Psychologia polityki na salonach nauki

Psychologia polityki na salonach nauki

Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego może pochwalić się kolejnym dużym sukcesem. Na niedawnych 16. Targach Książki w Krakowie wydana nakładem tejże oficyny wydawniczej publikacja akademicka „Psychologia polityki” znalazła się wśród 10 najwyżej ocenionych publikacji dla studentów wydanych w 2012 roku. Jej autorami są: Jerzy Gawroński i dr Henryk Pietrzak (oprócz pracy naukowo-dydaktycznej dr Henryk Pietrzak prezesuje Polskiemu Radiu Rzeszów S.A.).

Wspomniana publikacja została wysoko oceniona zarówno za treść, jak i szatę graficzną (konkurencja była duża, bo swoje oferty przedstawiło kilkaset uczelni). Najlepsze książki akademickie wybiera Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych. Publikacja cieszy się także dużym zainteresowaniem na rynku czytelniczym. Dzieje się tak z uwagi na jej zawartość merytoryczną. Jej autorzy są wybitnymi znawcami poruszanej w książce tematyki. Autorzy książki „Psychologia polityki” pokazują zaangażowanie w politykę, aktywność polityczną w kontekście osobowych cech człowieka oraz różnych motywacji podejmowania się roli polityka.

Czym zajmuje się psychologia polityki? Psychologia polityki jest interdyscyplinarną dziedziną wiedzy, w której jak w soczewce skupiają się ustalenia teoretyczne i dokonania wielu nauk społecznych, w tym filozofii, socjologii, antropologii, historii, nauk politycznych, komunikacji społecznej oraz marketingu politycznego z odkryciami i badaniami psychologii ogólnej i innych jej dziedzin w zakresie postaw, motywacji i zachowań ludzkich w sytuacjach politycznych oraz społecznych.

Psychologia polityki to dziś szybko rozwijająca się w różnych kierunkach dziedzina, w których znajduje odbicie podejście kognitywistyczne – jest nauką stosującą psychologię poznania w połączeniu z technikami i strategiami optymalizacji decyzji.

 – Dlatego podjęliśmy się przekazania w podręczniku pewnego, wręcz encyklopedycznego kompendium wiedzy na ten temat. Zaangażowanie w politykę, aktywność polityczną pokazujemy w kontekście osobowych cech człowieka oraz różnych motywacji podejmowania się roli polityka. Oddajemy w ręce studentów i osób zajmujących się na co dzień polityką podręcznik opisujący i wyjaśniający podstawowe zagadnienia z zakresu psychologii polityki. Mamy świadomość tego, że nie wyczerpaliśmy tematu, a zgłębienie wielu nowych, zmieniających się jak w kalejdoskopie zjawisk politycznych wymaga dalszych dogłębnych studiów – mówią o swojej publikacji autorzy.

 

Dr Henryk Pietrzak (Fot. Archiwum autora)Publikacja liczy 568 stron. W 23 tematycznych rozdziałach znajdziemy omówienie następujących zagadnień: człowiek w otoczeniu społecznym i politycznym, zaangażowanie w politykę – uwarunkowania aktywności politycznej, osobowościowe przesłanki i motywacje podejmowania roli polityka – przegląd koncepcji teoretycznych, uwarunkowania wyborów politycznych. Racjonalność i nieracjonalność decyzji politycznych, emocje i procesy emocjonalne w wyborach politycznych, konformizm w polityce – syndrom grupowego myślenia, manipulacja i socjotechnika w działaniach politycznych, stereotypy, uprzedzenia, etykietyzacja i stygmatyzacja w polityce, agresja w teoriach psychologicznych – agresja w polityce, konflikt polityczny – aspekt psychologiczny, reguły komunikacji politycznej, debata parlamentarna i polityczna, erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów politycznych, negocjacje i pertraktacje polityczne, nowe kierunki badań – poglądy polityczne zdeterminowane przez geny, neuromarketing, lider polityczny, charyzma w polityce, kreowanie wizerunku polityka – aspekt psychologiczny, marketing narracyjny, kampanie polityczne, kampanie wyborcze, inauguracja – polityczne show, kampania negatywna – „czarny PR” w polityce, kampania polityczna w Internecie – „e-PR”.

Autorzy publikacji próbują także odpowiedzieć na pytanie: czy istnieje związek pomiędzy psychologią a ideologią? Ale najważniejszym zadaniem, z którego autorzy wywiązali się w sposób nowatorski, jest ukazanie polityki od kuchni, gdzie główne role grają emocje, marketing, a przede wszystkim wiedza polityków o swych wyborcach, a nade wszystko umiejętne wykorzystanie dotychczasowego dorobku psychologii w marketingu politycznym, stąd i też psychologia polityki małymi krokami wchodzi na salony nauki.

Książka jest do nabycia w Wydawnictwie Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Adam Kulczycki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X