Polska najbardziej przyjaznym krajem dla Ukrainy

Polska najbardziej przyjaznym krajem dla Ukrainy

Według badań przeprowadzonych przez ukraińską grupę socjologiczną „Rating” we współpracy z organizacją publiczną „Centrum Dialogu Transatlantyckiego” najbardziej przyjaznym krajem mieszkańcy Ukrainy uważają Polskę. Dalej są Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Niemcy, Turcja i Chiny.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 1-2 czerwca 2023 roku wśród pełnoletnich obywateli Ukrainy we wszystkich regionach, z wyjątkiem czasowo okupowanych terytoriów Krymu i Donbasu, a także terytoriów, na których w czasie badania nie było ukraińskiego połączenia komórkowego. Populacja próby to 1000 respondentów.

Według wyników badania, 94 procent Ukraińców uważa Polskę za kraj przyjazny. Na drugim miejscu są Stany Zjednoczore (86 procent), trzecia jest Wielka Brytania (85 procent). Na czwartą pozycję wskoczyły Niemcy (80 procent). Tylko 40 procent Ukraińców uważa Turcję, a 5 procent Chiny jako przyjazne państwa dla Ukrainy.

źródło: na podstawie ukrayina.pl

X