Ratujmy Bibliotekę Wołyńską

Stwórzmy Centrum Oświatowo-Kulturalne im. bł. ks. Władysława Bukowińskiego

Drodzy Rodacy!

Zwracam się do Was z serdeczną prośbą w następującej sprawie. W ciągu kilku ostatnich lat trzy wołyńskie księgozbiory – Śp. ks. Augustyna Mednisa, ks. biskupa Marcjana Trofimiaka i mój własny – z braku profesjonalnej opieki doznały niepowetowanych szkód.

Dlatego pragnę podzielić się z Wami ideą połączenia tych księgozbiorów i przez to uratowania ich. By to uczynić, pragniemy powołać do istnienia fundację i zakupić – przyjąć w darze lub wydzierżawić w tym celu – odpowiedni budynek, w którym chcielibyśmy umieścić bibliotekę, galerię sztuki chrześcijańskiej połączoną z salą wykładową i teatralną, by w ten sposób wszechstronnie służyć społeczności Równego (lub innego z większych miast Wołynia). Całość chcielibyśmy nazwać Centrum Oświatowo-Kulturalnym im. bł. ks. Władysława Bukowińskiego.

Dlaczego cztery działania w jednym lokalu? Ponieważ pracując ponad 27 lat na Wołyniu, skuteczność pracy kapłanów, nauczycieli i animatorów zarówno chrześcijańskich, jak i kulturalnych, widzę w połączeniu tych instytucji.

1. Biblioteka
Z mojej biblioteki, która od kilku lat nosi nazwę Biblioteki im. Stefana Kowalowa korzystają wykładowcy, studenci i mieszkańcy m. Ostroga, w tym parafianie. To nieprawda, że biblioteki wyszły z mody… Biblioteka klasyczna, biblioteka multimedialna i cyfrowa mają wielkie znaczenie. Przy okazji pragnę podziękować Śląskiej Bibliotece Cyfrowej za digitalizację czasopism i publikacji książkowych „Wołania z Wołynia”.

2. Sala wykładowa
W latach 2002-2010 byłem wykładowcą Uniwersytetu Narodowego „Akademia Ostrogska”. W latach 2017-2018 – Wyższego Seminarium Duchownego im. Najświętszego Serca Jezusowego diecezji kijowsko-żytomierskiej w Worzelu k. Kijowa. Od kilku lat angażuję się w tworzenie Szkoły Katedralnej w Łucku, filii Uniwersytetu Otwartego UKSW w Warszawie. Ważne jest zarówno kształtowanie kadr i osobowości, jak i permanentna edukacja. Nie można też zapominać o starszym pokoleniu.

3. Sala teatralna
W czasie jednej ze szkolnych akademii w I LO im. Oswalda Balzera w Zakopanem grałem znienawidzonego w Wilnie Nowosilcowa. W tymże Zakopanem na początku lat 80. XX wieku brałem udział we wszystkich premierach Teatru im. Witkacego. Przeżycia teatralne są niezwykle ważne w kształtowaniu człowieka i obywatela.

4. Galeria sztuki chrześcijańskiej
Korzeniami naszej cywilizacji jest chrześcijaństwo. Uświadamiamy sobie tę oczywistą prawdę, gdy podziwiamy dzieła sztuki chrześcijańskiej. Sztuka chrześcijańska jest także nośnikiem takich idei jak pojednanie i dialog, tak nieodzownych w naszym życiu.

Inicjatywa posiada zgodę i błogosławieństwo J.E. ks. biskupa Witalisa Skomarowskiego, ordynariusza diecezji łuckiej.

Przedstawiając ideę Centrum Oświatowo-Kulturalnego im. bł. ks. Władysława Bukowińskiego liczymy na pomoc Państwa w uratowaniu Biblioteki Wołyńskiej, w zakupieniu i utrzymaniu lokalu przyszłego centrum.

Bardzo proszę o pomoc w tej materii i wpłaty na następujące konto:
Stowarzyszenie Ośrodek „Wołanie z Wołynia”
NA RATUNEK BIBLIOTEKI WOŁYŃSKIEJ
PBS ZAKOPANE O/ BIAŁY DUNAJEC
Nr 50 88210009 0010 0100 1892 0002

ks. Witold Józef Kowalów
emerytowany proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ostrogu nad Horyniem; administrator parafii Kuniów w diecezji kamieniecko-podolskiej; założyciel i redaktor «Wołania z Wołynia»; członek rady Naukowej Instytutu Badań Kościelnych w Łucku
Włodzimierz Wołyński – Łuck – Ostróg, 12 listopada 2019 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X