Polskie ozdoby wielkanocne w Muzeum Pisanek fot. Konstanty Czawaga / Kurier Galicyjski

Polskie ozdoby wielkanocne w Muzeum Pisanek

Po zakończeniu remontu w Muzeum Pisanek w Kołomyi została otwarta nowa ekspozycja, na której można zobaczyć najstarszą pisankę na Ukrainie. Ma już prawie 500 lat. Niedawno archeolodzy znaleźli ją we Lwowie. Również w tym godnym miejscu znalazły się pisanki polskie.

– Wykonane są tradycyjną techniką woskową i szpilkową – wyjaśniła Irena Błońska, pracownik naukowy Muzeum Pisanek. – W Polsce są bardzo rozpowszechnione pisanki drapane. Jest to drobniutka ozdoba miniaturowa. Mieliśmy też wystawę polskich pisanek drapanych. Prezentowane są również pisanki pomalowane kolorowym woskiem z erupcją. Wyglądają bardzo oryginalnie.

Muzeum Pisanek jest filią Narodowego Muzeum Ludowej Sztuki Huculszczyzny i Pokucia w Kołomyi, gdzie wieloletnim dyrektorem jest Jarosława Tkaczuk.

– Zgromadziliśmy ponad 12 tys. pisanek pochodzących z całej Ukrainy – powiedziała. – Najwięcej wielkanocnych ozdób pochodzi z Huculszczyzny i Pokucia, ale są wśród nich polskie rękodzieła. W większości są to prezenty od polskich rzemieślniczek. Mamy też pisanki, które pozostały ze starych polskich pisanek przechowywanych w różnych muzeach w Polsce. To bardzo dobra okazja do badań zarówno dla strony polskiej, jak i ukraińskiej. Wspaniale układa się nasza współpraca z muzeami w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Opolu, Łodzi oraz w innych polskich miastach i miasteczkach. Polskie pisanki tutaj są świadectwem budowy naszych mostów i wieloletnich relacji.

W 1987 roku przed upadkiem Związku Radzieckiego Muzeum Pisanek zostało założone pierwotnie w nieczynnej huculskiej cerkwi drewnianej z XVII wieku, która zachowała się na starym cmentarzu greckokatolickim. W roku 2000 w centrum Kołomyi wzniesiono budynek muzealny w kształcie dużego jajka. Jest to jedyne na świecie Muzeum Pisanek.

Konstanty Czawaga

Tekst ukazał się w nr 15-16 (379-380), 31 sierpnia – 16 września 2021

Przez całe życie pracuje jako reporter, jest podróżnikiem i poszukiwaczem ciekawych osobowości do reportaży i wywiadów. Skupiony głównie na tematach związanych z relacjami polsko-ukraińskimi i życiem religijnym. Zamiłowany w Huculszczyźnie i Bukowinie, gdzie ładuje swoje akumulatory.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X