało się też jego nowe dzieło, bo przygotował je z potrzeby serca. Materiał zawarty w albumie jest przeznaczony nie tylko dla Ukraińców, ale i dla miłośników twórczości Szewczenki innych narodowości. Jest to liryczna opowieść o Ukrainie, o jej przyrodzie, o jej ludziach, o jej geniuszu – Tarasie Szewczence.

Album i każde zdjęcie z osobna są dziełami sztuki najwyższego gatunku. Pyłypiuk odbywał swoje podróże po Ukrainie i do rodzinnych stron Szewczenki w trudnym okresie na jesieni 2013 roku. Pracował bardzo intensywnie. Jak sam przyznaje, bardzo pomogła mu małżonka, która towarzyszyła autorowi we wszystkich wyprawach i współtworzyła album.

Dzięki sponsorom album został wydany na bardzo wysokim poziomie edytorskim. Wydawnictwo i przygotowanie wystawy wymagały wysiłku organizacyjnego. Wsparcia udzieliły m.in. Lwowska Rada Obwodowa, Obwodowa Administracja i Lwowska Galeria Sztuki. Otwierając wystawę fotografii Wasyla Pyłypiuka dyrektor Galerii Łarysa Woźnicka powiedziała, że pracując nad tym projektem „cały czas odczuwała odpowiedzialność nie tylko przed narodem ukraińskim, ale też przed swoim ojcem, śp. Borysem Woźnickim, który gorąco lubił Tarasa Szewczenkę i jego twórczość. Uhonorowaniem poety było też otwarcie pomnika Szewczenki w Podhorcach w miejscu, które wytyczył osobiście Borys Woźnicki. Marzył on o tym pomniku, zamówił jego wykonanie, ale nie było mu dane dożyć dnia otwarcia”.

Jurij Smirnow
Tekst ukazał się w nr 202 za 31 marca – 14 kwietnia 2014

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X